Mann med vond rygg

Høyt sykefravær i kommunen

Publisert av Arne Heimestøl 20.04.2023. Sist oppdatert 20.04.2023.

I årsmelding og regnskap for 2022 for Sør-Aurdal kommune leser vi at det var 285 årsverk i kommunen i 2022. Sykefraværet i kommunen var i 2022 på 10,3 %.

81 % av kommunens fast ansatte i 2022 var kvinner. 19 % var menn.

TypeOmfang
Egenmeldt fravær av mulige dagsverk1,6 %
Legemeldt fravær av mulige dagsverk8,7 %
Totalt sykefravær for kvinner11,2 %
Totalt sykefravær for menn6,6 %

Vil ha større og samlede tjenester

I kommunedirektørens forord til årsmelding og regnskap for 2022 leser vi følgende.

«For å minske slitasje på personell og forebygge sykefravær bør det arbeides mot en målsetting å i større grad sikre stordriftsfordeler i tjenesteproduksjonen.

Større og samlede tjenester vil være bidragsytende i arbeidet med å blant annet redusere sykefravær.

En slik satsing vil også være med på å utvikle kvaliteten i tjenestene ytterligere og legge bedre til rette med tanke på rekruttering av nødvendig kompetanse for fremtiden.»

Store forskjeller

Slik har samlet sykefravær utviklet seg:

202020212022
Sentraladministrasjonen1,67 %0,53 %9,54 %
Oppvekst og kultur8,43 %9,58 %8,28 %
Helse og omsorg13,15 %13,89 %12,04 %
Plan og teknisk6,83 %6,80 %3,98 %

Det framgår av tabellen ovenfor at det er store forskjeller mellom sektorene. Helse og omsorg er den største sektoren, og det er også her vi finner det største sykefraværet.

Hva koster sykefraværet?

NAV har publisert en fraværskalkulator. Her kan en beregne hvor mye sykefraværet koster, og hvor mye en kan spare. Beløpet viser produksjonstap og økte kostnader. Lønn og sykepengerefusjon er ikke en del av beløpet.

Vi vet ikke hvor godt denne kalkulatoren passer for arbeidsplassen Sør-Aurdal kommunene, men kanskje kan den si noe om størrelsen på utfordringen, og hva en kan spare ved redusert sykefravær.

Kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær

Hvordan kan det ha seg at noen virksomheter med tradisjonelt høyt sykefravær, klarer å holde sykefraværet lavt? Fafo fant syv fellestrekk hos ledelsen.

Les også..

Hellsenningen

Hvilke effekter har hyttebygging?

Innlandet fylke: Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene ...
Klar for rumpeldunkkamp

Andreas Tate

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...
Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...