Arkivbilde fra 2012. Her er det fem leiligheter for demente. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Uenighet om sentralisering av heldøgns omsorg

Publisert av Arne Heimestøl 25.11.2023. Sist oppdatert 25.11.2023.

Torsdag behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – omsorgsboliger, omsorgsboliger med heldøgnstjenester og institusjonsplasser.

Planen er langsiktig og inneholder mange og kostbare tiltak.

– Befolkningsutviklingen i kommunen sier noe om boligbehovet framover i tid, og Kommunenes sentralforbund har utarbeidet et framskrivningsverktøy når det gjelder dette («Omsorg 2050»), leser vi i saken.

– Dette viser at Sør-Aurdal kommune vil ha behov for totalt 65 plasser/boenheter med heldøgns omsorg i 2050.

Heldøgns omsorg vil si helse- og omsorgtjenester som ytes hele døgnet alle dager i uka.

To tilbud i Hedalen foreslås avviklet

I Hedalen har vi to slike tilbud, Hellerud og bemannet bofellesskap for mennesker med demens på Hedalsheimen bo- og servicesenter. Sistnevnte bofellesskap har fem plasser.

I boligplanen er det lagt inn forslag om å selge Hellerud når behovet opphører. Bemannet bofellesskap med heldøgns omsorg på Hedalsheimen foreslås flyttet til Bagn.

Den eldste delen av Hedalsheimen foreslås revet og erstattet med et nytt bygg som inneholder fire nye omsorgsboliger, fellesareal for sosiale aktiviteter, kontorlokaler og bibliotek.

Hvis dette blir vedtatt, vil det være til sammen 10 omsorgsboliger på Hedalsheimen.

To argumenter

– Større fagmiljøer samlet vil være positivt i forhold til å beholde og rekruttere nye medarbeidere med relevant kompetanse, leser vi i planen.

Det kan også være midler å spare ved å samle brukere i større boenheter.

Vil beholde bofellesskap på Hedalsheimen

Det ble en lang debatt etter at kommunalsjef Anne Kirsti Sørumshaugen hadde lagt fram saken.

– Vi er en langstrakt kommune med to sentra. I hvilken grad er dette vurdert? spurte varaordfører Ståle Borgersen (H).

– Bemanning er en utfordring. Personell hele døgnet er 5 årsverk. Vi sliter med å skaffe nok personell i dag, sa Sørumshaugen og la til det fortsatt vil være en base for hjemmetjenesten i ytre del av kommunen.

Roger Kjensrud (Ap) understreket at dette er en sak som handler om både administrasjon, fag og politikk.

– Politikere har meninger om hvordan framtida skal være i kommunen vår. Vi kan gjøre noe med hvor mange unge det vil være i Sør-Aurdal. En park i Stavedalen er bra for Hedalen, og motsatt er det bra for denne bygda at det bor flere unge i Hedalen.

Kjensrud mente at det må være attraktivt å bo i alle deler av kommunen. –Jeg mener det vil tjene kommuneøkonomien å lage attraktive tilbud i både øvre og ytre del av Sør-Aurdal.

Roger Kjensrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Roger Kjensrud (Ap).
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Både Svein Erik Wold (Sp) og Marit Hougsrud (Sp) mente det ikke er avgjørende om det er plasser for heldøgns omsorg i Hedalen. – Det viktigste er at vi får best mulig tjenester for de kronene vi har, sa Wold.

Roger Kjensrud fikk flertall for dette forslaget til tillegg i vedtak: «Dagens avdeling med hdo-plasser for personer med moderat demenssykdom ved Hedalsheimen bo- og servicesenter opprettholdes og tas med i skissert plan.»

Flertallet bestod av Roger Kjensrud (Ap), Catrine Hagen (Ap) og Ståle Borgersen (H).

Marit Hougsrud (Sp) og Svein Erik Wold (Sp) stemte imot tilleggsforslaget, og Hougsrud varslet at hun vil gå for kommunedirektørens forslag til vedtak når saken skal behandles i kommunestyret 14. desember.

Les også..

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 2

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...