Svein Erik Wold. Foto: Arne G. Perlestenbakken

For dyr skole i Sør-Aurdal?

Publisert av Arne Heimestøl 15.11.2023. Sist oppdatert 14.11.2023.

Da kommunestyret 9. november behandlet saken Kvalitetsmelding for grunnskolen i Sør-Aurdal kommune 2023, stilte Svein Erik Wold (Sp) spørsmål om det er mulig å spare penger på skolesektoren i kommunen.

Wold viste til indikatorene som sier noe om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringen. I driftsutgifter inngår lønn, leie av lokaler, innkjøp / vedlikehold av undervisningsmateriell, inventar og utstyr, samt skoleskyss mellom hjem og skole.

Indikator og nøkkeltall202020212022
Driftsutgifter per elev
Sør-Aurdal kommune160 114180 131194 150
Innlandet fylke133 443144 589152 765
Nasjonalt125 392 135 421143 297

Hver elev i Sør-Aurdal koster ifølge Wold 41 385 kr mer enn fylkesgjennomsnittet. Hadde kostnaden per elev vært som dette gjennomsnittet, ville kommunen ha spart 12 millioner kr.

KOSTRA

Økonomisjef Gry Langedrag Engelsen trakk fram et annet sammenligningsgrunnlag. Sør-Aurdal kommune er i KOSTRA-gruppe 4. Legger en dette til grunn, bruker kommunen 2,3 millioner kroner mindre enn en kunne ha gjort hvis en la gjennomsnittskostnad per elev i denne gruppa til grunn.

øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen
Arkivbilde av øko­no­mi­sjef Gry Lan­ge­drag En­gel­sen. Foto: Arne Heimestøl

For å gjøre det lettere å sammenligne KOSTRA-data på tvers av kommuner har Statistisk sentralbyrå (SSB) satt sammen kommunene i grupper basert på folkemengde og økonomiske rammebetingelser. I KOSTRA-gruppe 4 er det 39 kommuner. Dette er kjennetegnene på kommuner i denne gruppa:

FolkemengdeBundne kostnaderFrie disponible inntekter
2 000–9 999HøyeLave

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...