Ståle Borgersen

Ståle Borgersen (H) ny varaordfører

Publisert av Arne Heimestøl 16.10.2023. Sist oppdatert 13.10.2023.

Torsdag 12.10. ble Ståle Borgersen valgt til ny varaordfører i Sør-Aurdal kommune. Senterpartiet og Høyre hadde gjort avtale om et valgteknisk samarbeid.

Ombudsrollen

– Jeg vil særlig legge vekt på at jeg har en ombudsrolle for alle innbyggerne i Sør-Aurdal. Vi har en flott kommune med mange muligheter for utvikling, sier den nyvalgte varaordføreren. – I kommunestyre er man varaordfører for alle partier, og jeg vil legge vekt på å være positiv og konstruktiv.

Varaordførerrollen

Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. Varaordfører leder også møter i formannskapet og kommunestyret om ordfører er fraværende. Hvilke tanker har du om å ta på deg denne rollen om det blir behov for det?

– Ja, jeg er klar for å ta over som ordfører hvis det skulle være behov for det, det ligger jo i rollen min. Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet en utmerket veileder slik at jeg kan ivareta alt det formelle. Det vil videre være viktig å opprettholde og utvikle god kontakt med alle partier i kommunestyret, både posisjon og opposisjon.

– Ellers er jeg jo ny i rollen, men jeg er helt sikker på at de 18 øvrige kommunestyrerepresentantene vil bidra konstruktivt, slik at vi sammen spiller hverandre gode, for vi har alle det samme målet i å utvikle Sør-Aurdal.

Folkevalgtopplæring

I november blir det folkevalgtopplæring. Er det noen spørsmål du brenner inne med her?

– Temaene åpenhet og habilitet er to områder jeg kommer til å følge nøye med på. Dette er spesielt viktig i en liten kommune hvor mange kjenner mange. Videre er det viktig at folk i kommunene får nødvendig informasjon til enhver tid. 

Habilitet

I rikspolitikken er habilitet et høyaktuelt tema nå. Hva mener du Sør-Aurdal kommune kan gjøre for å sikre at reglene om habilitet blir etterlevd i kommunen vår?

– Svaret på dette spørsmålet er kunnskap. Og ikke være redd for å spørre KS eller Statsforvalter når man er i tvil.

Samarbeid med andre partier

Du er valgt inn for Høyre. Hva innebærer samarbeidet med Senterpartiet, og hvilket forhold ønsker du å ha til de to andre partiene?

– Det er et valgteknisk samarbeid vi har med Senterpartiet. Jeg er valgt inn i kommunestyret på Høyres program, noe jeg er forpliktet til å stå på. Jeg kommer til å legge vekt på god kommunikasjon med Frp og Ap.

Utfordringer

Hva ser du som de største utfordringene for Sør-Aurdal kommune i perioden vi nå går inn i?

– De største utfordringene er økonomi og befolkningsnedgang. Vi trenger flere innflyttere og flere arbeidsplasser.

Les også..

Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...