Kommunestyret

Budsjettstrategi

Publisert av Arne Heimestøl 25.05.2023. Sist oppdatert 24.05.2023.

Torsdag 11. mai ble det gjennomført budsjettkonferanse på Tingvoll. Til stede var kommunestyret og representanter fra administrasjonen.

Innledningsvis brukte deltakerne Fremtidsverktøyet 2040 til Kommunenes sentralforbund. Deretter ble det gjennomført gruppearbeid.

Innspillene

Nedenfor ser du innspillene som kom fram etter gruppearbeidet. De er gjengitt slik vi har mottatt dem fra kommunedirektøren.

 • Samle like tilbud innen helse og omsorg
 • Legge til rette for at folk kan ta ansvar for egen alderdom
 • Samle regnskapsførsel og lønn. Felles i Valdres?
 • Bygge boliger
 • Bygge boliger innen helse, samle mer slik at det blir billigere å drifte og å gi tjenester (til de som trenger tilsyn 24/7)
 • Legge til rette for at man kan jobbe lenger (pensjonister).
 • Få flere som er utenfor arbeidslivet, inn i arbeidslivet. Hvis 10 personer kan jobbe 20 % hver uke, hadde det vært bra for alle parter.

Eldre:

 • Holdningsendringer sånn som Anne Kirsti sier
 • Andre som løser noen av oppgavene.
 • De eldre løser noen av oppgavene selv.
 • Teknologi.
 • Frivilligsentralen. Hjelp til eldre fra eldre (til glede for alle).
 • Bygg må selges.
 • Bedre med nye bygg med sentraliserte tjenester.
 • Nyere bygg VS vedlikehold av gamle.
 • Teknologiske hjelpemidler til helse og omsorg.
 • Ansatte bedre oversikt/forståelse over budsjett i sin sektor.
 • Felles markedsføring for kommune og bedrifter for å få arbeidskraft.
 • FREMSNAKKE KOMMUNENE, FORDELER FOR NYE ANSATTE F.EKS. JAKT FISKE
 • Tilleggene for ansatte i turnus bør ses på utover tariff.
 • Kommunalt tilbud om bolig og barnehageplass.
 • Tilbudene kommunen gir, må være konkurransedyktige i forhold til andre kommuner,

Tanker rundt tiltak:

Oppvekst:

 • Ha kun en ungdomsskole (usikker på hvor mye man kan spare, men det må være noe å spare på lærer- inspektørlønn).
 • Effektivisere? Spesialundervisning?
 • Barnehager: Usikker. Tenker vi minst må ha to barnehager.

Helse:

 • Skal man sentralisere sykehjem, omsorgsboliger? Kan man sende eldre til Bagn slik at alle samles der?
 • Utnytte teknologi mer ifm omsorgsboliger eller eldre som bor hjemme, for å avlaste ansatte (vi tror ikke på å redusere ansatte, da det blir flere og flere eldre, da trengs både folk og teknologi).

Bygg som ikke er i bruk:

 • Grendehus Leirskogen
 • Begnadalen skole
 • Evt. Reinli barnehage

  Hva kan gjøres med disse byggene? Ideer:
 • Kontorutleie
 • Finnes det frivillige lag og foreninger som er villig til å overta drift?
 • Selge bygg og områder. Dersom man åpner for fri bruk, er det i alle fall lettere å selge.

Tilflytting:

 • Veldig bra at vi har bygd hallen, trekkplaster for barn/unge. Har et bredt tilbud til barn, unge, alle aldre. Gratis svømmehall. Musikk/korpstilbud og andre fritidstilbud.
 • Har vi litt å hente på markedsføring? Vi har en kommune som gir gode oppvekstsvilkår for kommunen. Appellere til småbarnsforeldre? Hvordan nå dem?
  (Stopper noen ganger opp på bolig, jobb. Hvordan løse boligutfordring?)

Kirke

 • Har fått ansvaret for gravferdsforvaltningen
 • Byggene koster penger, vanskelig å legge ned kirkegård, 40-års-perspektiv.

  -Samlokalisere tilrettelagte tjenester
 • Digitalisere og bruke nye teknologi planverk
 • Få folk ut i utførende arbeid
 • Si mer ja, tørre å utfordre handlingsrommet
 • Tidlig innsats i barnehage og skole
 • Bærekraft, mer lokalt, gi litt mer F miljøet (LET)

Les også..

Hedalen Røde Kors

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Hedalen Røde Kors på Lokalet lørdag ...
Klar for rumpeldunkkamp

Kampen over Ompalompa

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Illustrasjonsbilde fra Hellsenningen. Foto: Per_Otto Nedrelid

Mattilsynet vil ha et ord med i laget

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat ...
Ingvild Aaserud. Foto: Jørn Søderholm

Petimeter og motorsag-instruktør

Ingvild Aaserud har bodd i Hedalen. Hun har jobbet med ...
Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...