Arkivbilde fra kommunestyrevalget i 2011. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunestyrevalget 2023

Publisert av Arne Heimestøl 17.04.2023. Sist oppdatert 16.04.2023.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre leverte listeforslag innen fristen 31. mars kl. 12.00. Tverrpolitisk kommuneliste, som har én representant i inneværende kommunestyreperiode, leverte ikke listeforslag, og det kom heller ikke inn andre lister.

Videre prosedyre

Alle kandidatene på listeforslaget vil bli skriftlig underrettet om at de er satt opp på listen etter frist for innlevering. De vil samtidig få opplyst om adgangen til å søke om fritak.

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

Valgstyret i kommunen avgjør innen 1. juni om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Manntall

På valgmedarbeiderportalen leser vi at skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

Valget

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. Det ble bestemt i statsråd 22. april. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 10. september 2023.

Les også..

Knut Digene

– Regnet berger førsteslåtten

I Hedalen var det en svært tørr mai måned fram ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...
Busufjellet Foto: Leikny H. Nordby

Stolpejakten 2024

Hedalen idrettslag har også i år satt ut 30 stolper, ...
Oppi åsen

Gå med oss onsdag 29. maiBEKJENTGJØRELSE 

Nå i den lyse årstida starter vi gåturene kl. 18.00, ...
Den kulturelle spaserstokken

Teaterforestilling i Den kulturelle spaserstokkenBEKJENTGJØRELSE 

"Gunnar på Mo" Med humor, dans og sang tar Camp ...
Olav Kristian Huseby. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Folketallsutviklingen i Sør-AurdalYTRING 

Folketallsutviklingen er spennende lesning og viser at de forskjellige områdene ...