Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Reviderer vedtekter – innfører løpende opptak

Publisert av Arne Heimestøl 06.05.2023. Sist oppdatert 05.05.2023.

Torsdag 11. mai skal kommunestyret behandle saken Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal kommune. Økning av grunnbemanningen i barnehagene.

Administrasjonen foreslår at det fortsatt skal være ett hovedopptak til barnehagene, men at dette suppleres med løpende opptak. En forutsetning for å få dette til, er økt grunnbemanning og ledig kapasitet.

Reinli barnehage. Foto: Erik Råheim
Reinli barnehage. Foto: Erik Råheim

I vedtatt budsjett for 2023 er det ikke lagt inn midler til slik ekstrabemanning. Det foreslås løst ved å hente midler fra disposisjonsfondet for høsthalvåret og ved å innarbeide økte kostnader i budsjett- og økonomiplanen for 2024–2027.

Hedalen naturbarnehage

I saken leser vi også at det er søkt om overføring for samtlige barn i Begnadalen barnehage til Hedalen naturbarnehage fra høsten 2023.

Revisjon av vedtektene

I forslag til reviderte vedtekter leser vi blant annet dette:

  • En barnehageplass er på minimum tre dager per uke. Barn som får plass, beholder plassen til barnet starter på skolen, eller plassen blir sagt opp. Det samme gjelder opptak i løpet av året.
  • Kommunen har ett hovedopptak til barnehage i året. Søknadsfristen til hovedopptaket for barnehage er 1. februar.
  • Det blir foretatt løpende opptak gjennom hele året dersom det er ledig plass. Suppleringsopptak gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptaket.
  • Sør-Aurdal kommune er én opptakskrets. Kommunen har fritt barnehagevalg for barn bosatt i Sør-Aurdal kommune.
  • For å begynne i en kommunal barnehage må familien være registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i Sør-Aurdal kommune ved oppstart i barnehagen. Unntak for barn med vedtak etter barnevernsloven.

Åpningstider

Det foreslås at heldagsbarnehagene i Sør-Aurdal skal være åpne fra 07.00 til 16.30 fem dager per uke i 11 måneder per år.

Barnehagene er stengt i ukene 28, 29 og 30. Ved lavt barnetall er det mulig med samarbeid mellom barnehagene i ukene 27 og 31. Alle barn skal ha fire uker ferie fra barnehagen per år.

Barnehagene er stengt i jule- og påskeuka. Dette blir regnet som den fjerde ferieuka (pålagt avspasering for personalet).

Det er fem planleggingsdager per barnehageår. Datoer fastsettes i skole- og barnehageruta. Nytt barnehageår følger skole- og barnehageruta, og starter med planleggingsdagene i august.

Les også..

Hilmar Bussi

Arrangement på biblioteket i marsKUNNGJERING 

Marit Hougsrud I mars er det fleire arrangement på biblioteket. ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. mars kl. 19.00. ...
Torgeir Onstad og Toralf Baldersheim. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 7. mars kl. 14.00 kommer Torgeir Onstad og Toralf ...
Marit Hougsrud

Evaluering etter «Hans»

Statsforvalterens evalueringsrapport fra uværet «Hans» er ferdig. Les mer om ...
Bjørn Lien

Liten økning i sykefraværet i Innlandet

Det legemeldte sykefraværet i Innlandet var på 6,2 prosent i ...
Gaupe. Foto: Karl Jensen

Ny rovdyrpolitikk

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk - lokallag FNR Valdres hadde årsmøte den ...