Arkivbilde fra kommunestyrevalget i 2011. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kommunestyrevalget 2023

Publisert av Arne Heimestøl 17.04.2023. Sist oppdatert 16.04.2023.

Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Høyre leverte listeforslag innen fristen 31. mars kl. 12.00. Tverrpolitisk kommuneliste, som har én representant i inneværende kommunestyreperiode, leverte ikke listeforslag, og det kom heller ikke inn andre lister.

Videre prosedyre

Alle kandidatene på listeforslaget vil bli skriftlig underrettet om at de er satt opp på listen etter frist for innlevering. De vil samtidig få opplyst om adgangen til å søke om fritak.

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

Valgstyret i kommunen avgjør innen 1. juni om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Manntall

På valgmedarbeiderportalen leser vi at skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

Valget

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. Det ble bestemt i statsråd 22. april. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 10. september 2023.

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...