Parkeringsplassen ved Sør-Aurdalshallen

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune

Publisert av Sør-Aurdal kommune 23.05.2023. Sist oppdatert 21.05.2023.

Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune skal nå revideres for ny planperiode 2024–2027.  

Formålet med trafikksikkerhetsplanen er å ha en planmessig og målrettet innsats i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.

Planen har fokus på forebyggende og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i tillegg til fysiske trafikksikkerhetstiltak på veier og plasser.

Den skal være et styringsdokument for kommunens trafikksikkerhetsarbeid i tiden fremover og danner grunnlag for søknad om trafikksikkerhetsmidler til fysiske og holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.

Trafikksikker kommune

Sør-Aurdal kommune er godkjent som Trafikksikker kommune. Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning i regi av Trygg Trafikk som viser at kommunen jobber systematisk, helhetlig og har gode rutiner og planer for trafikksikkerhetsarbeidet.

Godkjenning som Trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke kan skje ulykker, men at kommunen jobber systematisk for at trafikkulykker ikke skal skje.

Trafikksikkerhet angår alle! 

Alle inviteres til å komme med innspill til «Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2024–2027».

Innspill til trafikksikkerhetsplanen sendes til postmottak@sor-aurdal.kommune.no innen 1. september 2023

Les også..

Henriette. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Tilbud forsvinner: Ville dø – nå smiler Henriette

Da Henriette byttet ut medisinering med miljøterapi, slapp de tunge ...
Slike skiforhold kan vi få når mange bidrar. Meld deg inn i Hedalen løypelag hvis du ikke allerede har gjort det. Foto: Helge Nordby

Årets skisesong er allerede godt i gang

Vi har et løypelag i bygda som alle, både bygdefolket ...
Fra venstre; Daniel Kolstad Gimle, Valdres sommersymfoni Katrine Celius, Frikar Knut Aastad Bråten, Hilme Undertegnede, Kjell Eriksen, Hedalen kulturfestival Julia Helgesen, Visit Valdres Katharina Sparstad, Valdres natur- og kulturpark Fotograf Inger-Marie Gunderhuset

Nettverksmøte i Hedalen

Festivalene i Valdres har siden 2008 hatt et eget nettverk. ...
Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...