Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Hedalen naturbarnehage

Publisert av Arne Heimestøl 12.05.2023. Sist oppdatert 12.05.2023.

– For barnehageåret 2023/2024 er det 29 barn, 4 årsverk med pedagoger og 3,5 årsverk fagarbeider/assistent i tillegg til styrer i Hedalen naturbarnehage, forteller styrer Trine Adde Hansebakken.

– Det er ikke pedagogisk tilbud i Begnadalen barnehage for kommende barnehageår med grunnlag i lavt barnetall.

Torsdag 11. mai behandlet kommunestyret saken Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal kommune. Økning av grunnbemanningen i barnehagene.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...