Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kirkevalg 2023

Publisert av Arne Heimestøl 09.04.2023. Sist oppdatert 08.04.2023.

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene.

Kirkevalgene omfatter menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg.

Fristen for å levere listeforslag gikk ut 31. mars. I Hedalen menighet er det levert ett listeforslag til menighetsrådsvalget.

Listeforslaget til menighetsrådsvalget i Hedalen

  1. Arne Storruste
  2. Målfrid Huseby
  3. Emmy Bakkom
  4. Oddbjørg Brenden Hansen
  5. Kari Delphin Olsen
  6. Bente Fekjær Skogly
  7. John Breen Aspholt

Om valget

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Til menighetsrådet i Hedalen skal det velges fire faste medlemmer.

Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 31. oktober i valgperiodens siste år.

Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av oktober i valgåret.

Les også..

Styrtregn

Mye nedbør

Mandag regner det kraftig. Tirsdag ettermiddag og kveld ventes lokalt ...
Billeangrep i Vidalen

Granbarkbilleangrep flere steder i Sør-Audal

Storstormen 19. november 2021 førte til store skader på skog ...
Molter

Bærnytt 2

Moltesesongen er i gang, i alle fall i lavereliggende strøk ...
Markedskart

Stor interesse for markedsdagen på Bagn

Valdrestunet Kjøpesenter, Mitt Sør-Aurdal, Circle K, Sør-Aurdal Frivilligsentral og andre ...
Vandring over Hedalsfjellet

Ny poesti-rute

Helga 2.–4. august arrangerer Hedalen kulturforum Hedalen kulturfestival 2024. Nedenfor ...
Boreriggen

Borer energibrønner

Denne uka er Valdres brønnboring i gang med å bore ...