Skogskoie ved Nevlingdammen

Skogskoier er ein viktig del av skogbrukshistoria i Sør-Aurdal

Publisert av Åse Østgård Hagen 12.10.2023. Sist oppdatert 10.10.2023.

Sør-Aurdal Historielag vedtok på årsmøtet i 2019 å samle stoff om og bilder av dei mange skogskoiene i kommunen.

Tanken var at dette kunne bli utgitt i form av ei bok om nokre år. No, i oktober 2023, er arbeidet kome langt.

Ca. 180 skogskoier over heile kommunen er registrert og teke bilder av, med godkjenning av eigarane.

Berre nokre få står att å registrera, og det håper vi skal vera på plass innan snøen kjem.

Leiaren og primus motor i dette prosjektet, Anette Hougsrud, er svært interessert i gamle bilder, og ikkje minst, historier om skogskoier som kan brukast i boka som er under planlegging.

Ta kontakt med Sør-Aurdal historielag om du trur du har noko å bidra med til skogskoie-prosjektet vårt!

Anette Hougsrud er leiar i skogskoieprosjektet
Anette Hougsrud er leiar i skogskoieprosjektet. Foto: Åse Østgård Hagen

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...