Sør-Aurdalsheimen

81 % kvinner og 19 % menn

Publisert av Arne Heimestøl 09.05.2023. Sist oppdatert 05.05.2023.

Antall årsverk i Sør-Aurdal kommune var i 2022 på 285. Det var en nedgang på 6 årsverk sammenlignet med året før.

Vel 4/5 av de ansatte i faste stillinger i Sør-Aurdal kommune var i 2022 kvinner. 20 av kvinnene var ledere og 9 var menn. 53 % av kvinnene var deltidsansatt. Tilsvarende tall for menn var 36 %.

Den gjennomsnittlige stillingsprosenten for kvinner var på 81,44 %, mens den for menn var på 80,36 %.

Andel kvinner og menn fordelt på sektorer (fast ansatte) i 2022

OmrådeKvinnerMenn
Totalt81 %19 %
Sentraladministrasjonen75 %25 %
Plan og næring50 %50 %
Grunnskole81 %19 %
Barnehage93 %7 %
Helse- og sosiale tjenester88 %12 %
Drift og vedlikehold inkl. renhold38 %62 %

Les også..

Nye leger

Nye leger ved Bagn legesenter

– Vi har ansatt nye leger fra januar 2024: Torjus ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Fritt behandlingsvalg er avviklet – frykter dødsfall

Det private psykiatriske behandlingsstedet Fekjær må kutte med en tredel ...
Frivilligsentralen

Kommunen overtar Sør-Aurdal frivilligsentral

De siste årene har det vært to frivilligsentraler i Sør-Aurdal. ...
Hedalsheimen i Brunbakklia. Foto: Dagfinn Heimestøl

Brukaren i sentrumLEIAREN 

Torsdag 14. desember skal kommunestyret i Sør-Aurdal behandle saka Boligbehov ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Lysfesten ved innledninga til advent

Sist lørdag var det lysfest ved Joker og på Bautahaugen. ...
Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...