Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Allerede gode erfaringer med nye vedtekter

Publisert av Arne Heimestøl 24.10.2023. Sist oppdatert 23.10.2023.

11. mai 2023 vedtok kommunestyret reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal.

Grunnbemanningen ble vedtatt økt med én barnehagelærerstilling utover bemanningsnormen i Reinli barnehage og i Hedalen naturbarnehage fra og med august i år. Med dette var det lagt til rette for løpende opptak i tillegg til hovedopptaket.

For å kunne ta inn barn i løpet av året, må barnehagene ha tilstrekkelig bemanning og ledig kapasitet.

Rapport etter 2. tertial

I tertialrapporten leser vi følgende:

«Barnehagene økte antallet pedagoger for å kunne ivareta løpende opptak. Dette er viktig med tanke på at vi ønsker en fleksibilitet for innbyggerne våre og at vi kan tilby plass til de som ønsker å flytte til kommunen.
Samlet har vi gitt tilbud til 6 barn med 100 % plass og utvidet plassen til 2 barn med henholdsvis 20 % og 40 % etter hovedopptaket. Det er også enklere å kunne ivareta korttidsfravær med økt bemanning.»

Én av familiene

Familien Helene Berge, Bjørn Henrik Johansen og dattera deres, Tuva, har flytta til Skarshaugen i Hedalen. Tuva fikk barnehageplass etter ordinært opptak

Les oppslaget – Føler oss allerede som en del av lokalsamfunnet.

Foto: Arne G. Perlestenbakken
Helene Berge, Bjørn Henrik Johansen og dattera deres, Tuva
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...