Terje Skoglund

Foreslår endringer i regler for skoleskyss

Publisert av Arne Heimestøl 29.05.2023. Sist oppdatert 26.05.2023.

Torsdag 1. juni skal formannskapet behandle saken Vurdering av særlig farlig skoleveg i Sør-Aurdal og retten til skoleskyss. Blir administrasjonens forslag til vedtak bifalt, kan flere elever helt eller delvis miste retten til skoleskyss.

Grunnskoleelever har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er mer enn 2 km for elever på 1. trinn og mer enn 4 km for elever på 2.–10. trinn. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg, har rett til gratis skyss uten hensyn til veglengden.

I Sør-Aurdal har 169 elever rett til skoleskyss, og 45 elever har dette skoleåret vedtak om gratis skoleskyss. Totalt er det 289 elever i kommunens tre skoler.

For skoleåret 2022–2023 fordeler antallet elever med rett til skoleskyss grunnet avstand, og antallet elever med skoleskyss med kommunale vedtak seg som følger for skolene i Sør-Aurdal:

KategoriBagn skuleHedalen barne- og ungdomsskoleSAUS
Elevtall1387873
Elever med skyss986056
Rett til skyss grunnet avstand823948
Kommunalt vedtak om skoleskyss16218

Kartlegging og befaringer

Risikoanalyser er gjennomført på følgende skoleveger:

  • Fylkesveg 243 Hedalsvegen
  • Fylkesveg 2444 Bagnslinna
  • Fylkesveg 2462 Vestbygdvegen
  • Fylkesveg 2450, Bagnskleive

Kriterier som ligger til grunn for risikoanalysen er trafikkmengde, type trafikk, trafikkbildet generelt, hastighetsnivå, vegbredde, topografi og sikt, belysning, vinterforhold, vegstandard, og ulykkesbelastning/ulykkespunkt. Om skolevegen vurderes som trafikkfarlig eller ikke, kan ha sammenheng med årstid.

Forslag til vedtak

En grundig saksframstilling med vedlegg munner slik ut i forslag til vedtak for hedalselevene:

a. 1. – 4. trinn, som bor under 4 km fra Hedalen barne- og ungdomsskole, innvilges gratis skoleskyss til og fra skole. Unntak: elever som bor i Skolehagen og i Brunbakklia.
b. 5. –7. trinn, som bor under 4 km fra Hedalen barne- og ungdomsskole, innvilges vinterskyss til og fra skole i perioden 1. november til 31. mars. Unntak: Elever som bor i Skolehagen og i Brunbakklia.
c. 8. – 10. trinn, som bor under 4 km fra Hedalen barne- og ungdomsskole, innvilges ikke gratis skoleskyss til og fra skole.

  • Les hele saken her. Her finner du også forslag til vedtak om skoleskyss for elever knyttet til Bagn skule og SAUS.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...