Mann med vond rygg

Høyt sykefravær i kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 20.04.2023. Sist oppdatert 20.04.2023.

I årsmelding og regnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune leser vi at det var 285 årsverk i kommunen i 2022. Sykefraværet i kommunen var i 2022 på 10,3 %.

81 % av kommunens fast ansatte i 2022 var kvinner. 19 % var menn.

TypeOmfang
Egenmeldt fravær av mulige dagsverk1,6 %
Legemeldt fravær av mulige dagsverk8,7 %
Totalt sykefravær for kvinner11,2 %
Totalt sykefravær for menn6,6 %

Vil ha større og samlede tjenester

I kommunedirektørens forord til årsmelding og regnskap for 2022 leser vi følgende.

«For å minske slitasje på personell og forebygge sykefravær bør det arbeides mot en målsetting å i større grad sikre stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen.

Større og samlede tjenester vil være bidragsytende i arbeidet med å blant annet redusere sykefravær.

En slik satsing vil også være med på å utvikle kvaliteten i tjenestene ytterligere og legge bedre til rette med tanke på rekruttering av nødvendig kompetanse for fremtiden.»

Store forskjeller

Slik har samlet sykefravær utviklet seg:

202020212022
Sentraladministrasjonen1,67 %0,53 %9,54 %
Oppvekst og kultur8,43 %9,58 %8,28 %
Helse og omsorg13,15 %13,89 %12,04 %
Plan og teknisk6,83 %6,80 %3,98 %

Det framgår av tabellen ovenfor at det er store forskjeller mellom sektorene. Helse og omsorg er den største sektoren, og det er også her vi finner det største sykefraværet.

Hva koster sykefraværet?

NAV har publisert en fraværskalkulator. Her kan en beregne hvor mye sykefraværet koster, og hvor mye en kan spare. Beløpet viser produksjonstap og økte kostnader. Lønn og sykepengerefusjon er ikke en del av beløpet.

Vi vet ikke hvor godt denne kalkulatoren passer for arbeidsplassen Sør-Aurdal kommunene, men kanskje kan den si noe om størrelsen på utfordringen, og hva en kan spare ved redusert sykefravær.

Kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær

Hvordan kan det ha seg at noen virksomheter med tradisjonelt høyt sykefravær, klarer å holde sykefraværet lavt? Fafo fant syv fellestrekk hos ledelsen.

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...