Trafikkarealet

Trafikksikkerhet ved skolen og barnehagen i Hedalen

Publisert av Arne Heimestøl 24.02.2023. Sist oppdatert 23.02.2023.

Torsdag stilte Arnstein Li (Sp) følgende spørsmål i kommunestyrets spørretime:

«I 2017 ble trafikksikkerhetstiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole ferdigstilt. Tiltakene var: oppmerka parkeringsplasser, enveiskjøring, ny parkeringsplass for ansatte lenger nord og gang- og sykkelvei til denne. Det ble også innført korttidsparkering på maks 30 minutter på dagtid. 

Arnstein Li. Foto: Arne Heimestøl
Arnstein Li (Sp)
Foto: Arne Heimestøl

I vinter har det vært et problem med at biler står på kortidsparkeringen lenger enn tillatt. Det blir ofte opphoping av biler lengst sør på parkeringen som gjør det trangt og vanskelig for de som kommer sist. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner ved levering og henting. 

I tillegg brukes både kortidsparkeringen og busslomma til parkering av tømmerbiler. Det har til tider vært dårlig brøyta, kanskje som en følge av dette.  Spørsmålet blir derfor: Finnes det en plan for trafikksikkerhet ved kommunens barnehager og skoler? Hvem har ansvaret for å følge opp planen? Herunder informere både ansatte, foreldre og andre brukere av områdene.» 

Kommunens svar

Det var kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven som svarte på vegne av kommunen.

Hun fortalte at kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Den skal revideres i 2023. Det finnes dessuten en brosjyre som forteller hvordan trafikkarealene for skolen og barnehagen skal fungere.

Inger Randi Islandsmoen Kleven
Inger Randi Islandsmoen Kleven.
Foto: Arne Heimestøl

Det er rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole og styrer i Hedalen naturbarnehage som har ansvaret for å orientere ansatte, foreldre og andre samarbeidspartnere om gjeldende ordning. Skolen og barnehagen har også ansvar for å innarbeide temaet trafikksikkerhet i sine årsplaner.

– Parkeringsutfordringene ble nylig tatt opp i FAU ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Når det gjelder tømmerbilers bruk av parkeringsarealet, så vil teknisk avdeling i kommunen ta dette opp med aktuell bedrift, sa Islandsmoen Kleven.

Ordføreren beklaget

– Jeg er én av dem som ikke har fulgt gjeldende parkeringsregler. Det beklager jeg, sa ordfører Marit Hougsrud. Hun minte om parkeringsarealet som finnes nord for Hedalsheimen. – Vi trenger en påminning!

Tidligere oppslag

03.09.2016: Trafikkarealets første del snart ferdig

09.09.2016: Trafikksikkerhet ved Hedalen skole og barnehage

17.10.2017: Bildeglimt fra det nye trafikkarealet

Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl
Parkeringsanlegget ved skolen og barnehagen ser du ovenfor bygningene. Foto: Helge Nordby

Les også..

Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...
Logo HIL

Familieskidag ved HøgdefjellBEKJENTGJØRELSE 

Søndag 2. april arrangerer Hedalen idrettslag, Hedalen løypelag og Hedalen ...