Sør-Aurdalsheimen

81 % kvinner og 19 % menn

Publisert av Arne Heimestøl 09.05.2023. Sist oppdatert 05.05.2023.

Antall årsverk i Sør-Aurdal kommune var i 2022 på 285. Det var en nedgang på 6 årsverk sammenlignet med året før.

Vel 4/5 av de ansatte i faste stillinger i Sør-Aurdal kommune var i 2022 kvinner. 20 av kvinnene var ledere og 9 var menn. 53 % av kvinnene var deltidsansatt. Tilsvarende tall for menn var 36 %.

Den gjennomsnittlige stillingsprosenten for kvinner var på 81,44 %, mens den for menn var på 80,36 %.

Andel kvinner og menn fordelt på sektorer (fast ansatte) i 2022

OmrådeKvinnerMenn
Totalt81 %19 %
Sentraladministrasjonen75 %25 %
Plan og næring50 %50 %
Grunnskole81 %19 %
Barnehage93 %7 %
Helse- og sosiale tjenester88 %12 %
Drift og vedlikehold inkl. renhold38 %62 %

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...