Handlingsregel for eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 27.06.2023. Sist oppdatert 26.06.2023.

Eiendomsskatten for 2023 i Sør-Aurdal kommune ser etter første tertialrapport i år til å bli på 22 443 000 millioner kr.

I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene.

Regelen sa at inntekten fra eiendomsskatt fra og med 2019 skulle disponeres på følgende måte:

  • 55 % til drift
  • 25 % til disposisjonsfond
  • 10 % til investering
  • 10 % til næring/utvikling/tilrettelegging/kultur

Fordeling etter handlingsregelen i 2023

Dersom vedtatt handlingsregel hadde blitt fulgt, ville fordelingen i 2023 ha vært slik:

FormålBeløp
Drift12 343 000 kr
Disposisjonsfond5 610 000 kr
Investering 2 244 300 kr
Næring/tilrettelegging/utvikling/kultur 2 244 300 kr

Alt til drift

budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025 leser vi at det i årene 2019–2021 ikke var funnet rom til avsetninger i tråd med vedtaket.

Og det har ikke blitt bedre. I økonomiplanen for 2023 til 2026 er det lagt opp til at hele eiendomsskatten skal brukes til drift.

I kommunestyremøtet 15.6.2023 ble følgende enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere handlingsregelen for fordeling av eiendomsskatten for å tilføre midler til næringsfondet.»

I første tertialrapport for 2023 leser vi eiendomsskatten samlet sett ligger an til en økning i inntektene på ca. 2,8 mill kr sammenlignet med budsjettet for 2023.

Les også..

Foto: Arne Heimestøl

Knivmaking

Lørdag 13. juli var temaet knivmaking på Bautahaugen. Bjørn Michaelsen ...
Drikkevann

Bør flere sjekke fluoridinnhold i drikkevannet?

Det har vært stor interesse knyttet til oppslagene Hedalen.no og ...
Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...