Hedalen barne- og ungdomsskole og idrettsanlegg. Foto: Arne Heimestøl

Vil ha like gode skolefasiliteter i Hedalen som i Bagn

Publisert av Arne Heimestøl 25.03.2023. Sist oppdatert 24.03.2023.

Torsdag kveld behandlet kommunestyret saken Hedalen barne- og ungdomsskole – rehabilitering.

Kommunedirektøren foreslo å velge det rimeligste av to alternativer – alternativ 2 – med en kostnadsramme på 19,4 millioner kroner, samt et energispareprosjekt med en ramme på 3,6 millioner kroner.

Kommunestyret vedtok enstemmig å satse på alternativ 1.

Her er vedtaket:

«Kommunestyret vedtar alternativ 1 med bruk av disposisjonsfond. Prosjektet vedtas med en ramme på kr 24.700.000. Dette gir kommunen et økt låneopptak på 14.760.000 og bruk av disposisjonsfond med kr 5.000.000.

Kommunestyret vedtar å gjennomføre energispareprosjektet med en ramme på kr 3.600.000, av dette et låneopptak på kr 2.880.000. Kommunen må undersøke mer om tilskuddsordninger.»

Orienterte

Oddleiv Juvkam hadde vært saksbehandler på saken, og han ga kommunestyret en grundig orientering om prosjektet.

Debatt som munnet ut i enstemmig vedtak

– For meg er det viktig at Hedalen barne- og ungdomsskole skal ha like gode fasiliteter som skolene i Bagn, sa Oddvin Sørbøen (Sp). Han minte samtidig om elevtallsprognosen, som viser at det etter hvert kan bli færre elever ved skolen, men presiserte seinere at han ikke går inn for å legge ned ungdomstrinnet i Hedalen.

Elling Fekjær (TPK) roste saksbehandleren for godt og grundig arbeid. – Jeg håper vi kan samles om alternativ 1, sa Fekjær, og minte om at renovering av Bagn skule ble tatt i to prosjekter. – Vi valgte det billigste alternativet, men måtte gjøre mer noen år seinere.

– Jeg kjenner ellers til at det er tre barnefamilier som planlegger å flytte til Hedalen i år. Nå må vi bygge for framtida, og jeg håper vi kan unngå en ny skoledebatt, sa Fekjær.

Saksbehandler Juvkam minte om at byggekostnadene årlig øker med om lag 10 %. – Det er derfor ikke så lurt å utsette prosjektet.

Finn Olav Teslo (Ap) takket saksbehandleren godt arbeid og varslet at opposisjonen ville gå inn for alternativ 1.

Kommunalsjef Hans Solbrekken Ruud kommenterte også innspill som hadde kommet fram i debatten.
–Energiprosjektet kan vi gjerne se mer på, men må vi prosjektere skolen på nytt, må vi også ha ny ramme.

Etter dette ble det gruppemøte. Opposisjonen la fram forslag til vedtak, og dette ble enstemmig vedtatt.

Les også..

Elling Goplerud

Gamle bjørnehistorier fra Hedalen – del 2 av 6

På bjørnestillingen i Plomtjerndalen skjøt far flere bjørner på åte. ...
Flatskred ved Rennsjøen Foto: Arne Ivar Hansen

Flakskred

– Dette bildet tok jeg 100 m fra løypa opp ...
Bedehuset

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte på Bedehuset onsdag 17. april kl. 19.00. Denne ...
Svein Lie. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Hedalsdialekta igjenYTRING 

Det var jo både artig og hyggelig å se kommentaren ...
Skjermdropp av ICE sitt dekningskart for 5G.

ICE bygger 5G

– Ice har per i dag god 4G-dekning i Sør-Aurdal ...
Klar for rumpeldunkkamp

Den lyse veien

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt med ...