kjell Eriksen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunevalget 2003YTRING 

Publisert av Kjell Eriksen 08.09.2023. Sist oppdatert 04.09.2023.

Jeg har nå vært med en periode som representant for Tverrpolitisk. Når jeg nå har meldt meg inn i AP og stiller nederst på AP sin liste, er det fordi jeg gjerne vil engasjere meg, og ikke nødvendigvis som en del av kommunestyret.

Jeg har vært førstereisgutt denne perioden og har reagert på en del ting jeg gjerne skulle ha fått til en forandring på.

Senterpartiet har hatt full kontroll denne perioden sammen med Høyre, og det har uroet meg at det stadig blir snakk om sentralisering. Det betyr at “alt” skal til Bagn.

Selv tror jeg at det farligste vi gjør, er å utarme bygdene. Da vil kommunen etter hvert bli så liten av vi ikke kan stå alene. Hva skjer da: Jo, det aller meste av offentlige arbeidsplasser vil bli flyttet ut av kommunen, og det vil først og fremst gå utover Bagn som sentrum.

Det bekymrer meg at vi som politikere ikke bedriver politisk arbeid, men overlater det meste til administrasjonen. Dette er farlig siden kommunestyret er kommunens øverste organ, og kjernen i folkestyret. At vi som kollegium ikke styrer, skaper rom for at enkeltpersoner og grupper kan drive usunn påvirkning.

Heldigvis har vi mye dyktige folk i administrasjonen, men jeg tror det vil være bedre både for kommunen og for administrasjonen om vi som politikere styrer slik det var ment at vi skulle.

I kommunestyret må vi lære å være uenige. Vi må respektere hverandre med de meningene vi har. Vi må la kunnskap styre – og ikke synsing. Vi må sette pris på at vi er forskjellige, og at vi trenger hverandres meninger for å få saker belyst så bredt som mulig.

Jeg må få komme i kommunestyret med “Hedalshatt” og respektere at andre kommer meg utgangspunkt i bygda der de bor. Men jeg må lytte til alle argumentene, og så må vi prøve å lande på det som er best for helheten. Dette har vært helt fraværende denne perioden. Alt har vært avgjort i administrasjonen og i gruppemøtet til Høyre og Senterpartiet.

Ideologisk kunne jeg vært med i alt fra SV til Venstre. Når jeg her i kommunen landet på Arbeiderpartiet –og ikke Senterpartiet, er det fordi jeg har fått stor respekt for de menneskene som representerer AP, og fordi jeg ikke så hvordan jeg skulle kunne påvirke innad i SP, slik at styringen og åpenheten ble bedre.

Jeg ønsker det nye kommunestyret lykke til og håper at det i neste periode blir arbeidet på en annen måte.

Kjell Eriksen

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...