Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Allerede gode erfaringer med nye vedtekter

Publisert av Arne Heimestøl 24.10.2023. Sist oppdatert 23.10.2023.

11. mai 2023 vedtok kommunestyret reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal.

Grunnbemanningen ble vedtatt økt med én barnehagelærerstilling utover bemanningsnormen i Reinli barnehage og i Hedalen naturbarnehage fra og med august i år. Med dette var det lagt til rette for løpende opptak i tillegg til hovedopptaket.

For å kunne ta inn barn i løpet av året, må barnehagene ha tilstrekkelig bemanning og ledig kapasitet.

Rapport etter 2. tertial

I tertialrapporten leser vi følgende:

«Barnehagene økte antallet pedagoger for å kunne ivareta løpende opptak. Dette er viktig med tanke på at vi ønsker en fleksibilitet for innbyggerne våre og at vi kan tilby plass til de som ønsker å flytte til kommunen.
Samlet har vi gitt tilbud til 6 barn med 100 % plass og utvidet plassen til 2 barn med henholdsvis 20 % og 40 % etter hovedopptaket. Det er også enklere å kunne ivareta korttidsfravær med økt bemanning.»

Én av familiene

Familien Helene Berge, Bjørn Henrik Johansen og dattera deres, Tuva, har flytta til Skarshaugen i Hedalen. Tuva fikk barnehageplass etter ordinært opptak

Les oppslaget – Føler oss allerede som en del av lokalsamfunnet.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Helene Berge, Bjørn Henrik Johansen og dattera deres, Tuva
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...