Elling Fekjær. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Takk til Hedalsheimens venner og eldreomsorgen i Sør-AurdalYTRING 

Publisert av Elling Fekjær 30.03.2023. Sist oppdatert 29.03.2023.

Det er alltid fint og interessant å lese reportasjer fra alle flotte aktiviteter og tilstelninger som arrangeres av Hedalsheimens venner og andre. Jeg er mektig imponert over alt det frivillige arbeid og kreativitet som tidligere og nåværende styre i Hedalsheimens venner gjør. Dere fortjener honnør og stor ros. 

 Etter foreningen Hedalsheimens venner ble dannet for mange år siden, har det vært høy trivsel både ute og inne. Dere har sørget for uteområdene er velstelte fra vår til høst med blomster og stell. At det er velstelt og pent rundt en institusjon, har utrolig mye å si for beboere og besøkende. 

Dere arrangerer festmiddager og gjerne kombinert med ulike kulturinnslag. Dette skaper ikke bare trivsel, men gir fellesskap og samhold. Jeg er mektig imponert over hvordan tidligere og nåværende styre i Hedalsheimens venner makter å arrangere og skape feststunder. Ikke bare for beboere ved Hedalsheimen, men gjerne i tillegg for eldre og funksjonshemmede i ytre del av kommunen vår. 

Faglig kunnskap sier at den trivsel dere skaper er særdeles viktig for psykiske helse blant brukere. 

Vi er heldige som har to gode og velfungerende bo- og servicesenter i kommunen – Solbraut for øvre del og Hedalsheimen for ytre del. Her er hjemmesykepleien stasjonert. Dette gir nærhet og trygghet for beboere ved bo- og servicesentrene. Samtidig gir det en forsvarlig reiseavstand til brukere av hjemmesykepleien for hver sin geografiske del av kommunen. 

Vi har et velfungerende sykehjem på Bagn – Sør-Aurdalsheimen. Vi er heldige som har dyktige folk i alle ledd innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen vår. Dette er ingen selvfølge.  

Jeg tenker og sier ofte: Du verden hvor heldige vi er i kommunen vår som har en moderne og god omsorgstjeneste. Når dagen kommer jeg har behov for omsorg og hjelp, veit jeg at hjelpen ikke er langt unna verken på Hedalsheimen eller Sør-Aurdalsheimen. 

I tillegg veit jeg at Hedalsheimens venner og andre frivillige lag vil skape trivsel og glede ute og inne i en sårbar fase av livet. 

Til slutt vil jeg gi honnør til dere alle som skaper trivsel og glede ved våre institusjoner. Og samtidig gi en stor takk til alle dere gode og dyktige folkene som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten i Sør-Aurdal. 

Takk skal dere ha alle sammen! 

Elling Fekjær 

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...