Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Publisert av Arne Heimestøl 07.06.2023. Sist oppdatert 07.06.2023.

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar Bråten Høston på besøk ved Joker Hedalen.

– Vi ønsker å være mer tilgjengelige for publikum i kommunen, og besøket ved Joker Hedalen er en start på dette, forteller Bård Einar. Han er politikontakt i Vestre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal.

Forebyggende arbeid

– Økonomien vår er trang, og det gjør at politiet må prioritere vakter. Forebyggende arbeid er viktig, og det ønsker vi i større grad å vektlegge. Til nå har jeg hatt en del kontakt med ungdommer i ungdomsskoler og på videregående skole. Politiet må prioritere der det er størst utfordringer, sier Bård Einar.

– Men er det ikke skummelt å få politiet på besøk?

– Vi er her for å ta vare på folk. Vi er ikke så skumle som enkelte tror.

Samarbeid

– Hvordan kan publikum samarbeide med dere?

Narkotikasaken som ble rullet opp i fjor, er et godt eksempel på det. Her fikk vi innspill fra publikum, og det bidro til at vi fikk avsluttet ulovlig virksomhet. De som organiserte narkotikaproduksjonen, hadde funnet en plass der de nok antok at de kunne holde på uforstyrret. Slik gikk det ikke.

Trafikksikkerhet

– Og da tar del vel imot innspill om trafikkforholdene i sentrum av Hedalen, sier en kvinne som kommer bort til bordet der ordføreren og polikontakten sitter. – Det er ikke alle som respekterer fartsgrensene i området. Det mener jeg å kunne se, særlig på fredagskvelder.

– Dette er et innspill jeg tar med meg tilbake til politistasjonen på Fagernes. Så får vi se hva vi kan gjøre med den utfordringen, sier Bård.

– I februar reiste Arnstein LI spørsmål i kommunestyrets spørretime knyttet til trafikksikkerhet ved skolen og barnehagen i Hedalen. Hva har skjedd i denne saken, Marit?

– Skolen har fått beskjed om å sende ut en brosjyre om parkeringen. Jeg går utifra at det er gjort. De skulle også snakke med Valdrestømmer, sier ordføreren. – Vi fikk innspill på høy fart forbi skolen. Ellers var det hyggelige samtaler med veldig mange. Det ble en fin «ukeslutt» for min del.

Språkbruk

Kraftig språkbruk har vært et tema i flere skoler i Valdres. Har det blitt satt fokus på dette i Sør-Aurdal?

– Med hensyn til språkbruk og trusler/vold i skolene, tror jeg det vil være lurt om alle skolene i regionen hadde satt en felles standard på hva som er akseptabelt og ikke. Bruk ordensreglementet, men anmeld også de alvorligste sakene. Dette vil vi anbefale skolene å informere foreldre og ungdommer om ved skolestart, sier Bård Einar. 

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...