Statsforvalter Knut Storberget

Kommunebesøk i Sør-Aurdal

Publisert av Karianne Stordal, kommunikasjonssjef statsforvalteren Innlandet 03.11.2023. Sist oppdatert 08.11.2023.

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal er først i løypa når Statsforvalteren i Innlandet tar fatt på ny kommunerunde på mandag. Fremover skal statsforvalter Knut Storberget og fagfolk i embetet på veien for å besøke alle de 46 kommunene.

Programmet omfatter skolebesøk på en midlertidig skole og konsekvenser av «Hans», næringsutvikling, åpning av avdeling på Fekjær-tunet og andre aktuelle saker.

Å kjenne kommunene godt og vite hvilke behov, muligheter og utfordringer de har, er avgjørende for både statsforvalter Knut Storberget og for embetet. Å ha god dialog med kommunene er sentralt i oppdraget. Som statens representant i fylket er vi et bindeledd som først formidler nasjonal politikk og vedtak ut, og deretter følger vi opp hvordan det virker og formidler tilbake til oppdragsgiverne. Det er løpende kontakt mellom embetet og kommunene, og daglig foregår det både veiledning og opplæring.

Da Storberget var ny statsforvalter i 2019, la han og ansatte ut på en besøksrunde der de i løpet av 100 dager skulle besøke alle 46 kommuner. Formålet var blant annet å bli kjent i hele fylket, og bringe fagfolk og ledere fra både Statsforvalter og kommuner sammen.

Her kan du se fra besøket i Sør-Aurdal i 2019:

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...