Momskompensasjon

Gikk mye bedre enn budsjettert

Publisert av Arne Heimestøl 15.04.2023. Sist oppdatert 15.04.2023.

Årsregnskapet for Sør-Aurdal kommune for 2022 er klart. Det er avsluttet med et mindreforbruk på hele 8,1 millioner kroner. Dette er midler som allerede er avsatt til kommunens disposisjonsfond. Det var budsjettert med et netto driftsresultat på
735 000 kr.

Disposisjonsfondet blir etter dette på 49 998 000 kr. Dette utgjør 12,8 % av kommunens driftsinntekter i 2022. Kommunens vedtatte måltall for 2022 var at disposisjonsfondet burde utgjøre 10 % av driftsinntektene.

Store skatteinntekter

I 2022 har kommunen fått store ekstrainntekter på skatt som ikke var budsjettert eller forventet. Skatteinntektene ble 16,5 millioner større enn budsjettert.

Les mer

Det kan være vanskelig å forstå regnskapet som er lagt fram. Fra og med side 9 i årsmeldingen finner du utfyllende informasjon.

Les også..

Line Kamilla Heimestøl

Når informasjon er fraværendeYTRING 

Som datter av hedalen.no sin redaktør prøver jeg å være ...
Arkivbilde fra omvisertjenesten i Hedalen stavkirke

Bevilget 15 000 kr til underskuddsgaranti

7. mai i år sendte Sør-Aurdal kirkelige fellesråd søknad til ...
Varaordfører Ståle Borgersen (H) Foto: Arne Heimestøl

– Dette må vi ta ordentlig på alvor

Før spørretimen i torsdagens kommunestyremøte tok ordfører Marit Hougsrud ordet ...
Kari-Anne Jønnes. Bildekilde: Stortinget

OpplevelseslandetYTRING 

Innlandet byr på fantastiske opplevelser; vi har kulturaktører, kunstnere, musikere ...
Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...