Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024–2027

Publisert av Arne Heimestøl 01.10.2023. Sist oppdatert 30.09.2023.

Kommunens trafikksikkerhetsplan skal revideres. Det er en forutsetning for å søke om midler til trafikksikkerhetstiltak at kommunen har en oppdatert trafikksikkerhetsplan. Planen danner grunnlag for innspill til Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen.

Handlingsdelen av trafikksikkerhetsplanen rulleres årlig. Planen revideres i sin helhet hvert fjerde år med politisk behandling.

Trafikksikker kommune

Sør-Aurdal kommune har godkjenning som trafikksikker kommune. Dette er en godkjenningsordning ved Trygg Trafikk som har stort fokus på holdningsskapende og forebyggende trafikksikkerhetsarbeid i tillegg til fysiske tiltak på veg.

– Kommunen har som mål å opprettholde statusen som trafikksikker kommune med re-godkjenning i slutten av planperioden, leser vi i forslag til plan som formannskapet sist torsdag vedtok å sende ut på høring. Høringsfristen er satt til 9. november 2023.

Les også..

Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...
Folketallsutviklinig i Sør-Aurdal

Folketallsutvikling i Sør-Aurdal

I 1. kvartal 2024 var det, ifølge Statistisk sentralbyrå, 2 ...
Jannicke Hexum Foto: Arne Heimestøl

Planlegger omvisertjeneste i år også

Kirkeverge Liv Barbro Veimodet forteller at det planlegges omvisertjeneste i ...
Tingvoll

Tilbud om gratis kikhostevaksine til gravide

Fra  2. mai har alle gravide i svangerskapsuke 24 fått ...
Knivskaft i bjørk Foto: Bjørg Elisabeth Berg

Bare ei bjørk?

Har du tenkt på alt som ei bjørk kan gi ...
Lupiner

Åpent brev til Statens vegvesenYTRING 

Slå gresset/lupinene mens de blomstrer! Langs alle fylkesveger! Statens vegvesen ...