fiber

Kan bli fiberutbygging i Åsli likevel

Publisert av Arne Heimestøl 02.11.2023. Sist oppdatert 01.11.2023.

Hedalen.no har prøvd å finne ut hva som skjedde da Åsli ble tatt helt ut av bredbåndsprosjekt 3 som Valdres natur-kulturpark (VNK) administrerer på vegne av fem kommuner i Valdres.

Kortversjonen av historien er at slett ikke alt gikk etter planen som Sør-Aurdal kommune hadde lagt. Nå ser det ut til at saken har kommet inn i et bedre spor, og det er håp om at Åsli likevel kan få være med i prosjektet som skal være ferdigstilt innen utgangen av 2024.

Det hører med til historien at det ikke har vært enighet om hvor mange tilskuddsberettigede adresser det er i Åsli.

Det er firmaet Abakus på vegne av Innlandet fylke og Valdres natur- og kulturpark som har hatt ansvar for anskaffelsesprosessen.

Historikk

På fylkeskommunens side leser vi at Innlandet fylkeskommune har forvaltningsansvaret for offentlig støtte til bredbåndsutbygging bevilget over statsbudsjettet til Innlandet fylke. I tillegg deler fylket ut egne støttemidler til bredbåndsutbygging.

Prosjekt 3, som det er tale om i dette oppslaget, er et bredbåndsprosjekt med offentlig medfinansiering.

Innlandet fylkeskommune sin bredbåndstrategi følger de nasjonale målene: Regjeringens nye målsetting er at alle husstander og bedrifter innen 2025 skal ha tilbud om 100/10 Mbit/s høykapasitets bredbånd.

Støtte skal tildeles prosjekter i de områdene der det ikke er lønnsomt for bredbåndsutbyggere å bygge ut på kommersielt grunnlag.

Her kan du lese kommunestyresaken som ble lagt til grunn for dette utbyggingsprosjektet i Sør-Aurdal.

30. april 2021 ble det kunngjort en konkurranse om utbygging av bredbåndsinfrastruktur i Valdres-regionen.

1. september 2022 ble Telenor Norge AS kåret som vinner av konkurransen, og dette selskapet skulle bygge ut fiber til 1405 adresser i fem Valdres-kommuner.

Sør-Aurdal kommune hadde meldt inn adresser fra flere områder i kommunen. I Hedalen var Åsli med, men dette området ble tatt ut av prosjektet.

Redegjørelse fra VNK

Hedalen.no har fått tilsendt denne redegjørelsen om Åsli fra prosjektleder Torkjell Haugen i VNK:

«Området ble opprinnelig forsøkt løst kommersielt av lokale krefter, men dette ble skrinlagt. De ble derfor ikke tatt med i runde 2 som Telenor har bygget ferdig.

Før runde 3 ble adressene tatt med innledningsvis. Enkelte adresser fra andre steder i SAK ble tatt ut, og andre tatt inn – men dette ble ikke levert som en excel-liste med kommentarer/begrunnelse slik at det er vanskelig å spore.

Prosjektleder opprettet et teams-område for å sikre at alle involverte jobbet i samme miljø for å unngå misforståelser, spesielt på dette med adresser og endringer underveis.

Ingen fra SAK ble med i teamet, og korrespondansen gikk derfor på e-post. Da prosjektleder etterspurte en endelig liste for optimalisering, var ikke adressene i Åsli med. Det kan være at det var implisitt ment at alle adresser som tidligere var tatt inn, skulle med, men her har det vært en misforståelse mellom SAK og prosjektleder. 

Feilen ble tidlig avdekket, og vi har vært på og spurt Telenor om de kan ta med de få adressene som faktisk har meldt interesse for fiber i Åsli, nå som de bygger i området. Ved tidligere forespørsel har Telenor ment det var 27 adresser der oppe, og kalkulert med 500 000 kr i ekstra bevilgning for å bygge disse. Det reelle tallet er 8 adresser, og jeg mener dette bør kunne løses som en del av prosjektet.

Adressene ble heller ikke med i runde 4, siden området er markert som “søkt om midler”.»

