Svein Erik Wold. Foto: Arne G. Perlestenbakken

For dyr skole i Sør-Aurdal?

Publisert av Arne Heimestøl 15.11.2023. Sist oppdatert 14.11.2023.

Da kommunestyret 9. november behandlet saken Kvalitetsmelding for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune 2023, stilte Svein Erik Wold (Sp) spørsmål om det er mulig å spare penger på skolesektoren i kommunen.

Wold viste til indikatorene som sier noe om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringen. I driftsutgifter inngår lønn, leie av lokaler, innkjøp / vedlikehold av undervisningsmateriell, inventar og utstyr, samt skoleskyss mellom hjem og skole.

Indikator og nøkkeltall202020212022
Driftsutgifter per elev
Sør-Aurdal kommune160 114180 131194 150
Innlandet fylke133 443144 589152 765
Nasjonalt125 392 135 421143 297

Hver elev i Sør-Aurdal koster ifølge Wold 41 385 kr mer enn fylkesgjennomsnittet. Hadde kostnaden per elev vært som dette gjennomsnittet, ville kommunen ha spart 12 millioner kr.

KOSTRA

Økonomisjef Gry Langedrag Engelsen trakk fram et annet sammenligningsgrunnlag. Sør-Aurdal kommune er i KOSTRA-gruppe 4. Legger en dette til grunn, bruker kommunen 2,3 millioner kroner mindre enn en kunne ha gjort hvis en la gjennomsnittskostnad per elev i denne gruppa til grunn.

øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen
Arkivbilde av øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen. Foto: Arne Heimestøl

For å gjøre det lettere å sammenligne KOSTRA-data på tvers av kommuner har Statistisk sentralbyrå (SSB) satt sammen kommunene i grupper basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. I KOSTRA-gruppe 4 er det 39 kommuner. Dette er kjennetegnene på kommuner i denne gruppa:

FolkemengdeBundne kostnaderFrie disponible inntekter
2 000–9 999HøyeLave

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...