Ståle Borgersen

Innlegg til Hedalen.no fra Ståle Borgersen, 2. kandidat for Høyre i Sør-AurdalYTRING 

Publisert av Ståle Borgersen 27.07.2023. Sist oppdatert 27.07.2023.

Nå bærer det mot et nytt kommunevalg den 11. september. Etter en sommer, hvor det har vært mye viderverdigheter i det sentrale politiske miljøet, får vi håpe lokale saker nå tar over oppmerksomheten til mediene. For det er de lokale sakene som betyr noe i et kommunevalg.

Sør-Aurdal kommune fortjener at vi engasjerer oss og tar del i kommunevalget, enten vi stiller til valg eller ”bare” skal stemme. Og det er viktig at vi benytter stemmeretten. Vi ser at demokratier verden over kan være veldig skjøre og blir utfordret. Derfor er det ekstra viktig at vi gjør vårt for å verne om vår styreform med et godt utviklet lokalt demokrati.

Selv er jeg så heldig at jeg nå står på 2. plass til kommunestyret for Sør-Aurdal Høyre. Etter over 30 år med ukependling, var det på tide å avslutte arbeidslivet i Oslo og nyte neste fase i livet i Sør-Aurdal. Det blir da lettere å engasjere seg i denne flotte kommunen. For meg vil det være viktig å lytte til innbyggerne i Sør-Aurdal i min rolle som ombudsmann.  

Vi i Sør-Aurdal Høyre vil bidra til å utvikle kommunens sentrale beliggenhet i Østlandsområdet. Kort vei til Oslo, Hønefoss og Gardermoen, og samtidig kan vi by på store naturopplevelser – høyfjell og vassdrag som er flott å oppleve. Vi må ikke glemme våre kirker, museer og de ulike festivalene/kulturarrangement vi har. Vi må sørge for at turistene som reiser igjennom kommunen vår ikke bare reiser i gjennom.

Sør-Aurdal har i dag en velfungerende kommuneadministrasjon, som har stort ansvar og mye å gjøre. Men vi kan ikke ta for gitt at det fortsetter uten at den får ”næring”. Derfor er det viktig at vi politikere er opptatt av å videreutvikle kompetansen til de som arbeider i kommunen – alt fra skole- og omsorgsektoren til kommuneadministrasjonens ansatte for øvrig. Samfunnet utvikler seg i dag i en voldsom fart, og det skal noe til for noen og enhver å følge med i tiden. Samtidig er det helt nødvendig at f. eks. digitaliseringen fortsetter og tjenestene kommunen tilbyr blir enda bedre, men kanskje med færre ressurser. Dette betyr at etter- og videreutdanning står helt sentralt for alle kommunens ansatte.

Selv har jeg bakgrunn fra en stor lobbyorganisasjon, NHO – fellesskapet, og selv om min jobb var å være advokat og forhandler for energisektoren, er erfaringene på Majorstua at skal man nå fram med sine budskap om endringer, er det helt nødvendig å komme med gode løsinger basert på fakta. Overført til vår kommune er at vi er helt avhengig av at både kommunens ansatte og vi politikere har god kompetanse. Videre må vi samarbeide godt, slik at de vedtak som fattes blir gode og står seg over tid.

Sør-Aurdal Høyre har sagt og sier at vi skal være en ja- kommune. Og med det mener vi at vi må tilrettelegge for at alle gode ideer om utvikling tas på alvor. Privat næringsliv vil her stå helt sentralt, både det eksisterende og de nyetableringene som måtte komme.

Kommunestyret vedtok i 2022 Strategisk Næringsplan for Sør-Aurdal kommune 2022–2026. Den anbefaler jeg å lese, da dette er en svært god gjennomgang av kommunene muligheter og utfordringer. Mitt løfte til velgerne er at jeg skal passe på at næringsplanen følges opp med konkret politikk og at den blir revidert i god tid innen utløp. Vi kan lese at hovedmålet med planen er:

”Sør-Aurdal kommune skal bidra til å styrke eksisterende næringsliv, utvikle arbeidsplasser og bidra til nyetableringer. Arbeidsplasser og bosetting i kommunen er grunnlaget for økonomisk aktivitet og utvikling.”

Skal vi klare å utvikle hele kommunen vår, må vi se på de ressurser og muligheter som ligger i alle bygder og kommunesenteret i Sør-Aurdal.  Vi må slå ring rundt våre bo- og servicesentra samt sykehjemmet, slik at den etablerte strukturen står fast. I tillegg må vi nå ha parkert debatten om skolestrukturen i kommunen. Vi i Sør-Aurdal Høyre går til valg med et bestemt mandat om at skolestrukturen slik den er i 2023, skal stå fast. Det vil si at vi opprettholder barne- og ungdomsskoler både på Bagn og i Hedalen.

Hedalen 25. juli 2023

Ståle Borgersen

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...