Helge Nordby og Stig Grydeland Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedret for lang og stor innsats

Publisert av Arne Heimestøl 05.11.2023. Sist oppdatert 01.11.2023.

På årsmøtet i Hedalen løypelag sist søndag fikk Helge Nordby takk for sin omfattende innsats i laget fra det ble stiftet i 2006 og helt til nå.

Nordby har vært styremedlem i alle årene det suksessrike løypelaget har bestått. Nå trer han ut av styret, men fortsetter som løypekjører.

Hedalen løypelag ble stiftet som et andelslag i 2006. På stiftelsestidspunktet hadde laget 988 000 kr til disposisjon, men andelskapitalen var flytende, så tegninger av andeler fortsatte. I 2012 ble laget gjort om til en forening.

Den første løypemaskina kom til Søbekkseter i desember 2006. Nordby hadde en viktig rolle i forbindelse med denne anskaffelsen, og samme rolle hadde han da neste maskin ble bestilt i 2013. Maskina som løypelaget bruker nå, ble kjøpt inn i 2021, og også i forbindelse med dette kjøpet hadde Nordby en sentral rolle.

– Viktig bidragsyter

– Helge har vært en viktig bidragsyter i alle år. Han var sentral i arbeidet med å få dannet andelslaget. Han har vært et viktig bindeledd mellom løypelag og næringsliv, spesielt Hedda hytter, som har vært en viktig støttespiller. Videre har han vært viktig når det gjelder bl.a. etablering av løypetraseer og avtaler med grunneiere og forhandlinger med leverandører, sier styreleder Stig Grydeland.

– Helge har hatt et bredt kontaktnett og har kunnet bidra innen alle områder. Han er alltid positiv og hyggelig å ha med å gjøre, sier styrelederen.

Som takk for den omfattende innsatsen for Hedalen Løypelag fikk Helge Nordby overrakt et naturbilde av kunstneren Solveig Skogseide.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...