VKR-bil

Endringer i forskrifter om renovasjon

Publisert av Arne Heimestøl 26.06.2023. Sist oppdatert 25.06.2023.

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) oppdaterer lokale forskrifter om husholdningsavfall og avløpsslam for kommunene i Valdres. Det gjennomføres en offentlig høring/ettersyn av forskriftsforslagene. Høringsfristen er 1. august 2023.

Vil ha myndighet til å ilegge tvangsmulkt

Søppel levert på feil plass

VKR mangler myndighet til å følge opp forurensing som skyldes avfall ved hentepunkter, miljøstasjoner og returpunkter. – Det er behov for å gi VKR myndighet til å følge opp forsøpling som skjer ved de stedene der VKR henter avfall, leser vi på VKR sin side.

– VKR mangler myndighet til å ilegge tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av vedtak som fattes. Det er behov for å endre begge lokale forskrifter slik at det kan ilegges tvangsmulkt til staten, for å sikre varig regelverksetterlevelse når det fattes vedtak til de som ikke følger regelverket.

Begrepsbruk

– VKR har endret begrepsbruken og omtaler bringepunkt for husholdningsavfall fra fritidsinnbyggere som returpunkt. Begrepet avfallsbrønn er også i bruk, men er ikke omtalt i regelverket. Det er behov for å rydde i begrepsbruken i avfallsforskriften.

Kompostering

– I tillegg må reglen om kompostering i gjødselkjeller fjernes, fordi dette bryter med overordnet regelverk som forvaltes av Mattilsynet.

Les også..

Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...