Bodil Øyhus Pihl

Bruk stemmeretten din!YTRING 

Publisert av Bodil Øyhus Pihl, listekandidat for Senterpartiet 08.07.2023. Sist oppdatert 07.07.2023.

Sør-Aurdal Senterparti presenterer en godt sammensatt gruppe av engasjerte innbyggere til årets kommunevalg.

Du som innbygger går til valgurner for å stemme frem et parti. Ett parti bestående av enkeltpersoner, til rådighet for lokaldemokratiet. For å sikre fellesskapets interesser vil det innebære interessante diskusjoner, sene kvelder med sakspapirene, og opptil flere ganger hodebry, tøffe debatter og vanskelige avgjørelser.

I løpet av våren/forsommeren har vi i Senterpartiet hatt treffpunkt for å bli bedre kjent med hverandre, lokalpartiets program, vi har drøftet noen av de store linjene, og de små kontrastene.

Hvordan det diffuse i et partiprogram kan bli til praktisk politikk, det er spennende. De som står på årets kandidatliste, er samde om å videreføre at vi i Senterpartiet skal være åpne for diskusjon og uenighet.

Det er i spenningene mellom ulike synspunkt vi kan få til de gode løsningene. Vi skal respektere den enkeltes syn, være lydhøre for innbyggernes meninger, og spesielt de som blir direkte berørt av de politiske beslutningene.

Vi skal i gruppemøter før avgjørelser tas tilstrebe en gjennomarbeidet og samlet konklusjon i saker, men like fult respektere synet til den/de som av ulike grunner kommer til å stemme imot gruppens flertall.

Kandidatlisten har en alderssammensetning over fem tiår, blandet erfaring fra private næringer og offentlige tjenester, representanter bosatt i kommunesentrum og nær kommunegrenser, engasjerte nykomlinger og godt erfarne politikere med Marit Hougsrud som ordførerkandidat.

Vårt partiprogram med samlet oversikt over listekandidater finner du her.

Senterpartiet

Les også..

Hedalen helselag

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 27. september møtes vi ved Kroken kl. 11.00 og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Setter fokus på demens

Hedalen helselag, representert ved Emmy og Anne Marie, hadde en ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Evaluering av hendelsen ekstremværet «Hans»

Ekstremværet "Hans" rammet Innlandet i midten av august, og det ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Varsler bygge- og deleforbud. Må SAUS rives?

Torsdag 28. september skal formannskapet få en orientering om Sør-Aurdal ...
Tyttebær

Bærnytt

Bærsesongen går mot slutten. Nå kan du høste flotte tyttebær, ...
Hedalen stavkirke. Foto: Helge Nordby

Valgdeltakelse i kirkevalget

Nye menighetsråd er valgt. Det skrev vi om 13. september. ...