Haldor Ødegård. Foto: privat

Lova om interkommunale selskap er endra

Publisert av Arne Heimestøl 09.11.2023. Sist oppdatert 08.11.2023.

Onsdag 8. november var det kalla inn til representantskapsmøte i Valdres brann- og redningsteneste. Mellom anna skulle ein ta stilling til budsjett- og økonomiplan for 2024–2027.

Då Hedalen.no måndag denne veka sjekka innkallinga, fann vi kun dette dokumentet på 1 1/2 side. Her les vi mellom anna at driftsbudsjettet er foreslått auka med 19 % frå 2023 til 2024.

Med bakgrunn i dette tok vi kontakt med leiaren i representantskapet, Haldor Ødegård, og stilte han desse spørsmåla:

  1. Innkallinga består av eit pdf-dokument på knapt to sider. Vi finn ikkje forslag til økonomiplan for 2024–2027. Skulle denne ha vore lagt ved innkallinga?
  2. Kva for reglar gjeld for publisering av møtedokument som har med IKS å gjere?
  3. Det er sett av 1 ½ time til representantskapsmøtet. Er dette tilstrekkelig med tid til å sikre forsvarleg saksbehandling?

Ødegård svarar

«Etter nyleg vedteken lov for interkommunale selskap skal interkommunale selskapa frå 1.1.2024 gjere saksdokument til representantskapsmøta offentleg tilgjengeleg. VBR IKS er i ferd med å implementere dette lovkravet, slik at alle saksdokument til rep.skapsmøta blir gjort offentleg tilgjengeleg. Med bakgrunn i ditt spørsmål, har selskapet no lagd ut saksdokumenta,  også til rep.skapsmøte no i november, ut på nettsida til selskapet. Så takk for spørsmålet ditt. Dette vil bli praksisen framover.

Det blir også drøfta å legge IKS-møte på møteportalen til kvar eigarkommune. Det kjem vi attende til.

Vi har erfaringsmessig brukt omlag 1,5 time på møta i rep.skapet for VBR IKS. Er det særlege saker som vi trur treng lengre tid for å bli handsama, set vi av meir tid i vedkomande møte.

Skulle det vise seg at vi treng meir enn 1,5 time til rep.skapsmøtet denne gongen, kan vi tilpasse det ved å skyve noko på dei andre rep.skapsmøta som kjem etterpå, og knappe inn på lunsjpausen. Av omsyn til at det er mange sentrale personar som deltek på IKS-representantskapsmøte, prøver vi å samordne fleire  møte i IKS-selskapa våre på same dag.»

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...