Marit Hougsrud. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommenterer artikkel om eiendomsskatt

Publisert av Arne Heimestøl 30.06.2023. Sist oppdatert 29.06.2023.

Eiendomsskatten for 2023 i Sør-Aurdal kommune ser etter første tertialrapport i år til å bli på 22 443 000 millioner kr. Ifølge vedtatt budsjett vil hele beløpet gå med til drift.

Handlingsregelen som ikke blir fulgt

I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene.

Regelen sa at inntekten fra eiendomsskatt fra og med 2019 skulle disponeres på følgende måte:

  • 55 % til drift
  • 25 % til disposisjonsfond
  • 10 % til investering
  • 10 % til næring/utvikling/tilrettelegging/kultur

Sør-Aurdal Senterparti skriver følgende om eiendomsskatten i valgprogrammet for neste kommunestyreperiode:

«Vi ønsker en handlingsregel for eiendomsskatten der inntektene fordeles på drift, investering og fond.»

Ordføreren har lest oppslaget vi publiserte 27. juni og har sendt oss følgende e-post:

«En viktig forutsetning for å innføre eiendomsskatten var at ikke alt skulle gå rett i drift, derfor ble handlingsregelen laget den gangen. I utgangspunktet syns jeg at dette var en bra ting og en sunn holdning til den ekstra inntekten vi da ville få. 

Så har det vist seg at all inntekt fra eiendomsskatt går til drift. Og det har antageligvis vært nødvendig å gjøre det slik i en del år. Vi ser jo at kommunene får stadig flere oppgaver uten at det nødvendigvis følger med ressurser til det.

Vi har tatt med dette i valgprogrammet vårt, fordi vi oppriktig mener at handlingsregelen bør sees på. Vi ønsker å ha rom til å satse mer på næringsliv ved å sette av noen kroner, og vi ønsker å ha litt handlingsrom på generell basis. 

Dette vil ikke kunne skje på kort sikt, men jeg mener at vi må ha dette som et langsiktig mål.»  

Les også..

Kongen

Gratulerer med dagen, Kong Harald V!

Hilsen Birk, Jacob, Jonathan, Oliver og Nils-Øyvind på kunst og håndverk ...
Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter – Hedalen i ValdresANNONSE 

100 % STILLING KOKK OG SOMMERVIKARER – TILLKALLINGSVIKAR. Fekjær psykiatriske ...
Anette Hougsrud. Foto: Åse Østgård Hagen

Telegraf og telefon i Sør-Aurdal – del 7

Etna Telegrafstasjon ble åpnet i 1908 på Etna Jernbanestasjon. NSB ...
Rådyr

Ta godt vare på viltet – hold hunden din i bånd

Fra kommunens hjemmeside: Det er krevende forhold for viltet, med ...
Marilyn C. Almeida

Bygda for alle – konsert for alle

Over 200 innbyggere var samlet til konsert i Sør-Aurdalshallen sist ...
Flomstor elv. Foto: Stein Bergum

Denne evalueringa bør du lese

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn ...