Mann med vond rygg

Sykefraværet går samlet sett ned i kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 01.06.2023. Sist oppdatert 29.05.2023.

Sykefraværsstatistikken for Sør-Aurdal kommune viser nedgang i de fire første månedene 2023 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2022. Dette leser vi i kommunens første tertialrapport for 2023.

Det er en samlet nedgang i alle sektorer unntatt i sektoren helse og omsorg – som har en liten økning. 

  • Samlet fravær i de fire første månedene i 2023 var på 11,67 %. Tilsvarende tall for 1. tertial 2022 var 12,30 %. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet for kommuner og fylkeskommuner for 2022. Les mer om dette nederst i artikkelen.
  • I den største sektoren, helse og omsorg, økte samlet sykefravær fra 14,36 % de fire første månedene i 2022 til 14,69 % i første tertial 2023.
Samlet sykefravær for arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune i 1. tertial. Illustrasjon hentet fra tertialrapporten.
Samlet sykefravær for arbeidsplassen Sør-Aurdal kommune. Illustrasjon hentet fra tertialrapporten.
Sykefravær i sektoren helse og omsorg.
Sykefravær i sektoren helse og omsorg.

Sammenligning av egenmeldt og legemeldt sykefravær 2022

Kommunenes sentralforbund publiserte 15. mars en artikkel om sykefravær. Her leser vi følgende:

«Det finnes ikke noe register over egenmeldt sykefravær i Norge. Av den grunn gjennomfører SSB hvert kvartal en utvalgsundersøkelse for å kunne estimere det egenmeldte sykefraværet.

SSB publiserer tall for det samlede fraværet i kommunesektoren, hvor både legemeldt og egenmeldt fravær inngår. Tabellen nedenfor viser det samlede sykefraværet i de tre sektorene som statistikken er inndelt i.

Sektorer1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
Alle sektorer8,3 %6,3 %5,4 %7,1 %
Statlig forvaltning
m.m
8,1 %6,4 %5,4 %7,0 %
Kommuneforvaltn.
(komm. og fylkesk.)
11,1 %8,6 %6,9 %9,6 %
Privat sektor og
off. eide foretak
7,5 %5,6 %5,0 %6,4 %
Sykefravær i 2022

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...