VKR-bil

Endringer i forskrifter om renovasjon

Publisert av Arne Heimestøl 26.06.2023. Sist oppdatert 25.06.2023.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) oppdaterer lokale forskrifter om husholdningsavfall og avløpsslam for kommunene i Valdres. Det gjennomføres en offentlig høring/ettersyn av forskriftsforslagene. Høringsfristen er 1. august 2023.

Vil ha myndighet til å ilegge tvangsmulkt

Søppel levert på feil plass

VKR mangler myndighet til å følge opp forurensing som skyldes avfall ved hentepunkter, miljøstasjoner og returpunkter. – Det er behov for å gi VKR myndighet til å følge opp forsøpling som skjer ved de stedene der VKR henter avfall, leser vi på VKR sin side.

– VKR mangler myndighet til å ilegge tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av vedtak som fattes. Det er behov for å endre begge lokale forskrifter slik at det kan ilegges tvangsmulkt til staten, for å sikre varig regelverksetterlevelse når det fattes vedtak til de som ikke følger regelverket.

Begrepsbruk

– VKR har endret begrepsbruken og omtaler bringepunkt for husholdningsavfall fra fritidsinnbyggere som returpunkt. Begrepet avfallsbrønn er også i bruk, men er ikke omtalt i regelverket. Det er behov for å rydde i begrepsbruken i avfallsforskriften.

Kompostering

– I tillegg må reglen om kompostering i gjødselkjeller fjernes, fordi dette bryter med overordnet regelverk som forvaltes av Mattilsynet.

Les også..

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke

Bilder: Bjarte Lie, Grethe Stensrud, Ragnhild Barlien Berge og Tone ...
Damelagene fra Bagn og Hedalen. Foto: Steinar Skjerve

Damefotballen ruller i Hedalen igjen

Fra tidlig i juni og helt fram til nå har ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

Det blir møte i Hedalen misjonsforening onsdag 6. oktober kl. ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kan ikke reparere SAUS

Torsdag fikk formannskapet en orientering vedrørende Sør-Aurdal ungdomsskole. I forbindelse ...
Fra venstre: Kjell Eriksen, Emmy Bakkom, Bente Fekjær Skogly, Anne Marie Skinnes Lie, Oddbjørg Brenden Hansen og Ståle Borgersen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunens demensplan

Husmorlaget tok kontakt med helselaget om å arrangere møte sammen. ...
Hedalen ungdomslag

Invitasjon 125-årsjubileum for Hedalen UngdomslagBEKJENTGJØRELSER 

Hedalen ungdomslag ønsker velkommen til 125-årsjubileum. Jubileet blir feiret med ...