Statsforvalter Knut Storberget

– Vi ser gjerne at flere politikere deltar

Publisert av Arne Heimestøl 14.11.2023. Sist oppdatert 10.11.2023.

Tirsdag 7.11. hadde statsforvalter Knut Storberget satt av en hel dag til kommunebesøk i Sør-Aurdal. Fredag 3.11. mottok Hedalen.no denne pressemeldingen fra statsforvalteren, og vi publiserte den samme dag.

Kommunebesøket ble ikke bekjentgjort på kommunens hjemmeside, og det har heller ikke kommet noe der etter besøket. Statsforvalteren har imidlertid publisert dette oppslaget.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra besøket i Fekjær: Fra venstre: Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen, statsforvalter Knut Storberget, institusjonssjef Elling Fekjær, kommunal- og samordningsdirektør Anne Kathrine Fossum, styreleder og varaordfører Ståle Borgersen, kommunikasjonssjef Karianne Stordal, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og ordfører Marit Hougsrud
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Knut 2.0 – skal besøke alle de 48 kommunene i Innlandet

–Å kjenne kommunene godt og vite hvilke behov, muligheter og utfordringer de har, er avgjørende for både statsforvalter Knut Storberget og for embetet, leser vi på Statsforvalterens side

– Det å treffe folk fysisk, og å vite hva som er viktig for kommunene, hva vi hos Statsforvalteren kan bidra med og hva vi bør bringe til sentrale myndigheter, er viktig, Og ikke minst treffe nye folkevalgte etter årets valg, sier Storberget. 

Spørsmål til ordfører Marit Hougsrud

Etter besøket sendte vi fire spørsmål til ordfører Marit Hougsrud.

Vi finner ikke informasjon om besøket på kommunens hjemmeside. Hvorfor ble det slik?

– Det kunne vi sikkert ha gjort, men jeg tenkte rett og slett ikke på det. Jeg så vel på dette som et vanlig møte, og vi pleier ikke å legge ut nyheter om alle møter vi har. Dette var jo i full regi av Statsforvalteren selv, og de som «eide» dette møtet, og derfor hadde de egen pressemelding, skriver ordfører Marit Hougsrud i e-post.

Hvordan forberedte kommunen besøket?

– Dialogen på dette gikk mellom medarbeidere hos Statsforvalteren og administrasjonen her. Programmet ble satt opp etter ønske fra Statsforvalteren. De ønsket å høre litt om etterarbeidene etter stormen og flommen, samt å ha fokus på ungdom, derfor ble det besøk på den midlertidige SAUS.

Statsforvalteren hadde med seg en delegasjon. Hvorfor var ikke eksempelvis formannskapet med på besøket i Sør-Aurdal?

– Vi fikk deltagerlista torsdagen før, så jeg var ikke klar over at de kom med så mange. De hadde for eksempel med seg to fra skogavdelingen som hadde planlagt egne møter med entreprenører etter vårt møte her på Bagn. 

Hva kom ut av besøket i Bagn og i Begnadalen?

– Tja, statsforvalteren og hans folk kjenner oss jo bedre nå enn før møtet! Vi fikk en god dialog og snakket mye om kommunen sine oppgaver og utfordringer , både økonomiske og ressursmessige, etter storm og flom. I Begnadalen snakket Knut Statsforvalter med mange av elevene, spiste aldeles ferske kanelsnurrer og kikket litt rundt på skolen. Han virket veldig fornøyd!

– Ordfører og kommunedirektør er minimum

Hedalen.no sendte to spørsmål til kommunal- og samordningsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, Anne Kathrine Fossum.

Hvordan planlegger dere slike kommunebesøk?

– Vi planlegger slike besøk i samarbeid med kommunen. Vi starter planleggingen med en telefon til kommunen som vi følger opp med en e-post. Deretter går det mange mailer fram og tilbake før vi lander programmet for besøket i fellesskap

Hvem fra politisk og administrativ side i kommunene kan delta på slike besøk?

– Det er opp til kommunen selv å avgjøre hvem som deltar. Ordfører og kommunedirektør er minimum. Vi ser gjerne at flere politikere deltar. Det er naturlig at fagfolk som jobber med de sakene vi har på dagsorden, deltar. Det er kommunen som selv avgjør hvem som deltar.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...