Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

Publisert av Arne Heimestøl 08.12.2023. Sist oppdatert 08.12.2023.

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus Bjørgo Nilsen og Kristin Steensen skal jobbe vekselsvis to uker hver, og vil være hverandres vikarer. I tillegg har vi fått Harald Grimstad som vikar i Magdalena Storsveens permisjon.  Dermed er vi sikret en god legedekning i kommunen. Dette leser vi på kommunens hjemmeside.

Les også..

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...
Foto: Vilje Ildjarnstad Jordet

Boksalg

I forbindelse med rehabiliteringen av Hedalen barne- og ungdomsskole vil ...