Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Publisert av Hedalen helselag 27.11.2023. Sist oppdatert 28.11.2023.

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud.

Vi leser at alle omsorgsboliger med heldøgns omsorg bør være på Bagn. Vi har studert modeller og trapper. Er de laget for vår geografi?

Hedalsheimen bo- og servicesenter foreslås på sikt redusert til 10 omsorgsleiligheter. Bofellesskapet med heldøgns bemanning legges først ned, dermed også hvilende nattvakt. Sistnevnte ble opprettet lenge før bofellesskapet, fordi det var behov for det.

Dagsentertilbudet på onsdager fjernes i likhet med tilsvarende tilbud på Solbraut torsdager. Dette tilbudet opprettet kommunen i sin tid ved å omdisponere 40 % stilling for hjemmehjelp.

Da Frivilligsentralen kom i stand, overtok de driften. På årsmøtet i Frivilligsentralen sist uke, ble det vedtatt at sentralen blir kommunal. Vi fikk i tillegg vite at drift av dagsentra opphører.

Dagtilbudet Tirsdagsklubben for mennesker med demenssykdom

Tilbudet er på Sør-Aurdalsheimen. Det er for langt å reise dit, dette kan ikke regnes som et reelt tilbud for hele kommunen. Tilbudet er lovpålagt fra 2020. Det er også for langt å reise til SAH med en demenssyk ektefelle, for å få noen timers avlastning.

Bofellesskapet

Vi opplever at bofellesskapet er et godt tilbud. Her treffer beboerne kjente, er nærmere sine og sitt sosiale miljø, vi ser flere gå tur daglig. De har ennå evne til egenomsorg og hverdagsmestring. Vi er kjent med at det ikke er vanskelig å bemanne bofellesskapet. Flere ansatte har etterutdanning og kurs i demensomsorg.

Konsekvenser

Vi frykter at avlastningsleiligheten på Hedalsheimen bo- og servicesenter også blir borte hvis planene gjennomføres. Innholdet i tilbudet blir for dårlig. Hvis heldøgns omsorg fjernes fra Hedalsheimen, blir tilbudet til mennesker med demens og deres pårørende sterkt berørt, og framover blir vi flere med sykdommen.

Det er særlig tungt for ektefeller å ha sine bosatt langt unna. Omsorgsleiligheter uten nærhet til matfellesskap, aktivitet, bemanning som gir trygghet, er ikke stort verdt for gamle og syke mennesker.

Blir hvilende nattvakt borte i dagens situasjon, vil flere enn de 5 på bofellesskapet måtte flytte til SAH.

Sentralisering av heldøgns omsorg vil framover føre til at stadig flere vil måtte flytte til SAH. Er det penger spart? Hva med sikkerhet ved brann? Bidrar planene til at flere eldre i hele kommunen kan bo hjemme lenger? Styrker det de faglige ressursene i hjemmetjenesten i ytre del?

Hedalsheimen bo-og servicesenter med 2 bofellesskap + 6 omsorgsleiligheter

På grunn av lange avstander i kommunen, må tilbudet på Hedalsheimen bo- og servicesenter bestå. Alt ligger til rette for å utnytte kapasiteten og heldøgns bemanning med et bofellesskap til.

Det står i saken at det er akutt behov for flere slike plasser. Vi er enig i at de gjenværende minste leilighetene ikke er hensiktsmessige.

Vi foreslår å oppgradere gammelt bygg, alternativt nybygg. Det vil utnytte fagkompetanse og døgnbemanning bedre. Det er i tråd med ønske om færre dyre institusjonsplasser.

Her kan muligheten for avlastning noen timer på bofellesskapet utnyttes. Avlastningsleiligheten kan brukes, og ved behov kan bruker spise på bofellesskapet.

Både avlastningsleilighet og bofellesskap kan være gode løsninger i, ofte vanskelige, overgangsfaser i utvikling av demenssykdom/aldring og sykdom generelt.

Bofellesskap er i mange tilfeller godt nok livet ut.

Dagsentertilbud vil i tillegg kunne bidra til økt livsmestring og egenomsorg for hjemmeboende, samt avlastning for pårørende. I tillegg vil vi nevne at lokalene til fotpleie ikke er hensiktsmessige, verken for fotpleier eller kunde.

Følelse av trygghet er grunnleggende livet ut

Vi ser at det er lagt ned mye godt arbeid i planene, men vi tror konsekvensene av enkelte tiltak ikke er vurdert godt nok. Bidrar de til at eldre og syke klarer seg selv lenger i egen bolig, i hele kommunen?

En klok folkehelsepolitikk er basert på rettferdig fordeling og føre- var prinsippet. Opphoping av negative levevilkår gjør at helse er urettferdig fordelt.

Befolkningsrettede og strukturelle tiltak har mer kraft til å skape positiv forandring enn individorienterte strategier. Hva gjør Sør- Aurdal til en bærekraftig kommune?

For Hedalen helselag 26. nov. 2023
Anne Marie Skinnes Lie, leder

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...