Den nye løypemaskina. Foto: Helge Nordby

Ny løypemaskin i Hedalsfjella

Publisert av Arne Heimestøl 21.02.2022. Sist oppdatert 21.02.2022.

Sist fredag kunne Hedalen Løypelag ta i bruk sin nye løypemaskin, en Kässbohrer Pisten Bully 100. Prisen på nyanskaffelsen er 2 791 250 kr.

Dette er den tredje løypemaskina foreningen har kjøpt, og investeringen er finansiert med innbyttemaskin, gave på 350 000 kr fra Sparebankstiftelsen DNB og egne midler. Det vil si at maskina er finansiert uten lån.

I maskina ser du styreleder Stig Grydeland og løypekjører Harald Kjensrud. Video: Helge Nordby

Teknisk informasjon

Maskina har en 253 hestekrefters dieselmotor, og beltebredden er på 3,10 m. Alle funksjoner på skjær og fres er nå styrt fra joystick, som er helt ny for denne maskinen. I tillegg er all informasjon samlet i “I-terminalen” som er en 10” touchskjerm.

Maskina har to sporfresere, gps og kamerafunksjoner. Dieselbruken per time er i gjennomsnitt ca. 15 liter.

Fra venstre: Løypekjørerne Olaf Søbekkseter, Roger Hybertsen og Harald Kjensrud. Helt til høyre ser du Ole Jørgen Mossevik fra leverandøren Antra. Foto: Helge Norby

Stort og krevende løypenett

– Det er uvant med spakstyring på maskina, men etter en dags bruk gikk det seg til til, sier Harald Kjensrud, som er én av fem løypekjørere. Sist uke kom det så mye snø at det fredag var mulig å kjøre med den nye løypemaskina i nettet nord for Søbekkseter.

– Beltebredden er større enn på maskina vi nå bytta inn. Det øker framkommeligheten, forteller Kjensrud.

– Men det er utfordrende å lage løyper i det 12 mil lange nettet høystandardmaskina skal kjøre opp. – Noen ganger kunne jeg ha tenkt meg å ha en steinknuser på frontskjæret, humrer Harald.

Store deler av løypenettet som går i nærområdet til mange av de rundt 1000 hyttene i Hedalsfjella, går gjennom skogsterreng. – Vindfall ble heldigvis ikke noe stort problem for oss etter vinterstormene. Vi har rydda vekk noen busker, særlig i Fledda. Lenger nord var dette et lite problem, forteller Harald.

Mye dugnadsjobbing

Det er fem løypekjørere som deler på jobben med å kjøre opp høystandardnettet når snøforholdene tillater det. Honoraret de får for denne jobben, er svært begrenset.

– Det meste går på dugnad, sier Kjensrud. Han har vært løypekjører siden løypelagets oppstart i 2006. Han har også tatt en stor del av vedlikeholdet av to maskinene foreningen har disponert til nå.

Her legger vi til at flere også kjører snøscootere. Scooterne brukes til å kjøre løyper når det er lite snø, ut- og innkjøring av løypestikker og oppkjøring av tilførselsløyper og Slafjellet.

Hedalen Løypelag har fått ny maskin
Bak fra venstre: Styremedlem/løypekjører Helge Nordby og løypekjører Olaf Søbekkseter.
Framme fra venstre: Ole Jørgen Mossevik fra leverandøren Antra, styremedlem/økonomiansvarlig Helga Perlestenbakken, styreleder Stig Grydeland, løypekjører Roger Hybertsen og løypekjører/styremedlem Harald Kjensrud. Den femte løypekjøreren, Bjørn Skoglund, er ikke med på bildet.
Foto: Arne Heimestøl

Fakta om Hedalen løypelag

  • Hedalen løypelag ble stifta i 2006. Innsamlet oppstartskapital var på
    1 000 000 kr.
  • Ved årsskiftet 2020/2021 var det 438 medlemmer i foreningen Hedalen Løypelag. Medlemskap er tegnet av hyttefolk, bygdefolk, grunneiere, næringsliv og lag og foreninger.
  • – Det årlige løypebidraget er kr 1200, men alle bidrag mottas med takk, skriver løypelaget på hjemmesiden.
  • Løypelaget disponerer nå én nyinnkjøpt løypemaskin, garasje på Søbekkseter og tre snøscootere.
  • Hedalen Løypelag har i alle år finansiert sin virksomhet uten å ta opp lån.
  • Den første løypemaskina ble kjøpt inn i 2006, den andre i 2013 og den tredje i 2022.

Les også..

Tingvoll. Foto: Arne Heimestøl

Ligger an til å bruke mer enn budsjettert

Torsdag 30. juni skal formannskapet behandle første tertialrapport for 2024. ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnad på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 13. – lørdag 15. juni blir det dugnadsdager på ...
Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...