Martha og Tor-Ingar Nordby foran Brakadokka – der butikkdriften startet i 1923. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Livskraftig butikk fyller 100 år

Publisert av Arne Heimestøl 31.07.2023. Sist oppdatert 07.09.2023.

I Hedalen har det vært hele ni butikker. Nå er det bare én igjen – Joker Hedalen. Lørdag var det jubileumsmarkering på Bautahaugen. I år er det nemlig 100 år siden Ole Nordby startet butikk i Brakadokka.

Brakadokka

I 1881 ble Brakadokka etablert som handelssted. Dette gikk konkurs og ble kjøpt opp av Erik Jørgensen Bergsrud. Denne karen var en dyktig handelsmann, og han grunnla også Bautahaugen. Bergsrud døde i 1915, og på en auksjon i 1916 kjøpte Tidemann Skålebråten Brakadokka.

I 1923 hadde Ole Nordby skaffet seg handelsbrev, og han inngikk avtale om å leie Brakadokka av Skålebråten.

Dette ble starten på en familiebedrift som har vart i 100 år.

Krevende å drive butikk

Økonomien til butikken var anstrengt helt fram til etter 2. verdenskrig. Etter krigen gikk det bedre, men konkurransen fra de andre butikkene var sterk.

Ole Nordby
Ole Nordby
Handelsbrevet
Handelsbrevet Ole Nordby skaffet seg.
Thea, født Ruste, Ragnhild Ingholm, Ola Nordby(Bror) og Ole Nordby sen.

Flere utbygginger

Butikkvirksomheten ble i 1930 flyttet til lokalene der Joker Hedalen er plassert i dag. Den fikk navnet Dokka.

Foto av bilde.
Bygget som ble tatt i bruk i 1930

I 1951 stod et stort tilbygg ferdig. Nå ble det åpnet kafé, og bygget ga muligheter for både overnatting og arrangementer som bryllup og minnesamvær.

Lokalene ble etter hvert for små, og nye tilbygg kom på plass i 1978 og 1985.

De siste årene er det gjennomført flere utvidelser og moderniseringer av butikklokalene. Den siste omfattende oppgraderingen ble gjennomført i 2021.

En stor, ny parkeringsplass er i tillegg bygd ut, og butikken har også fått tre ladestasjoner for el-biler.

I år kom solcelleanlegg på plass på takene.

Nye drivere

I 1974 overtok Målfrid (Vesla) og Ola Nordby (Bror) butikkdriften etter Ole Nordby – Ola sin far. Da hadde senioren drevet butikken i 50 år.

Målfrid (Vesla) og Ole (Bror) Nordby Foto: Arne G. Perlestenbakken
Målfrid (Vesla) og Ole (Bror) Nordby Foto: Arne G. Perlestenbakken
Målfrid baker smultringer. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Målfrid baker smultringer. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ole ved Brakadokka. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ola ved Brakadokka. Foto: Arne G. Perlestenbakken

På midten av 1970-tallet ble butikken innlemmet i kjeden K-kjøpmann. Det ble slutt på å ta imot overnattingsgjester i lokalene, men minnesamvær og andre selskaper var det plass til noen år til.

I 1997 overtok Martha og Tor Ingar butikkdriften, og den hadde de ansvar for til 1. januar 2023. Butikken ble knyttet til Joker-kjeden i 2001.

Martha, Tor Ingar, Lise Marie, Ole og Målfrid. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Martha, Tor Ingar, Lise Marie, Ole og Målfrid. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Joker Hedalen er nå delt i to selskaper. Joker Hedalen DA er et eiendomsselskap som eier bygninger og maskiner. Nordbys eftf. AS er et driftsselskap som eier varebeholdningen.

1. januar 2023 overtok Anniken Bjørgo fra Liagrenda sistnevnte selskap.

– Må våge å satse

Butikken har i mange år kjørt varer til kunder som ønsker det, og denne praksisen fortsetter.

Det har blitt færre fastboende i bygda. Antall hytter i fjellet har vokst betydelig. Samtidig er konkurransen fra butikker utenfor bygda betydelig.

Martha og Tor Ingar har vært bevisst på at satsing måtte til om Joker Hedalen skulle overleve.

Alt fra truser til dynamitt

Da butikkdriften startet i Brakadokka i 1923, var det i et lokalsamfunn som i stor grad var preget av naturalhusholdning. Vareutvalget var begrenset. Sukker, kaffe og mjøl er eksempler på hva en kunne få kjøpt. Parafin måtte man ha til lampene før elektrisk strøm ble vanlig.

Og skulle en sy klær, var det stoff å få kjøpt til det. Det samme var tilfelle med undertøy.

Ole Nordby hadde greie på sprengning. Trengte noen dynamitt, kunne han skaffe det. I vår tid er ikke dette aktuelt, men Joker Hedalen kan fortsatt skaffe nyttårsraketter.

Ekspederinga skjedde i mange år over disk. Dette ble det først slutt på da Martha og Tor Ingar overtok butikkdrifta.

Varer som mjøl og sukker kom i mange år i store kvanta, og det en skulle kjøpe, ble veid opp og solgt i papirposer.

Den sosiale møteplassen

Butikken i Brakadokka og seinere Dokka har vært, og er fortsatt, en viktig møteplass. Kaffekroken i butikklokalet vi har nå, er et eksempel på det.

I 2013 fikk Joker Hedalen tildelt prisen «Beste sosiale møteplass».

Beste sosial møteplass. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Beste sosial møteplass. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ansatte i 2011: Torunn, Martha, Mette, Olaf, Jorunn og Tor Ingar. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Ansatte i 2011: Torunn, Martha, Mette, Olaf, Jorunn og Tor Ingar. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Joker utvidet sine lokaler. Bak fra venstre: Framme fra venstre: Mette Brager, Marta Nordby, Ingunn Kana og Tor Ingar Nordby. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra utvidelsen i 2021: Bak fra venstre: Sahal, Olaf og Espen.
Framme fra venstre: Mette, Marta, Ingunn og Tor Ingar.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Jubileumsfeiringa på Bautahaugen

Jubileumsfeiringa 29. juli ble gjennomført i strålende vær. Nord i bygda var det kraftige regnbyger, men disse nådde ikke lenger enn til krysset.

Tor Ingar Nordby presenterte butikkens historie. Bente Hemsing og hennes barnebarn spilte for oss, og Leif Erik Bakkom bidro med sang og gitarspill.

Frammøtet var svært godt.

Bilde- og videoglimt fra feiringa

Video: Arne G. Perlestenbakken
Tor Ingar med gjennomgang av butikkens historie. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Tor Ingar med gjennomgang av butikkens historie. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Bente Hemsing med barnebarn. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Bente Hemsing med barnebarn. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra Liesstuggua. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Fra Liesstuggua. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Rømmegrøtservering. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Rømmegrøtservering. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Servering av pølser med tilbehør. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Servering av pølser med tilbehør. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Mange besøkende Foto: Arne G. Perlestenbakken
Det var godt over 100 besøkende på Bautahaugen denne dagen.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Martha, Tor Ingar og Anniken Foto: Arne G. Perlestenbakken
Martha, Tor Ingar og Anniken
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Leif Erik. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Leif Eric.
Foto: Arne G. Perlestenbakken
Anniken og ?. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Anniken Bjørgo og Espen Lium, driftssjef for Joker-kjeden i området. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...