Handlingsregel for eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 27.06.2023. Sist oppdatert 26.06.2023.

Eiendomsskatten for 2023 i Sør-Aurdal kommune ser etter første tertialrapport i år til å bli på 22 443 000 millioner kr.

I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene.

Regelen sa at inntekten fra eiendomsskatt fra og med 2019 skulle disponeres på følgende måte:

  • 55 % til drift
  • 25 % til disposisjonsfond
  • 10 % til investering
  • 10 % til næring/utvikling/tilrettelegging/kultur

Fordeling etter handlingsregelen i 2023

Dersom vedtatt handlingsregel hadde blitt fulgt, ville fordelingen i 2023 ha vært slik:

FormålBeløp
Drift12 343 000 kr
Disposisjonsfond5 610 000 kr
Investering 2 244 300 kr
Næring/tilrettelegging/utvikling/kultur 2 244 300 kr

Alt til drift

budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025 leser vi at det i årene 2019–2021 ikke var funnet rom til avsetninger i tråd med vedtaket.

Og det har ikke blitt bedre. I økonomiplanen for 2023 til 2026 er det lagt opp til at hele eiendomsskatten skal brukes til drift.

I kommunestyremøtet 15.6.2023 ble følgende enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere handlingsregelen for fordeling av eiendomsskatten for å tilføre midler til næringsfondet.»

I første tertialrapport for 2023 leser vi eiendomsskatten samlet sett ligger an til en økning i inntektene på ca. 2,8 mill kr sammenlignet med budsjettet for 2023.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...