Hedalen naturbarnehage og Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Reviderer vedtekter – innfører løpende opptak

Publisert av Arne Heimestøl 06.05.2023. Sist oppdatert 05.05.2023.

Torsdag 11. mai skal kommunestyret behandle saken Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal kommune. Økning av grunnbemanningen i barnehagene.

Administrasjonen foreslår at det fortsatt skal være ett hovedopptak til barnehagene, men at dette suppleres med løpende opptak. En forutsetning for å få dette til, er økt grunnbemanning og ledig kapasitet.

Reinli barnehage. Foto: Erik Råheim
Reinli barnehage. Foto: Erik Råheim

I vedtatt budsjett for 2023 er det ikke lagt inn midler til slik ekstrabemanning. Det foreslås løst ved å hente midler fra disposisjonsfondet for høsthalvåret og ved å innarbeide økte kostnader i budsjett- og økonomiplanen for 2024–2027.

Hedalen naturbarnehage

I saken leser vi også at det er søkt om overføring for samtlige barn i Begnadalen barnehage til Hedalen naturbarnehage fra høsten 2023.

Revisjon av vedtektene

I forslag til reviderte vedtekter leser vi blant annet dette:

  • En barnehageplass er på minimum tre dager per uke. Barn som får plass, beholder plassen til barnet starter på skolen, eller plassen blir sagt opp. Det samme gjelder opptak i løpet av året.
  • Kommunen har ett hovedopptak til barnehage i året. Søknadsfristen til hovedopptaket for barnehage er 1. februar.
  • Det blir foretatt løpende opptak gjennom hele året dersom det er ledig plass. Suppleringsopptak gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen for hovedopptaket.
  • Sør-Aurdal kommune er én opptakskrets. Kommunen har fritt barnehagevalg for barn bosatt i Sør-Aurdal kommune.
  • For å begynne i en kommunal barnehage må familien være registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i Sør-Aurdal kommune ved oppstart i barnehagen. Unntak for barn med vedtak etter barnevernsloven.

Åpningstider

Det foreslås at heldagsbarnehagene i Sør-Aurdal skal være åpne fra 07.00 til 16.30 fem dager per uke i 11 måneder per år.

Barnehagene er stengt i ukene 28, 29 og 30. Ved lavt barnetall er det mulig med samarbeid mellom barnehagene i ukene 27 og 31. Alle barn skal ha fire uker ferie fra barnehagen per år.

Barnehagene er stengt i jule- og påskeuka. Dette blir regnet som den fjerde ferieuka (pålagt avspasering for personalet).

Det er fem planleggingsdager per barnehageår. Datoer fastsettes i skole- og barnehageruta. Nytt barnehageår følger skole- og barnehageruta, og starter med planleggingsdagene i august.

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...