Trafikkarealet

Trafikksikkerhet ved skolen og barnehagen i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 24.02.2023. Sist oppdatert 23.02.2023.

Torsdag stilte Arnstein Li (Sp) følgende spørsmål i kommunestyrets spørretime:

«I 2017 ble trafikksikkerhetstiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole ferdigstilt. Tiltakene var: oppmerka parkeringsplasser, enveiskjøring, ny parkeringsplass for ansatte lenger nord og gang- og sykkelvei til denne. Det ble også innført korttidsparkering på maks 30 minutter på dagtid. 

Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl
Arnstein Li (Sp)
Foto: Arne Heimestøl

I vinter har det vært et problem med at biler står på kortidsparkeringen lenger enn tillatt. Det blir ofte opphoping av biler lengst sør på parkeringen som gjør det trangt og vanskelig for de som kommer sist. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner ved levering og henting. 

I tillegg brukes både kortidsparkeringen og busslomma til parkering av tømmerbiler. Det har til tider vært dårlig brøyta, kanskje som en følge av dette.  Spørsmålet blir derfor: Finnes det en plan for trafikksikkerhet ved kommunens barnehager og skoler? Hvem har ansvaret for å følge opp planen? Herunder informere både ansatte, foreldre og andre brukere av områdene.» 

Kommunens svar

Det var kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven som svarte på vegne av kommunen.

Hun fortalte at kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Den skal revideres i 2023. Det finnes dessuten en brosjyre som forteller hvordan trafikkarealene for skolen og barnehagen skal fungere.

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Inger Randi Islandsmoen Kleven.
Foto: Arne Heimestøl

Det er rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole og styrer i Hedalen naturbarnehage som har ansvaret for å orientere ansatte, foreldre og andre samarbeidspartnere om gjeldende ordning. Skolen og barnehagen har også ansvar for å innarbeide temaet trafikksikkerhet i sine årsplaner.

– Parkeringsutfordringene ble nylig tatt opp i FAU ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Når det gjelder tømmerbilers bruk av parkeringsarealet, så vil teknisk avdeling i kommunen ta dette opp med aktuell bedrift, sa Islandsmoen Kleven.

Ordføreren beklaget

– Jeg er én av dem som ikke har fulgt gjeldende parkeringsregler. Det beklager jeg, sa ordfører Marit Hougsrud. Hun minte om parkeringsarealet som finnes nord for Hedalsheimen. – Vi trenger en påminning!

Tidligere oppslag

03.09.2016: Trafikkarealets første del snart ferdig

09.09.2016: Trafikksikkerhet ved Hedalen skole og barnehage

17.10.2017: Bildeglimt fra det nye trafikkarealet

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl
Parkeringsanlegget ved skolen og barnehagen ser du ovenfor bygningene. Foto: Helge Nordby

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...