Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kirkevalg 2023

Publisert av Arne Heimestøl 09.04.2023. Sist oppdatert 08.04.2023.

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene.

Kirkevalgene omfatter menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg.

Fristen for å levere listeforslag gikk ut 31. mars. I Hedalen menighet er det levert ett listeforslag til menighetsrådsvalget.

Listeforslaget til menighetsrådsvalget i Hedalen

  1. Arne Storruste
  2. Målfrid Huseby
  3. Emmy Bakkom
  4. Oddbjørg Brenden Hansen
  5. Kari Delphin Olsen
  6. Bente Fekjær Skogly
  7. John Breen Aspholt

Om valget

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Til menighetsrådet i Hedalen skal det velges fire faste medlemmer.

Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 31. oktober i valgperiodens siste år.

Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av oktober i valgåret.

Les også..

Fønhuskoia. Foto: Sigrid Haugen

Dugnadsuke på Fønhuskoia – blir du med?BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 14. – lørdag 17. juni blir det dugnadsuke på ...
Kommunedirektør Haakon Boie Ludvigsen og ordfører Marit Hougsrud

Innrømmer brudd på kommuneloven

Torsdag 23. mars var det møte i formannskapet. I innkallinga kunne ...
Fra bedriftsbesøket

Statsrådsbesøk

Onsdag 31. mai var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ...
Bjørn Lien

Stadig færre ledige i Innlandet

Ved utgangen av mai var 4 817 personer i Innlandet ...
Stien til Fønhuskoiavv

Skilt og stolpe forsvunnetETTERLYSNING 

Langs stien og vegen inn til Fønhuskoia ble det i ...
Marit Hougsrud, Heidi Strandbråten Kjensrud, Roger Kjensrud og Bård Høston. Foto: Arne Heimestøl

Vil være mer tilgjengelige for publikum

Fredag ettermiddag var ordfører Marit Hougsrud og politikontakt Bård Einar ...