Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Publisert av Arne Heimestøl 24.09.2023. Sist oppdatert 24.09.2023.

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ungdomsskole etter at bygningene ble skadet av ekstremværet «Hans».

I saksopplysninger som er lagt fram for formannskapet, leser vi følgende:

«Under ekstremværet «Hans» ble ungdomsskolen i Bagn oversvømt av grunnvann, forårsaket av flomnivået i elva. Vannet gikk ca. 15-20 cm over gulvnivå i hele bygget.

Mye løsøre ble berget ut før vannet steg for mye, men det er store skader i selve skolebygget.

Administrasjonen har meldt inn skadesak på SAUS, i tillegg til noen mindre skadesaker på rekkehuset, pumpestasjoner og andre tekniske installasjoner.

Skolebygget er befart sammen med representanter fra kommunen og forsikringsselskapets skadetakstmann mv..

Administrasjonen har gjennomført møte med forsikringsselskapet for å jobbe videre med både skadesaken på SAUS og en egen forsikringsdel som dekker kostnader til «fortsatt drift» av skolen, som pr. nå er lokalisert i Begnadalen.

Kommunen som bygningseier har mottatt varsel fra Planavdelingen som bygningsmyndighet, om at det vurderes å nedlegge bygge- og deleforbud etter Plan- og bygningsloven § 28-1 for tomta til SAUS, ettersom bygget er beviselig flomberørt.

Et slik bygge- og deleforbud vil ha konsekvenser for bygget, som da ikke kan gjenoppbygges før krav til sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt. Det vil trolig i praksis bety oppfylling til flomsikkert nivå.

I skrivende stund har vi ikke full oversikt over hva dette vil si for forsikringssaken eller den videre håndtering, men det vurderes som svært nødvendig å informere formannskapet så tidlig som mulig om status i saken.»

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Gjertrud på jakt

JegerprøvekursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen jeger- og fiskerforening avholder jegerprøvekurs for deg som ønsker ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...