Vegarbeider på Vestbygdvegen

Opprusting og vedlikehold av fylkesveger i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 24.06.2023. Sist oppdatert 23.06.2023.

De siste årene har Innlandet fylke gjennomført store opprustingsarbeider på veger i Hedalen.

Dette gjelder Hedalsvegen fra fylkesdelet til kirka, vegen over Jevnlismyra og parseller på Vestbygdvegen.

Asfaltarbeider på fv. 243 i Hedalen i 2021. Foto: Arne Heimestøl
Asfaltarbeider på fv. 243 i Hedalen i 2021. Foto: Arne Heimestøl

Noen kortere og lengre strekninger trenger fortsatt opprusting. Det gjelder eksempelvis parseller av fylkevegen nord for Hedalen stavkirke.

– Ikke midler til større tiltak

– Større vedlikeholdsprosjekter og størrelsen på asfaltbudsjetter avhenger av politiske prioriteringer og vedtak, sier Håvard Ødegård i drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

– Det er ikke satt av midler til slike tiltak på fylkesveger i Hedalen i nærmeste framtid.

Årsaker

Hva er årsakene til at noen vegstrekninger er i så dårlig forfatning?

– Slike veger ble gjerne bygd etter en annen standard enn den vi har i dag – med stedlige masser. I veggrunnen kan det være både større steiner og røtter.

– Skal disse vegene bli bra, forutsetter det at vann ledes vekk, og at overbygningen til vegen skiftes ut eller forsterkes der det er behov, før ny asfalt legges på. Dette er svært kostbare tiltak.

Mulige tiltak på kort sikt

Hva kan vi forvente av vedlikehold mens vi venter på større utbedringer?

– Hull i vegbanen, større humper og dumper og sår i asfalten kan vi kanskje gjøre noe med. Brødrene Dokken AS har driftsansvaret for fylkesvegene i Valdres. De har vegvoktere som jevnlig følger med på fylkesvegnettet i Valdres og gjør fortløpende tiltak som eksempelvis lapping av slaghull. Større tiltak må avklares med vegeier.

– Entreprenøren kan kontaktes på vakttelefon 96 62 56 51 hvis du ser forhold ved fylkeveger du mener kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Kantrydding skal det bli

Fare for skogbrann har gjort at all kantrydding langs fylkesveger i Innlandet har vært innstilt den siste tiden.

– Nå har det kommet regn, og det ser ut til at vi skal få mer nedbør. Det gjør at vi nå vurderer å gjenoppta slike arbeider, sier Ødegård.

– Planen er å gjennomføre to kantslåtter på de fleste fylkesvegene. På den første slåtten slår vi vanligvis en bredde ut fra vegkant i tillegg til siktsoner i kryss.

– På seinsommeren rydder vi inntil seks meter, der dette er mulig, fra vegskulder på begge sidene av vegene. Vi vurderer fortløpende om det er behov for å slå vegetasjon på strekninger der det er lite vekst.

Kantslått i Brunbakklia
Også på kommunale veger gjennomføres det kantslått. Her ryddes det i en sterkt trafikkert sving i Brunbakklia.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...