Kommunen har kontroll på økonomien

Gikk mye bedre enn budsjettert

Publisert av Arne Heimestøl 15.04.2023. Sist oppdatert 15.04.2023.

Årsregnskapet for Sør-Aurdal kommune for 2022 er klart. Det er avsluttet med et mindreforbruk på hele 8,1 millioner kroner. Dette er midler som allerede er avsatt til kommunens disposisjonsfond. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på
735 000 kr.

Disposisjonsfondet blir etter dette på 49 998 000 kr. Dette utgjør 12,8 % av kommunens driftsinntekter i 2022. Kommunens vedtatte måltall for 2022 var at disposisjonsfondet burde utgjøre 10 % av driftsinntektene.

Store skatteinntekter

I 2022 har kommunen fått store ekstrainntekter på skatt som ikke var budsjettert eller forventet. Skatteinntektene ble 16,5 millioner større enn budsjettert.

Les mer

Det kan være vanskelig å forstå regnskapet som er lagt fram. Fra og med side 9 i årsmeldingen finner du utfyllende informasjon.

Les også..

Skogbrann

Økende skogbrannfare

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og ...
Mobiltelefon

Test av Nødvarsel

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og ...
Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...