Statsforvalter Knut Storberget

Kommunebesøk i Sør-Aurdal

Publisert av Karianne Stordal, kommunikasjonssjef statsforvalteren Innlandet 03.11.2023. Sist oppdatert 08.11.2023.

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal er først i løypa når Statsforvalteren i Innlandet tar fatt på ny kommunerunde på mandag. Fremover skal statsforvalter Knut Storberget og fagfolk i embetet på veien for å besøke alle de 46 kommunene.

Programmet omfatter skolebesøk på en midlertidig skole og konsekvenser av «Hans», næringsutvikling, åpning av avdeling på Fekjær-tunet og andre aktuelle saker.

Å kjenne kommunene godt og vite hvilke behov, muligheter og utfordringer de har, er avgjørende for både statsforvalter Knut Storberget og for embetet. Å ha god dialog med kommunene er sentralt i oppdraget. Som statens representant i fylket er vi et bindeledd som først formidler nasjonal politikk og vedtak ut, og deretter følger vi opp hvordan det virker og formidler tilbake til oppdragsgiverne. Det er løpende kontakt mellom embetet og kommunene, og daglig foregår det både veiledning og opplæring.

Da Storberget var ny statsforvalter i 2019, la han og ansatte ut på en besøksrunde der de i løpet av 100 dager skulle besøke alle 46 kommuner. Formålet var blant annet å bli kjent i hele fylket, og bringe fagfolk og ledere fra både Statsforvalter og kommuner sammen.

Her kan du se fra besøket i Sør-Aurdal i 2019:

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...