Elg i Vassfaret. Foto: Bjarne Berg

Vassfaret med i KULA

Publisert av Arne Heimestøl 23.11.2023. Sist oppdatert 22.11.2023.

18 landskap i tidlegare Oppland fylke er valde ut av Riksantikvaren, og vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) i Oppland. Eitt av desse områda er Vassfaret i Sør-Aurdal.

– Bidra til ei meir føreseieleg arealplanlegging

Frå rapporten: «For å bidra til å ta vare på, og opplyse om, nasjonalt viktige landskap utarbeider derfor Riksantikvaren ei landsomfattande oversikt: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).

Dette er eit oppdrag frå Klima- og miljødepartementet og blir gjennomført i nært samarbeid med regional kulturmiljøforvaltning og med involvering av kommunane. KULA er eit kunnskapsgrunnlag for planlegging , og betyr ikkje eit formelt vern eller freding.

Med oversikta over KULA-landskap signaliserer kulturmiljøforvaltninga tydeleg kva for landskap som har nasjonal interesse, og ønskjer med dette å bidra til ei meir føreseieleg arealplanlegging.

Viktige punkt for planlegging og forvaltning av dette landskapet:

  • Systematisk registrering av kulturmiljø bør gjennomførast, følgd av tilstands- og verdivurderingar, og dessutan aktuelle istandsetjings- og vedlikehaldstiltak.
  • Areala på plassane og setrane bør skjøttast slik at dei blir haldne opne.
  • Den tidlegaste historia til området bør kartleggjast betre for å utdjupe biletet av bruken av utmarksressursane.
  • Byggje- og vedlikehaldsplanar bør ta høgde for endra klima, slik at kulturminna blir sikra best mogleg.»

Les også..

KllubbdommerkursBEKJENTGJØRELSE 

Klubbhuset Hedalen IL tirsdag 9. april  18.00. Barn født i 2012 ...
Bomstasjon Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vil at elbilister skal betale mer bompenger

Fylkestinget i Innlandet har vedtatt å søke Statens vegvesen om ...
Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene Ring Alm AS og Begna Bruk AS. Foto: Bjørn H. Pettersen og Halstein Heiene

Halvor Thørud tilsatt som daglig leder

Halvor Thørud (42) er tilsatt som daglig leder for selskapene ...
Foto: Erik Solhjell

Skitur i solskinn i Hedalsfjellene

Det er utrolig fine forhold for skiturer denne vinterferien: Masse ...
Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Valdres i 4. kvartal 2023

Folketallet i Etnedal og Nord-Aurdal vokste mye i 4. kvartal ...
Kviss

Valdresmål – kviss – 2

Håkon Bakkene, Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat har sammen ...