Ståle Borgersen

Ståle Borgersen (H) ny varaordfører

Publisert av Arne Heimestøl 16.10.2023. Sist oppdatert 13.10.2023.

Torsdag 12.10. ble Ståle Borgersen valgt til ny varaordfører i Sør-Aurdal kommune. Senterpartiet og Høyre hadde gjort avtale om et valgteknisk samarbeid.

Ombudsrollen

– Jeg vil særlig legge vekt på at jeg har en ombudsrolle for alle innbyggerne i Sør-Aurdal. Vi har en flott kommune med mange muligheter for utvikling, sier den nyvalgte varaordføreren. – I kommunestyre er man varaordfører for alle partier, og jeg vil legge vekt på å være positiv og konstruktiv.

Varaordførerrollen

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende. Hvilke tanker har du om å ta på deg denne rollen om det blir behov for det?

– Ja, jeg er klar for å ta over som ordfører hvis det skulle være behov for det, det ligger jo i rollen min. Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet en utmerket veileder slik at jeg kan ivareta alt det formelle. Det vil videre være viktig å opprettholde og utvikle god kontakt med alle partier i kommunestyret, både posisjon og opposisjon.

– Ellers er jeg jo ny i rollen, men jeg er helt sikker på at de 18 øvrige kommunestyrerepresentantene vil bidra konstruktivt, slik at vi sammen spiller hverandre gode, for vi har alle det samme målet i å utvikle Sør-Aurdal.

Folkevalgtopplæring

I november blir det folkevalgtopplæring. Er det noen spørsmål du brenner inne med her?

– Temaene åpenhet og habilitet er to områder jeg kommer til å følge nøye med på. Dette er spesielt viktig i en liten kommune hvor mange kjenner mange. Videre er det viktig at folk i kommunene får nødvendig informasjon til enhver tid. 

Habilitet

I rikspolitikken er habilitet et høyaktuelt tema nå. Hva mener du Sør-Aurdal kommune kan gjøre for å sikre at reglene om habilitet blir etterlevd i kommunen vår?

– Svaret på dette spørsmålet er kunnskap. Og ikke være redd for å spørre KS eller Statsforvalter når man er i tvil.

Samarbeid med andre partier

Du er valgt inn for Høyre. Hva innebærer samarbeidet med Senterpartiet, og hvilket forhold ønsker du å ha til de to andre partiene?

– Det er et valgteknisk samarbeid vi har med Senterpartiet. Jeg er valgt inn i kommunestyret på Høyres program, noe jeg er forpliktet til å stå på. Jeg kommer til å legge vekt på god kommunikasjon med Frp og Ap.

Utfordringer

Hva ser du som de største utfordringene for Sør-Aurdal kommune i perioden vi nå går inn i?

– De største utfordringene er økonomi og befolkningsnedgang. Vi trenger flere innflyttere og flere arbeidsplasser.

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...