Catrine Hagen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Uredd ordførerkandidat

Publisert av Arne Heimestøl 24.04.2023. Sist oppdatert 23.04.2023.

– Det å ende opp som ordførerkandidat for Sør-Aurdal Arbeiderparti var litt overveldende, sier Catrine Hagen.

– Men jeg er uredd for å ta i et tak. Jeg har jobba mye i livet og sett utfordringer for arbeidsfolk og for arbeidsgivere. Jeg veit litt om hvor dyktige og viktige folk som bidrar i frivilligheten, er. Og hvor mye de ofrer av tid for å skape kvalitet i nærmiljøene.

– Som person er jeg en god lytter. Så jeg hører på hvordan folk har det. Det å ha trua på utvikling og ha mot til å prøve, er eneste vei til å komme framover.

– Om jeg blir Sør-Aurdals neste ordfører, så får dere en som kommer fra grasrota. Med et godt lag i ryggen. Utfordringer er alltid tøffest i starten. Og siden jeg faktisk bor i kommunen, har hjerte for kommunen og røttene i kommunen, så vil jeg ikke tenke på vår kommune som bare tall. Vår kommune har da søren meg muligheter. 

Utsending til landsmøtet

Hagen forteller at hun er én av delegatene til Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo 4.–6. mai. Innlandet har den nest største delegasjonen etter Trøndelag.

– Vi 36 delegater. Det betyr at Innlandet har stor innvirkning på politikken som skal styre landet vårt. Arbeiderpartiet i vårt fylke jobber godt sammen i forkant av landsmøtet. Vi har Teams-møter der vi drøfter de sakene som er viktige for oss. Landsmøtet for et regjeringsparti har et stort sikkerhetsopplegg rundt seg, så vi gjennomgår rutiner og kjøreregler i henhold til dette nå i forkant. 

– 24. april skal delegatene ha et nytt Teams møte. Taletid og saker er da på agendaen.

Valgkampstart

– Før landsmøtet skal vi også gjennomføre 1. mai–feiring, som i år blir på Begnadalen lokalt hos oss. Det starter med messe i Begnadalen kirke kl. 11.00. I tillegg blir vi etter eget arrangement med på felles Valdres-arrangement på Fagernes. Så 1. mai blir sånn sett vår første valgkampdag. 

– Ellers har Arbeiderpartiet en nasjonal vårkampanje, som betyr at vi skal ut i våre lokalmiljø uka etter landsmøtet. I Sør-Aurdal vil vi da fordele oss på stands lørdag 13. mai.

– Fram mot valget er det planer om å gjennomføre  minst tre runder med stands på lokalbutikkene. Og vi vil gjerne få til gode bedriftsbesøk. I tillegg ønsker jeg som ordfører-kandidat å møte folk i hverdagslivet. Jeg vil tilbringe litt tid i hver bygd.

Valgprogrammet

Hagen forteller at lokallaget snart er i mål med valgprogrammet. Grafisk utforming gjenstår.

Hvilke saker vil dere prioritere?

– Vi vektlegger blant annet fulle og faste stillinger, samt rullerende barnehageopptak. Dette er viktig familie- og tilflyttingspolitikk.

– Sør-Aurdal er først i Valdres, samarbeid for å styrke regionen vår er viktig. Utdanningstilbud og lærlingeplasser i regionen vil vi opprettholde.  

–Alle vi som er i Ap i Valdres, ønsker å synliggjøre vårt dalføre i Innlandet. 

– Sør-Aurdal har store muligheter for å skape vekst. Så det å være innovativ og nytenkende må vi være åpne for.

 – Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal skal jobbe for hele kommunen, for bygdene og for menneskene, sier Hagen.

Les også..

Hedalen stavkirke ved juletider

LysmesseBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til lysmesse i Hedalen stavkirke søndag 10. desember kl. ...
Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...