Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Jeg skal stå på til flagget går ned

Publisert av Arne Heimestøl 21.11.2023. Sist oppdatert 20.11.2023.

Mandag 13.11. besøkte stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) Fekjær psykiatriske senter. Han er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hoksrud fikk et sterkt møte med tre pasienter, ledelsen ved senteret, ansatte, representanter for styret og representanter fra Sør-Aurdal og Oppland Frp.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Skal Fekjær bygge ned?

Besøket er høyaktuelt, for fra 1. januar kan ikke senteret ha mer enn 20 pasienter – hvis ikke noe spesielt skjer. Årsaken er at ordningen med fritt behandlingsvalg er avviklet.

Per i dag er det 28 pasienter på Fekjær. De siste årene har Fekjær investert i både nye bygg, seinest Bekkom, og lykkes godt med å rekruttere ansatte med godkjent og høy utdanning.

Institusjonssjef Elling Fekjær ytret sterk bekymring. – Jeg er lei av festtaler. Hva skal vi gjøre med overtallige pasienter? Skal vi bare skrive dem ut? Vi har dessuten 50 personer som står på venteliste. Hva skal vi si til dem? Og hvilke konsekvenser vil en nedskalering få for det solide fagmiljøet vi har i dag?

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Lokallagsleder i Sør-Aurdal FrP Line Sandli og storingsrepresentant Bård Hoksrud
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hoksrud tok seg god tid til å lytte. Han minte om at budsjettet til helse og omsorg har økt, men at en stor del av det blir spist opp av lønns- og prisvekst. Stortingsrepresentanten lovet likevel å stå på for Fekjær.
– Jeg skal stå på til flagget går ned, sa Hoksrud.

– Må utvides og ikke reduseres

– Hoksrud: Hvilke tanker gjør du deg etter møtet og omvisningen du var med på på Fekjær psykiatriske senter i dag?

– Dette er et utrolig viktig tilbud til de pasientene som er her. Det var spennende og lærerikt å høre om det tilbudet som blir gitt på Fekjær. Å høre fra noen av dem som bruker tilbudet og hvor viktig dette er, viser med all tydelighet hvorfor dette er et tilbud som må utvides og ikke reduseres. 

– At det er 50 unge mennesker som står og venter på å få komme inn til behandling på Fekjær, mennesker som sliter og som har et stort behov for hjelp og behandling, og samtidig har vi en regjering som mener at dette tilbudet skal reduseres fra 30 til 20 plasser – for meg er det hjerteskjærende, og jeg blir skikkelig sinna på vegne av alle de unge som på grunn av ideologiske skylapper og fordi man er så imot fritt behandlingsvalg blir så opptatt av å stoppe behandlingstilbud som vi har stort behov for.

– Flere unge sliter med store psykiske utfordringer, samt at en del i tillegg også sliter med rus . Derfor mener jeg å redusere antallet plasser her er en skandale og vil bidra til å sende enda flere unge med store problemer i livene sine ut i en enda lengre kø. Det finnes tilbud og ressurser som er klare til å brukes, men regjeringen vil ikke bruke dem. Det er for meg totalt uforståelig.

Hva mener du kan gjøres for at dette senteret skal kunne gi tilbud til flere pasienter enn 20 som det nå ligger an til?

– Det viktigste vi kan gjøre på lengre sikt, er å få et nytt flertall på Stortinget som vil gjeninnføre fritt behandlingsvalg. Det ga mange, særlig innen rus og psykiatri, et behandlingstilbud som de valgte selv og som var hjelpen de trengte.

– Jeg vil også gjøre det jeg kan i forbindelse med budsjettarbeidet i Helse- og omsorgskomiteen for å få med flertallet i komiteen på merknader som kan sørge for at Fekjær og andre private behandlingssteder prioriteres. Jeg mener tilbudet bør være på minst samme nivå som det er der i dag. 

– Jeg vil i tillegg jobbe for at de nye plassene, som blant annet kan benyttes til unge med spiseforstyrrelser, kan tas i bruk. Behovene for slike plasser øker kraftig, og køene bare vokser og vokser. Men mulighetene og tilbudet her er klart. Derfor vil jeg jobbe for at Helse-Sør Øst skal trykke på ja-knappen for at enda flere unge mennesker skal få en god behandling og en bedre fremtid.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
TV 2 var også til stede og satte av seks timer til filming. Her blir psykolog Martine Furnes intervjuet.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Hoksrud ville også ta en tur innom kjøkkenet. Her hilser han på Elise Hømanberg Åsli. Hoksrud ble på Fekjær i vel fem timer.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra omvisninga i Bekkom
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...