Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Heimestøl

Kirkevalg 2023

Publisert av Arne Heimestøl 09.04.2023. Sist oppdatert 08.04.2023.

I september er det kirkevalg, og alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor, fra det året de fyller 15 år. I kirkevalget velges de som skal styre kirken de neste fire årene.

Kirkevalgene omfatter menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt). Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg.

Fristen for å levere listeforslag gikk ut 31. mars. I Hedalen menighet er det levert ett listeforslag til menighetsrådsvalget.

Listeforslaget til menighetsrådsvalget i Hedalen

  1. Arne Storruste
  2. Målfrid Huseby
  3. Emmy Bakkom
  4. Oddbjørg Brenden Hansen
  5. Kari Delphin Olsen
  6. Bente Fekjær Skogly
  7. John Breen Aspholt

Om valget

Det er kirkevalg 10. og 11. september 2023. Til menighetsrådet i Hedalen skal det velges fire faste medlemmer.

Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 31. oktober i valgperiodens siste år.

Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av oktober i valgåret.

Les også..

Brunbakklia og skolen. Foto: Helge Nordby

Skulle «planen» eller «saken» ha vært konsekvensutredet og sendt på høring?

Torsdag 23.11. behandlet formannskapet saken Boligbehov fram mot 2050 – ...
Hedalenen helselag sin logo

Gå med ossBEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember møtes vi ved kirka kl. 11.00.
Fest på Nordre Lokalet

FjerdedagsfestBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer til fjerdedagsfest med quiz, allsang og dans ...
Valdres Skog

Næringslivsmøter i Sør-Aurdal i uke 49BEKJENTGJØRELSE 

Onsdag 6. desember kl. 13.00 – 15.00, Sliperiet Bagn Fylkesordfører ...
Miriam Haugen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Informasjon gitt om Sør-Aurdal kommunens omsorgstrapp / ny innsatstrapp i Seniortreff 6. november 2023

Ved planlegging av kommunale pleie – og omsorgstjenester har de ...
Hedalen helselag

Har du et luftgevær til salgs?ANNONSE 

Helselaget har luftgevær som vi bruker på 13. dagsbasaren. Nå ...