Hedalsheimen. Foto: Helge Nordby

Foreningen Hedalsheimens venner vedtatt oppløst

Publisert av Arne Heimestøl 28.03.2023. Sist oppdatert 28.03.2023.

21. mars ble var det årsmøte i foreningen Hedalsheimens venner. Da valget skulle gjennomføres, meddelte valgkomiteen at ingen av det sittende styret ville ta gjenvalg, og av de forespurte var ingen positive til å ta på seg nye verv i foreningen.

Med bakgrunn i dette vedtok årsmøtet å følge § 11 i vedtektene om oppløsning av foreningen. Det blir innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. mai for å bekrefte oppløsningen eller for å vedta fortsatt drift og gjøre valg av nytt styre.

Les også..

Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...
Næringseiendom

Næringseiendom til salgs, Hedalen i ValdresANNONSE 

Næringseiendom med god beliggenhet i søndre del av Hedalen i ...