Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Publisert av Arne Heimestøl 24.09.2023. Sist oppdatert 24.09.2023.

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ungdomsskole etter at bygningene ble skadet av ekstremværet «Hans».

I saksopplysninger som er lagt fram for formannskapet, leser vi følgende:

«Under ekstremværet «Hans» ble ungdomsskolen i Bagn oversvømt av grunnvann, forårsaket av flomnivået i elva. Vannet gikk ca. 15-20 cm over gulvnivå i hele bygget.

Mye løsøre ble berget ut før vannet steg for mye, men det er store skader i selve skolebygget.

Administrasjonen har meldt inn skadesak på SAUS, i tillegg til noen mindre skadesaker på rekkehuset, pumpestasjoner og andre tekniske installasjoner.

Skolebygget er befart sammen med representanter fra kommunen og forsikringsselskapets skadetakstmann mv..

Administrasjonen har gjennomført møte med forsikringsselskapet for å jobbe videre med både skadesaken på SAUS og en egen forsikringsdel som dekker kostnader til «fortsatt drift» av skolen, som pr. nå er lokalisert i Begnadalen.

Kommunen som bygningseier har mottatt varsel fra Planavdelingen som bygningsmyndighet, om at det vurderes å nedlegge bygge- og deleforbud etter Plan- og bygningsloven § 28-1 for tomta til SAUS, ettersom bygget er beviselig flomberørt.

Et slik bygge- og deleforbud vil ha konsekvenser for bygget, som da ikke kan gjenoppbygges før krav til sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Det vil trolig i praksis bety oppfylling til flomsikkert nivå.

I skrivende stund har vi ikke full oversikt over hva dette vil si for forsikringssaken eller den videre håndtering, men det vurderes som svært nødvendig å informere formannskapet så tidlig som mulig om status i saken.»

Les også..

Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Glimt fra kulturkvelden 2023

På kulturkvelden fredag 24. november ble Kulturprisen tildelt Ørnulf Juvkam. ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Husflidslagets juleverksted

Husflidslaget har hatt sitt årlige juleverksted for barn fra 4. ...
Hedalenen helselag sin logo

Sentralisering av heldøgns omsorgYTRING 

Åpent brev til kommunestyret ved ordfører Marit Hougsrud. Vi leser ...
Salto logo

Salto besøker HedalsheimenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 30.11. har vi Salto (både ute- og innegruppa) på ...
Visittkort

Litt bygdehistorie

Iblant dukker det opp gamle bilder. Ofte flotte portretter av ...
Koia

Statusrapport fra Lions Club Vassfaret

For sjuende gang arrangerte LC Vassfaret en tur til Fønhuskoia ...