Handlingsregel for eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Sør-Aurdal

Publisert av Arne Heimestøl 27.06.2023. Sist oppdatert 26.06.2023.

Eiendomsskatten for 2023 i Sør-Aurdal kommune ser etter første tertialrapport i år til å bli på 22 443 000 millioner kr.

I 2015 vedtok kommunestyret en handlingsregel som skulle brukes til fordeling av disse midlene.

Regelen sa at inntekten fra eiendomsskatt fra og med 2019 skulle disponeres på følgende måte:

  • 55 % til drift
  • 25 % til disposisjonsfond
  • 10 % til investering
  • 10 % til næring/utvikling/tilrettelegging/kultur

Fordeling etter handlingsregelen i 2023

Dersom vedtatt handlingsregel hadde blitt fulgt, ville fordelingen i 2023 ha vært slik:

FormålBeløp
Drift12 343 000 kr
Disposisjonsfond5 610 000 kr
Investering 2 244 300 kr
Næring/tilrettelegging/utvikling/kultur 2 244 300 kr

Alt til drift

budsjett- og økonomiplanen for 2022–2025 leser vi at det i årene 2019–2021 ikke var funnet rom til avsetninger i tråd med vedtaket.

Og det har ikke blitt bedre. I økonomiplanen for 2023 til 2026 er det lagt opp til at hele eiendomsskatten skal brukes til drift.

I kommunestyremøtet 15.6.2023 ble følgende enstemmig vedtatt:

«Kommunestyret ber administrasjonen om å vurdere handlingsregelen for fordeling av eiendomsskatten for å tilføre midler til næringsfondet.»

I første tertialrapport for 2023 leser vi eiendomsskatten samlet sett ligger an til en økning i inntektene på ca. 2,8 mill kr sammenlignet med budsjettet for 2023.

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Gjertrud på jakt

JegerprøvekursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen jeger- og fiskerforening avholder jegerprøvekurs for deg som ønsker ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...