Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kirkevalg 2023

Publisert av Arne Heimestøl 09.04.2023. Sist oppdatert 08.04.2023.

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene.

Kirkevalgene omfatter menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg.

Fristen for å levere listeforslag gikk ut 31. mars. I Hedalen menighet er det levert ett listeforslag til menighetsrådsvalget.

Listeforslaget til menighetsrådsvalget i Hedalen

  1. Arne Storruste
  2. Målfrid Huseby
  3. Emmy Bakkom
  4. Oddbjørg Brenden Hansen
  5. Kari Delphin Olsen
  6. Bente Fekjær Skogly
  7. John Breen Aspholt

Om valget

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Til menighetsrådet i Hedalen skal det velges fire faste medlemmer.

Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 31. oktober i valgperiodens siste år.

Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av oktober i valgåret.

Les også..

Olmhus Næringskveld. Foto: Mitt Sør-Aurdal

NæringslivskveldBEKJENTGJØRELSE 

Torsdag 25. april kl 19.30 arrangerer vi næringslivskveld i Sør-Aurdal. ...
Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 3 av 6

Året deretter hadde far tømmerhugst syd for Goplerudseteren, og en ...
Bagn. Foto: Åse Østgård Hagen

Kommunen har publisert årsmelding og årsregnskap for 2023

I årsmelding og årsregnskapet leser vi at regnskapet for 2023 ...
Fekjær psykiatriske senter

Er du vår nye psykologkollega i et unikt terapeutisk samfunn?ANNONSE 

Stiftelsen Fekjær – Hedalen i Valdres. 12 mil fra Oslo ...
Flom ved Sør-Aurdal ungdomsskole. Foto: Sonja Bordewich

Kommunen fikk medhold: Avslag på dispensasjon fra byggeforbud

I forbindelse med uværet "Hans" i august 2023 steg grunnvannet ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gnistrande framsyning av «Eg er Tølleiv»

Laurdag kveld var det nypremiere på Åsgårdsreia teaterlag si teaterframsyning ...