Helge Nordby og Stig Grydeland Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedret for lang og stor innsats

Publisert av Arne Heimestøl 05.11.2023. Sist oppdatert 01.11.2023.

På årsmøtet i Hedalen løypelag sist søndag fikk Helge Nordby takk for sin omfattende innsats i laget fra det ble stiftet i 2006 og helt til nå.

Nordby har vært styremedlem i alle årene det suksessrike løypelaget har bestått. Nå trer han ut av styret, men fortsetter som løypekjører.

Hedalen løypelag ble stiftet som et andelslag i 2006. På stiftelsestidspunktet hadde laget 988 000 kr til disposisjon, men andelskapitalen var flytende, så tegninger av andeler fortsatte. I 2012 ble laget gjort om til en forening.

Den første løypemaskina kom til Søbekkseter i desember 2006. Nordby hadde en viktig rolle i forbindelse med denne anskaffelsen, og samme rolle hadde han da neste maskin ble bestilt i 2013. Maskina som løypelaget bruker nå, ble kjøpt inn i 2021, og også i forbindelse med dette kjøpet hadde Nordby en sentral rolle.

– Viktig bidragsyter

– Helge har vært en viktig bidragsyter i alle år. Han var sentral i arbeidet med å få dannet andelslaget. Han har vært et viktig bindeledd mellom løypelag og næringsliv, spesielt Hedda hytter, som har vært en viktig støttespiller. Videre har han vært viktig når det gjelder bl.a. etablering av løypetraseer og avtaler med grunneiere og forhandlinger med leverandører, sier styreleder Stig Grydeland.

– Helge har hatt et bredt kontaktnett og har kunnet bidra innen alle områder. Han er alltid positiv og hyggelig å ha med å gjøre, sier styrelederen.

Som takk for den omfattende innsatsen for Hedalen Løypelag fikk Helge Nordby overrakt et naturbilde av kunstneren Solveig Skogseide.

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Logo HIL

Dugnad stadion, grusbanen og aktivitetspark – ny datoBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen idrettslag trenger din hjelp! NY DATO: TIRSDAG 04. juni ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...