Kommunen har kontroll på økonomien

Gikk mye bedre enn budsjettert

Publisert av Arne Heimestøl 15.04.2023. Sist oppdatert 15.04.2023.

Årsregnskapet for Sør-Aurdal kommune for 2022 er klart. Det er avsluttet med et mindreforbruk på hele 8,1 millioner kroner. Dette er midler som allerede er avsatt til kommunens disposisjonsfond. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på
735 000 kr.

Disposisjonsfondet blir etter dette på 49 998 000 kr. Dette utgjør 12,8 % av kommunens driftsinntekter i 2022. Kommunens vedtatte måltall for 2022 var at disposisjonsfondet burde utgjøre 10 % av driftsinntektene.

Store skatteinntekter

I 2022 har kommunen fått store ekstrainntekter på skatt som ikke var budsjettert eller forventet. Skatteinntektene ble 16,5 millioner større enn budsjettert.

Les mer

Det kan være vanskelig å forstå regnskapet som er lagt fram. Fra og med side 9 i årsmeldingen finner du utfyllende informasjon.

Les også..

Eøykvarsler

Tidlig varsling redder liv

Røykvarsleren er hjemmets viktigste livredder ved brann. Hvordan skal du ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Idrettsprisen i Sør-Aurdal kommune – tale på kulturkvelden

Idrettsprisen ble delt ut første gang i 2007, og har ...
Vaksinering

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen ...
Hedalen kunst- og husflidslag

StrikkekaféBEKJENTGJØRELSE 

Velkommen til strikkekafé på Fjellsyn tirsdag 5. desember kl. 19.00! ...
Valdres kontorpark, Hedalen

Statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeiderANNONSE 

ScanAccount søker etter statsautorisert regnskapsfører / erfaren regnskapsmedarbeider som ønsker ...
Ørnulf Juvkam Dyve ble tildelt Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2023. Ordfører Marit Hougsrud overrakte kulturprisen og holdt en velskrevet tale som belyste bredden i kulturprisvinnerens store engasjement. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Kulturprisen 2023 – tale på kulturkvelden

Kulturprisen ble opprettet i 1978 etter forslag fra det som ...