Fra venstre: Gerd Marit Waagaard Hamar, Marit Hougsrud og Ingrid Kolsrud. Foto: Olav Kristian Huseby

Positivprisen

Publisert av Arne Heimestøl 17.06.2023. Sist oppdatert 16.06.2023.

Fondsstyret i Sør-Aurdal kommune besluttet 1. juni at positivprisen i år skulle gå til Brødrene Dokken AS. Det var Gerd Marit Waagaard Hamar og Ingrid Kolsrud som tok imot prisen på vegne av Brødrene Dokken AS i kommunestyrets møte 15. juni.

Om positivprisen

I statuttene for prisen, § 2 står det at prisen skal gå til:

«Personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune.

Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å «stikke hodet fram». Kandidaten skal være en «Sør-Aurdøl».»

Utdrag av ordførerens tale i kommunestyret 15. juni

Jan Dokken ble tidlig interessert i maskiner og maskinutstyr. Da han var 16–17 år, startet han arbeid med traktorgraver i Oslo. I 1982 etablerte han sammen med boren Arne firmaet som nå har navnet Brødrene Dokken AS.

Bedriften vokste og i 2004 ble Brødrene Dokken organisert som aksjeselskap. 2012 gjennomgikk bedriften en omorganisering hvor blant annet søsterselskapene Dokken Anleggsmaskiner AS og Dokken Eiendomsutvikling AS ble etablert. 

I dag så utfører Brødrene Dokken AS alle typer grunnarbeider over hele Østlandet med hovedfokus på Valdres og det sentrale Østlandsområdet.   Kundekretsen består av alt fra privatpersoner, privat næringsliv, stat og kommune. Men det dere er mest kjent for, er vel veiprosjekter. Der har dere en lang CV med vellykkede prosjekter

Og det eventyret begynte for fullt da dere fikk jobben på E16 Fønhus bru–Dølveseter. Deretter har det ballet på seg med veiprosjekter og tuneller.  

Brødrene Dokken har de siste årene fått og gjennomført mange store utbyggingsprosjekter: 

  • Utbygging av E-16 gjennom Valdres,  
  • De hadde mye i tunellen her. Hadde hele utedelen av Bagn Bjørgo, og en del etterarbeid i tunellen. Og fikk mye skryt av de som skulle installere inventar og slikt etterpå.  
  • Grunnarbeid på store boligprosjekter i mer sentrale strøk. 
  • Det har også fått kontrakten med å drifte fylkesveiene i Valdres. 
  • Har vært involvert i flere kraftverk  

Så må jeg nevne Valdresmodellen: Kildene sier at dette var en samarbeidsmodell som ble til mellom Statens vegvesen og Brødrene Dokken. Det er jo blitt et begrep, og denne måten å bygge vei på, er blitt mye omtalt og mye brukt.  

Også må jeg si litt om Kenneth. 

Han startet sin karriere i jobben med Fønhus bru til Dølveseter, og jeg har det fra sikre kilder at hans læringskurve har vært bratt, men god. Han har måttet lære seg mye om veldig mye. HMS, ny teknologi, nytt verktøy, nye datasystemer osv. 

I dag har han god kontroll. Kenneth jobber nå som anleggsleder. Mine sikre kilde sier også at Jan er innerst inne veldig kry av Kenneth og det han har fått til.  

Både Kenneth og søsteren Kathrine sitter i styret for selskapet.  

Hele selskapet driftes i dag fra hovedkontoret i Listerudbygget i Bagn. Og det er vi glade for, at dere fortsatt holder dere her hos oss.  

Brødrene Dokken er i dag en av de største bedriftene i Sør-Aurdal med over 70 ansatte.  

På hjemmesiden står det:

«Det er en selvfølge at Brødrene Dokken skal være en trygg og god arbeidsplass for alle medarbeidere i bedriften. Brødrene Dokken ønsker også at hver enkelt ansatt skal få utvikle seg på det man er god til og ønsker å bli bedre i.»

Dette er fine ord, men jeg erfarer jo også at det er en populær arbeidsplass. Brødrene Dokken er aktiv sponsor i sitt nærmiljø og har bidratt aktivt med støtte til lokale lag og foreninger. Blant annet har de bidratt til å få etablert det fine uteanlegget nede på Fossvang. Det var noen som sa til meg at Fossvang hadde ikke sett sånn ut, om ikke Dokken hadde jobbet litt billig. 

I stauttene så står det også at bedriften må ha mot til å stå for egne edeer og stikke hodet fram.  

Jeg tenker at mot, det har dere, egne ideer og det å tenke nytt tror jeg dere gjør, og det må man antagelig i en bransje som deres. Men jeg føler ikke at dere stikker hodene så veldig mye fram akkurat. Men kanskje det å jobbe seg opp fra ingenting er akkurat det?  

Det har kanskje ikke vært helt kultur for å anerkjenne suksess her i vår bygd, men jeg håper inderlig vi kan begynne med det.  

Det blir sagt at du har jobba opp fra den gangen du hadde en maskingraver og nesten ikke diesel, fram til i dag, der dere er et stort, vitalt og framoverlent firma. 

Det er en suksess, og det skal vi anerkjenne og heie på.  

Det siste som står i statuttene er at kandidaten skal være en ekte Sør-Aurdøl. Dere er absolutt noen verdige vinnere!  

Og etter statuttene å dømme så er vi sikre på å ha funnet en god og verdig vinner. 

Prisen består av en diplom, blomst og 5000 kroner.  

Gratulerer så masse, det er dere vel unt! 

Foto: Olav Kristian Huseby
Fra venstre: Marit Hougsrud, Gerd Marit Waagaard Hamar og Ingrid Kolsrud.
Foto: Olav Kristian Huseby

 

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...