Kjell Eriksen. Foto: Arne Heimestøl

Spørsmål knyttet til kommunestyret som kommunens øverste organ

Publisert av Arne Heimestøl 06.09.2023. Sist oppdatert 04.09.2023.

Til kommunestyrets spørretime sist torsdag hadde Kjell Eriksen (TPK) sendt inn dette spørsmålet:

«Jeg registrerer at vi heller ikke i dette møtet får svar på spørsmålene fra kommunestyremøtet for litt over et år siden vedrørende bærekraftig økonomi.

Jeg kan dessverre ikke se hvilken grunn som er god nok for at administrasjonen skal overse spørsmål fra kommunens øverste organ. Men vil gjerne høre den.

For meg grenser det til respektløshet overfor dette organet. Dette møtet er vel den siste muligheten til å svare på spørsmålene til kommunestyret som stilte dem.»

– Kommer i desembermøtet

Haakon Boie Ludvigsen
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen
Foto: Arne Heimestøl

Det var kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen som svarte på spørsmålet fra Eriksen.

– Jeg har full forståelse for spørsmålet som blir stilt, at ting har tatt tid, skal vi ikke legge skjul på at det har gjort.

– At dette har tatt tid, har blant annet med sykefravær, konstitueringer og mangel på folk å gjøre. Det har vært et ganske høyt press. Planen var at saker og ting skulle opp i dag. Av naturlige grunner vet vi hvorfor dette ikke ble gjort.

– Jeg har prøvd å gruppere opp vedtakspunktene i saken bærekraftig kommuneøkonomi.

Kommunedirektøren minte om at prosesser henger sammen og at det er viktig at en får riktig rekkefølge på dem. Blant annet har byggrelaterte punkter vært oppe i boligplanen kommunestyret 15.9.2022. Videre er det utarbeidet dokumenter for eiendomsstrategi. Så har det vært et boligprosjekt i helse og omsorg. Dessuten er alle punkt knyttet til bærekraftig kommuneøkonomi rapportert i tertialrapporten til kommunestyremøtet i juni. Strategisk næringsplan ble vedtatt av kommunestyremøtet 16. juni 2023.

– Jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne fått beslutninger på sakene som ble bestilt i juni-møtet 2022 i denne kommunestyreperioden. Målet nå er å få sakene opp i det nye kommunestyrets budsjettmøte i desember.

– Jeg hører ikke med til de som er veldig negative til administrasjonen i kommunen. Administrasjonen gjør en god jobb. Det som ligger bak dette spørsmålet, er også en kritikk til oss som kommunestyre, sa Eriksen i en replikk til kommunedirektørens svar.

– Stort sett får vi saker fra administrasjonen som vi sier ja eller nei til. I 90 % av tilfellene sier vi ja. Men vi driver veldig lite politikk.

– Men når vi da sender spørsmål til administrasjonen, er det slett ikke bra at vi ikke får svar innenfor rimelig tid. Kommunestyret er det øverste, styrende organet. At vi ikke ennå har fått svar på våre spørsmål, er respektløst overfor dette organet. 

– Kommunen er ikke dårlig administrert, men vi gjør heller ikke jobben vår godt med å styre. Når vi en enkelt gang ber om å få utredet noe, må det være en prioritert sak for administrasjonen.

– Det neste kommunestyret bør drøfte hvordan de kan være et bedre styre for kommunen. Kommunestyret skal ha respekt for administrasjonen arbeid, men respekten må også gå den andre vegen. Denne saken tyder ikke på det.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...