Skoleskyss

Skoleskyss-saken passerte formannskapet

Publisert av Arne Heimestøl 03.06.2023. Sist oppdatert 02.06.2023.

Torsdag 1. juni behandlet formannskapet saken Vurdering av særlig farlig skoleveg i Sør-Aurdal og retten til skoleskyss.

Grunnskoleelever har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer enn 2 km for elever på 1. trinn og mer enn 4 km for elever på 2.–10. trinn. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg, har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden.

Kommunen har mottatt en del søknader om skoleskyss for elever der foresatte begrunner søknaden med trafikkfarlig skoleveg. Med denne saken var det lagt opp til en helhetlig gjennomgang av skolevegene i kommunen.

Fikk med seg formannskapet

Det ble stilt flere spørsmål, men i det store og det hele uttrykte formannskapet støtte til det framlagte forslaget til vedtak.

Olav Kristian Huseby (H) mente at enkelte strekninger på fv. 243 er trafikkfarlige, særlig om vinteren. Her trakk han fram Kantom-svingene, broa ved Vesleelva og Kjensrud-svingen.

Huseby fikk hele formannskapet med på å endre administrasjonens forslag til vedtak slik at også ungdomstrinnet i Hedalen innvilges vinterskyss. Ellers ble administrasjonens forslag til vedtak enstemmig bifalt.

Saken går nå til kommunestyret.

Formannskapets vedtak

 1. Kommunestyret tar E16-Begnadalen, Fv. 2450, Storebrufoss, krysset Storebruvegen
  / Reinlivegen og Fv. 2446 Reinlivegen til orientering
 2. Fylkesvei 243, Hedalsvegen
  a. 1. – 4. trinn, som bor under 4 km fra Hedalen barne- og ungdomsskole,
  innvilges gratis skoleskyss til og fra skole. Unntak: elever som bor i
  Skolehagen og i Bronbakklia
  b. 5. – 10. trinn, som bor under 4 km fra Hedalen barne- og ungdomsskole,
  innvilges vinterskyss til og fra skole i perioden 1. november til 31. mars.
  Unntak: Elever som bor i Skolehagen og i Bronbakklia.
 3. Fylkesvei 2450, Bagnskleive
  a. Alle elever fra 1.-10. trinn som bor langs Fv. 2450 under 4 km fra Bagn Skule
  og Sør-Aurdal ungdomsskole, innvilges gratis skoleskyss.
 4. Fylkesvei 2462, Vestbygdvegen
  a. 1. – 4. trinn, som bor under 4 km fra Bagn skule, innvilges gratis skoleskyss
  til og fra skole. Unntak: *bebyggelse etter Vestbygdvegen, mellom første og
  andre sving etter Bagn sentrum.
  b. 5. – 10. trinn, som bor under 4 km fra Bagn skule, innvilges vinterskyss til og
  fra skole i perioden 1. november til 31. mars. Unntak: *bebyggelse etter
  Vestbygdvegen, mellom første og andre sving etter Bagn sentrum.
  i. *Bebyggelse etter Vestbygdvegen, mellom første og andre sving
  etter Bagn sentrum benytter Søre Vold byggefelt som alternativ
  skolevei.
 5. Fylkesvei 2444, Bagnslinna
  a. 1. – 4. trinn, som bor under 4 km fra Bagn skule, innvilges gratis skoleskyss
  til og fra skole. Unntak: Elever bosatt før den nederste svingen i Bagnslinna
  (fra Bagn sentrum).
  b. 5. – 10. trinn, som bor under 4 km fra Bagn skule, innvilges vinterskyss til og
  fra skole i perioden 1. november til 31. mars. Unntak: Elever bosatt før den
  nederste svingen i Bagnslinna (fra Bagn sentrum).

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...