Sør-Aurdalsheimen

81 % kvinner og 19 % menn

Publisert av Arne Heimestøl 09.05.2023. Sist oppdatert 05.05.2023.

Antall årsverk i Sør-Aurdal kommune var i 2022 på 285. Det var en nedgang på 6 årsverk sammenlignet med året før.

Vel 4/5 av de ansatte i faste stillinger i Sør-Aurdal kommune var i 2022 kvinner. 20 av kvinnene var ledere og 9 var menn. 53 % av kvinnene var deltidsansatt. Tilsvarende tall for menn var 36 %.

Den gjennomsnittlige stillingsprosenten for kvinner var på 81,44 %, mens den for menn var på 80,36 %.

Andel kvinner og menn fordelt på sektorer (fast ansatte) i 2022

OmrådeKvinnerMenn
Totalt81 %19 %
Sentraladministrasjonen75 %25 %
Plan og næring50 %50 %
Grunnskole81 %19 %
Barnehage93 %7 %
Helse- og sosiale tjenester88 %12 %
Drift og vedlikehold inkl. renhold38 %62 %

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...