Foto: Arne G. Perlestenbakken

Høytidelig åpning av Bekkom

Publisert av Arne Heimestøl 10.11.2023. Sist oppdatert 10.11.2023.

Sist tirsdag var statsforvalter Knut Storberget med fagfolk i embetet på besøk på Fekjær psykiatriske senter. Besøket var siste del av kommunebesøket som ble gjennomført i Sør-Aurdal.

Nybygg i Fekjær-stil

Storberget hadde fått i oppdrag å åpne Bekkom – et bygg som har hatt en kostnadsramme på 12 millioner kroner. Bygningen har fått navnet Bekkom fordi det ligger ved en liten bekk.

Video: Arne G. Perlestenbakken

– Styret ved Stiftelsen Fekjær vedtok i februar 2021 reise et tre-etasjes nytt bygg. Bygningen skulle oppføres i en særpreget arkitektonisk utførelse i stil med den øvrige bygningsmasse ved sentret, forteller Elling Fekjær.

Deler av bygget er utvendig en gammel hedalslåve med fjøs i gammelt tømmer fra ca. 1850. Alt innvendig er nytt, og oppført etter dagens norske lover og forskrifter.

Bygget har en total golvflate på 440 m2.

1. etasje er i stor grad oppført i mur og med betongdekke mellom 1. og 2. etasje. Her er fire enerom med bad, stue, kjøkken og personalrom.

2. etasje inneholder nye undervisningslokaler til skolen Innlandet fylkeskommune har ved Fekjær, samt to trenings-/behandlingsleiligheter.

3. etasje er et stort all-rom for fritidsaktiviteter.

Alle tre etasjer er tilrettelagt for funksjonshemmede og med inngang direkte fra bakkeplan, da Bekkom er bygget i skrått terreng.

Bekkom tilfredsstiller alle nye forskrifter for blant annet lyd og brann for institusjoner. Bygningen er sammen med all annen bygningsmasse på Fekjær knyttet opp til den automatiske brannvarslingssentralen for Innlandet på Hamar.

Det er montert bergvarme i alle tre etasjer.

– Det blir spennende å se om kostnadsrammen holder, når det endelige regnskap foreligger, sier Elling.

Har kapasitet til å ta imot flere pasienter

Statsforvalteren med følge og ordfører Marit Hougsrud fikk grundig orientering om hva Fekjær psykiatriske senter kan tilby i dag.

Det ble lagt vekt på at senteret bygningsmessig nå er rustet for å kunne ta imot 30 pasienter. Tilgangen på kvalifisert personale er dessuten god.

For tiden har senteret 28 pasienter, og 50 står på venteliste. Ordningen med fritt behandlingsvalg blir opphevet fra nyttår. Etter denne datoen har senteret avtale med Helse Sør-Øst om 20 behandlingsplasser. Senteret vil delta i nye anbudsrunder for å kunne gi behandling til flere.

Taler og hilsener

Video: Arne G. Perlestenbakken
Prof. emeritus Marit Sørensen fremfører hilsen fra RIO/Mental helse skrevet av Tone Meisdalen 
Video: Arne G. Perlestenbakken

Bildeglimt fra dagen

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Institusjonssjef Elling Fekjær ønsker statsforvalter Knut Storberget velkommen til Fekjær
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra venstre: Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen, statsforvalter Knut Storberget, institusjonssjef Elling Fekjær, kommunal- og samordningsdirektør Anne Kathrine Fossum, styreleder og varaordfører Ståle Borgersen, kommunikasjonssjef Karianne Stordal, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og ordfører Marit Hougsrud
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Før åpninga av Bekkom var det lagt opp til en orientering om senteret. I tillegg ser vi her Jørgen Braband og Tore Hagebakken.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Statsforvalteren og hans følge fikk med seg hvert sitt eksemplar av boka om Fekjær.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Bekkom sett fra nedsida av bygget
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Første etasje sett fra sørvest. Til høyre er teknisk rom for blant annet bergvarme.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fasaden bærer preg av gammelt tømmer og nytt reisverk
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Elling Fekjær ved inngangen til all-rommet
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Bekkom fra nord-øst
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Alle soverommene i første etasje er romslige, har universell utforming og egne bad
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Rommene er lyse og vennlige
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Stua har storslagen utsikt mot fjellene
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
God og moderne spiseplass
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Åpen, delikat kjøkkenløsning
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Grupperommet i de nye skolelokalene i 2. etasje
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Styreleder Ståle Borgersen ledet samværet i Bekkom
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Henning Andersen bidro med flere musikkinnslag
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Prof. emeritus Marit Sørensen fremfører hilsen fra RIO/Mental helse skrevet av Tone Meisdalen 
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Det ble servert lapskaus ved slutten av samlinga
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...