Tre brukerrepresentanter. Foto: Tor Anders Perlestenbakken

Brukerrepresentantene fortellerYTRINGER 

Publisert av Arne Heimestøl 28.10.2023. Sist oppdatert 27.10.2023.

På enhet 1 og enhet 2 ved Fekjær psykiatriske senter er det til sammen fire brukerrepresentanter. Vi møtte tre av dem på åpen dag. Helene og Linda skriver om sine erfaringer:

Linda om brukermedvirkning på Enhet 1

På Enhet 1 er det mye fokus på brukermedvirkning, noe jeg synes er viktig for det er vi pasienter som bor her og vet hva som fungerer for oss.

Alle pasienter blir enige om hvem som skal være brukerrepresentant, og alle har mulighet til å være det.

Det er alltid to brukerrepresentanter, og vi fungerer som en talspersoner for pasientene som en gruppe. Pasientene kan komme til oss om de har noe på hjertet angående miljøet på godt og vondt.

En gang i uken holder brukerrepresentantene pasientmøte (uten ansatte) der alle samles for å snakke om hvordan vi har det i miljøet og hva vi kan gjøre for å forbedre miljøet og vår egen behandling. Vi planlegger turer og hyggekvelder og andre aktiviteter sammen. 

Vi har noe vi kaller for moralsk taushetsplikt som vil si at de forblir anonyme når vi tar opp ting, som nevnt tidligere snakker vi da for hele gruppen.

Om noen ikke er komfortable med å snakke i gruppen har de mulighet til å komme til oss brukerrepresentanter når som helst.

Vi skriver notater fra hvert pasientmøte som vi bringer videre til Tor Anders som vi brukerrepresentanter har møte med ukentlig.

Da tar vi opp det vi har snakket om, og Tor Anders bringer videre til ansatte på eget møte. Vi har godt samarbeid med alle pasienter og ansatte, noe som er veldig viktig for at dette skal fungere. 

Miljøterapi er hovedfokuset her på fekjær og da er det viktig med godt samarbeid blant både pasienter og ansatte, noe som jeg føler vi får veldig godt til. 

Som nevnt tidligere synes jeg det er utrolig viktig med brukermedvirkning for det gjør at vi alle føler oss sett og hørt, at vi har noe å si for vår egen behandling.

Det skaper mer samhold og trygghet, og det gir mestringsfølelse å kunne være en del av noe, planlegge og gjøre en forandring. Et eksempel vi har tatt opp, er at vi ønsker å bli mer bevisst på miljøterapi og få mer behandling ut av hver dag.

At vi bruker møtene igjennom dagen mer åpent, at vi er åpen og ærlig om hvordan vi har det den dagen og hva som er vanskelig, og om vi trenger ekstra støtte med noe.

Vi har gått dypere inn på hvordan vi kan få behandling inn i de hverdagslige oppgavene vi gjør hver dag som ofte kan gå på automatikk, og at det bare er noe vi gjør uten å være her og nå.

Vi bruker behandlingsplanen vår som er individuell, på å finne ut hva vi skal jobbe mer med og trenger å øve mer på.

Dette har gjort at vi har blitt en mer åpen og samlet gruppe der alle føler seg inkludert, og at det føles trygt å være seg selv, på gode og vonde dager.

Vi er den største delen av miljøbehandlingen, så for at vi skal få det bedre og klare å jobbe med det vi trenger, er det viktig med åpenhet for de rundt og at vi støtter hverandre og møtes med forståelse og empati.

Dette har gjort at vi blir bedre kjent med oss selv og andre og mer bevisste på egne følelser, tanker og handlingsmønster. 

Jeg personlig har fått veldig mye ut av miljøterapien her, og mye er takket være engasjerte og motiverte pasienter. Men ikke minst dyktige og erfarne ansatte som er gode støttespillere og ser oss for mennesket vi er – uavhengig av bakgrunn og diagnoser. 

Helene om brukermedvirkning på Enhet 2

Brukermedvirkning for meg handler om å kunne være en god rollemodell for de andre innlagte. Jeg føler selv jeg vokser på rollen som brukerrepresentant.

Det å kunne få lov til å lede pasientmøter, ta opp saker andre innlagte har på hjertet og ha jevnlige møter med klinikksjef Tor Anders, er for meg veldig stas.

Som barn og ungdom fikk jeg aldri muligheten til å ha en slik type rolle, så å få denne muligheten er for meg svært viktig. Det gir meg også rom til å vokse, lære og prøve meg i en lederrolle. 

Hvordan brukermedvirkning fungerer i våres avdeling: 

Vi har pasientmøter hver onsdag hvor pasienter kan ta opp temaer de ønsker kunne vært bedre i Svingen, men også tema-møter og søndagsturer.

Vi har også laget en boks hvor pasienter kan skrive en anonym lapp til oss brukerrepresentanter, dersom det er vanskelig å si meningen sin høyt under møtet.

Etter møtet, vanligvis på torsdag eller fredag, har vi møte med Tor Anders om de sakene som har blitt tatt opp. Han tar vanligvis sakene videre og drøfter de med andre personell eller ledelse. 

Vi som brukerrepresentanter har også møter med kontrollkommisjonen, hvor vi tar opp om Fekjær har brutt regler i forhold til for eksempel tvang. Vi deltar også mer aktivt på aktiviteter arrangert av Fekjær som åpen dag. 

Hva brukermedvirkning betyr for brukerne: Det virker som pasientmøter er viktig for alle som er innlagte, fordi de kan være med å bestemme hvordan ting skal være her nede i Svingen.

Vi som er brukerrepresentanter er heldige som får ta del i dette, da det er brukerne selv som kommer med forslag eller ønsker. Vi er bare der for å skrive ned ønskene og videreformidle. 

Jeg personlig, tror de andre pasientene har tillit til oss og det vi gjør. 

Les også..

Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...
Bautahaugen

Velkommen til sommeråpning på Bautahaugen lørdag 22. juni kl. 12.00!BEKJENTGJØRELSE 

Åpning av sommerutstillinga: Bare ei bjørk? Rømmegraut, kaffe og vafler ...
Begnadalen barnehage. Foto: Rune Stenslette

Forsinket oppstart av Begnadalen barnehage

Barnehageåret 2023/2024 har Begnadalen barnehage ikke vært i drift. Barnehagebarn ...
Kart

Nå er det lagt til rette for fiberutbygging i Åsli

Torsdag 13. juni vedtok kommunestyret enstemmig å bevilge 289 266 ...