Mann med vond rygg

Sykefraværet går samlet sett ned i kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 01.06.2023. Sist oppdatert 29.05.2023.

Sykefraværsstatistikken for Sør-Aurdal kommune viser nedgang i de fire første månedene 2023 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2022. Dette leser vi i kommunens første tertialrapport for 2023.

Det er en samlet nedgang i alle sektorer unntatt i sektoren helse og omsorg – som har en liten økning. 

  • Samlet fravær i de fire første månedene i 2023 var på 11,67 %. Tilsvarende tall for 1. tertial 2022 var 12,30 %. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet for kommuner og fylkeskommuner for 2022. Les mer om dette nederst i artikkelen.
  • I den største sektoren, helse og omsorg, økte samlet sykefravær fra 14,36 % de fire første månedene i 2022 til 14,69 % i første tertial 2023.
Samlet sykefravær for arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune i 1. tertial. Illustrasjon hentet fra tertialrapporten.
Samlet sykefravær for arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune. Illustrasjon hentet fra tertialrapporten.
Sykefravær i sektoren helse og omsorg.
Sykefravær i sektoren helse og omsorg.

Sammenligning av egenmeldt og legemeldt sykefravær 2022

Kommunenes sentralforbund publiserte 15. mars en artikkel om sykefravær. Her leser vi følgende:

«Det finnes ikke noe register over egenmeldt sykefravær i Norge. Av den grunn gjennomfører SSB hvert kvartal en utvalgsundersøkelse for å kunne estimere det egenmeldte sykefraværet.

SSB publiserer tall for det samlede fraværet i kommunesektoren, hvor både legemeldt og egenmeldt fravær inngår. Tabellen nedenfor viser det samlede sykefraværet i de tre sektorene som statistikken er inndelt i.

Sektorer1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
Alle sektorer8,3 %6,3 %5,4 %7,1 %
Statlig forvaltning
m.m
8,1 %6,4 %5,4 %7,0 %
Kommuneforvaltn.
(komm. og fylkesk.)
11,1 %8,6 %6,9 %9,6 %
Privat sektor og
off. eide foretak
7,5 %5,6 %5,0 %6,4 %
Sykefravær i 2022

Les også..

Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...