Statsforvalter Knut Storberget

Kommunebesøk i Sør-Aurdal

Publisert av Karianne Stordal, kommunikasjonssjef statsforvalteren Innlandet 03.11.2023. Sist oppdatert 08.11.2023.

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal er først i løypa når Statsforvalteren i Innlandet tar fatt på ny kommunerunde på mandag. Fremover skal statsforvalter Knut Storberget og fagfolk i embetet på veien for å besøke alle de 46 kommunene.

Programmet omfatter skolebesøk på en midlertidig skole og konsekvenser av «Hans», næringsutvikling, åpning av avdeling på Fekjær-tunet og andre aktuelle saker.

Å kjenne kommunene godt og vite hvilke behov, muligheter og utfordringer de har, er avgjørende for både statsforvalter Knut Storberget og for embetet. Å ha god dialog med kommunene er sentralt i oppdraget. Som statens representant i fylket er vi et bindeledd som først formidler nasjonal politikk og vedtak ut, og deretter følger vi opp hvordan det virker og formidler tilbake til oppdragsgiverne. Det er løpende kontakt mellom embetet og kommunene, og daglig foregår det både veiledning og opplæring.

Da Storberget var ny statsforvalter i 2019, la han og ansatte ut på en besøksrunde der de i løpet av 100 dager skulle besøke alle 46 kommuner. Formålet var blant annet å bli kjent i hele fylket, og bringe fagfolk og ledere fra både Statsforvalter og kommuner sammen.

Her kan du se fra besøket i Sør-Aurdal i 2019:

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...