8 adresser

De åtte adressene det vises til i redegjørelsen ovenfor, ligger alle i Åslivegen. Tidligere prosjektleder Fredrik Holte Breien nevnte følgende adresser i en e-post han sendte til rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune 31. mars i år:

Åslivegen 29
Åslivegen 34
Åslivegen 46
Åslivegen 51
Åslivegen 53
Åslivegen 60
Åslivegen 61
Åslivegen 79

Åsli er mer enn Åslivegen

Adresser i Åsli som ligger langs Hedalsvegen, var utelatt. Dette fant vi merkelig da fiberkabelen trolig vil bli hengt opp i telefonstolper som går langs Hedalsvegen fra bussgarasjen (like ved ferista) til enden av Åslivegen.

Fiberkartet

Dette kartet brukte VNK i 2022. Det store, blå feltet inkluderer vel Åsli? Se dette oppslaget fra 26. september 2022.

Det lilla feltet viser en del av Telenor sitt store kommersielle utbyggingsprosjekt vi skrev om i november 2018. I Hedalen ga vi område 3 navnet Hedalen nord.

Merk at noen adresser i Øvrevegen og Grøvsvegen ikke fikk være med i dette prosjektet. Disse er inne som tilleggsadresser i prosjekt 3. I Hedalen bygges det fiber til fem adresser i Grøvsvegen og sju i Øvrevegen. Les mer her.

8 + 13 adresser

Torkjell Haugen har altså tatt over jobben som Fredrik Holte Breien hadde som prosjektleder for bredbånd i Valdres i VNK. Fra førstnevnte har vi fått følgende e-post:

«Da har jeg hatt et  møte med Sør-Aurdal kommune vedrørende bredbåndutbygging i Åsli og Hedalsvegen. Der ble vi enige om at i tillegg til de åtte adressene i Åslivegen også skal gå i dialog med Telenor for å få inn tretten adresser langs Hedalsvegen. (…)

Dette er adressene i Hedalsvegen som vi prøver å få inn i prosjektet igjen. I tillegg er de åtte i Åslivegen allerede meldt inn til Telenor, der har vi ikke fått noe kostnadsoverslag enda. Jeg understreker at vi er i prosess med å få de inn, men dette er på nåværende tidspunkt ikke endelig avklart med Telenor.

Hedalsvegen 2642, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 2708, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 2984, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 2988, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 2991, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3000, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3001, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3008, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3014, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3030, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3031, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3048, 3528 HEDALEN
Hedalsvegen 3074, 3528 HEDALEN»

Kommunen orienterer

Rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune har lest innspillene Hedalen.no har fått fra VNK. Han har sendt oss denne e-posten:

«13.6. i 2019 bevilget Sør-Aurdal kommune 1 million kroner til utbygging av prosjekt 3 og sendte inn en adresseliste på 68 adresser til Valdres Natur og Kulturpark. Ett av utbyggingsområdene vi sendte inn, var Åsli med 21 adresser.

Så hører Sør-Aurdal kommune ikke noe før det blir annonsert at Telenor har vunnet anbudet og at Valdres Natur- og kulturpark og Abakus har skrevet kontrakt med Telenor på utbygging av 1405 adresser i Valdres. Det viser seg at det er kun 48 adresser i Sør-Aurdal, og at Åsli ikke er med.

Sør-Aurdal kommune har etter at vi ble kjent med at Åsli ved en feil ble utelatt fra prosjekt 3 (…) jobbet for å få inn Åsli som en del av prosjekt 3 og håper dette skal gå i orden. Dersom det ikke lykkes, må Åsli inn i prosjekt 4.

Sør-Aurdal kommune fikk først tilgang til Teams-kanalen Brebånd i Valdres 2. juni 2023 (…) da vi etterspurte adresselister for runde 4 i Sør-Aurdal kommune før kommunestyrebehandling av finansiering. Sør-Aurdal kommune ønsket å gjennomgå og kvalitetssikre disse på bakgrunn av det som skjedde i prosjekt 3.»

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...