VKR-bil

Endringer i forskrifter om renovasjon

Publisert av Arne Heimestøl 26.06.2023. Sist oppdatert 25.06.2023.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) oppdaterer lokale forskrifter om husholdningsavfall og avløpsslam for kommunene i Valdres. Det gjennomføres en offentlig høring/ettersyn av forskriftsforslagene. Høringsfristen er 1. august 2023.

Vil ha myndighet til å ilegge tvangsmulkt

Søppel levert på feil plass

VKR mangler myndighet til å følge opp forurensing som skyldes avfall ved hentepunkter, miljøstasjoner og returpunkter. – Det er behov for å gi VKR myndighet til å følge opp forsøpling som skjer ved de stedene der VKR henter avfall, leser vi på VKR sin side.

– VKR mangler myndighet til å ilegge tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av vedtak som fattes. Det er behov for å endre begge lokale forskrifter slik at det kan ilegges tvangsmulkt til staten, for å sikre varig regelverksetterlevelse når det fattes vedtak til de som ikke følger regelverket.

Begrepsbruk

– VKR har endret begrepsbruken og omtaler bringepunkt for husholdningsavfall fra fritidsinnbyggere som returpunkt. Begrepet avfallsbrønn er også i bruk, men er ikke omtalt i regelverket. Det er behov for å rydde i begrepsbruken i avfallsforskriften.

Kompostering

– I tillegg må reglen om kompostering i gjødselkjeller fjernes, fordi dette bryter med overordnet regelverk som forvaltes av Mattilsynet.

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...