Dugnad

Felles innsats ga store resultater

Publisert av Arne Heimestøl 22.03.2023. Sist oppdatert 21.03.2023.

Torsdag 23. mars skal kommunestyret behandle saken Hedalen barne- og ungdomsskole – rehabilitering. I saksframstillingen leser vi blant annet dette:

«Så er det gjort noe rehabilitering i regi av Hedalen Skoles venner, bl.a. ble skolekjøkkenet og musikkrommet fornya.»

Fra 2010 gjennomførte foreningen Hedalen skoles venner omfattende vedlikeholdsarbeider på bygningsmassen til både skolen og barnehagen. Også utearealene ble viet betydelig oppmerksomhet.

I dag republiserer vi et oppslag som kom på nettet 16.9.2019. Dette er et eksempel på hvordan flere lag og foreninger, kommunen, enkeltpersoner, bedrifter og andre samarbeidet i et svært omfattende prosjekt til 1,2 millioner kr.

Tok bølgen for Hedalen aktivitetspark

– Fysisk aktivitet er viktig for både helse, trivsel og læring, sa rektor Tom Lium da han sammen med elever og ansatte ved Hedalen barne- og ungdomsskole tok bølgen og takket for aktivitetsparken som ble høytidelig åpnet søndag.

Pumptrackløypa. Foto: Arne Heimestøl

– Mødre og fedre i et ukjent antall har etterlyst et samlingspunkt i Hedalen, der barn kan leike og voksne møtes. Dette samlingspunktet er nå ferdig og har fått navnet Hedalen aktivitetspark, sa leder Hedalen bygdeutvalg, Vegard Vestrom, da han på sammenkomsten orienterte om prosjektet.

Jubileumsgave

I 2017 fylte Hedalen barne- og ungdomsskole 50 år. Tanken om en aktivitetspark ble født da jubileumsfeiringa ble planlagt.

– Det ble foretatt en kartlegging av ønsker om hva en eventuell folkegave kunne brukes til. Noen ønsket seg nye leikeapparater, andre ville ha en sykkelløype, noen kunne tenke seg en akebakke, mens andre igjen ønsket seg sandkasse, kunne Vestrom fortelle.

Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole
Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Foto: Helge Nordby

Samarbeidet vokste fram

Hedalen idrettslag, foreningen Hedalen skoles venner, Hedalen bygdeutvalg, foreldreutvalgene i skole og barnehage, samt rektor, satte ned en prosjektgruppe. Planarbeidet kom raskt i gang.

Det ble rettet henvendelse til Sør-Aurdal kommune om de var villige til å bidra i prosjektet ved å skifte ut de 30 år gamle leikeapparatene som var ved skolen. Det ble bevilget 250 000 kroner til formålet, som skulle dekke apparatkjøp, montering, fundamentering og bearbeiding av grunn.

Prosjektet ble av kommunen prioritert som nærmiljøtiltak, og det utløste tippemidler og kommunale midler til den delen som ikke gjaldt leikeapparater.

Foreningene Hedalsfjella og Hedalen Helselag bidro med 100 000 kr hver, og Vassfaret Lions Club 15 000 kr. Hedalen skoles venner og Hedalen idrettslag hadde tidligere bevilget 50 000 kroner hver.

Vegard Vestrom, som leder av bygdeutvalget, søkte sparebankstiftelsen DNB om støtte til en pump-trackbane, og søknaden ble innvilget med 93 784 kroner.

Aktivitetsparken var dermed finansiert, og det ble ikke behov for en folkegave i tradisjonell forstand. Arbeidene ble satt i gang på ettersommeren 2018, og dagen før innvielsen ble det siste prosjektet, amfiet, fullført.

Luftige svev i pumptrackløypa. Foto: Arne Heimestøl

Ønskene oppfylt

– Som dere ser i dag, ble alle ønsker oppfylt. Her er det leikeapparater, husker, aktivitetsapparater, sykkelløype, pump-track bane og sandkasse. Om vinteren blir bakken ned fra barnehagen omgjort til en skileik-/akebakke, sa Vestrom. – Mødre og fedre sitt ønske om et sosialt samlingspunkt, er imøtekommet. Amfiet kan også brukes til undervisningsformål.

Maren og Anders fikk æren av å klippe den røde snora. Foto: Arne G. Perlestenbakken
Anders og Maren. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vestrom kunne fortelle at det er lagt ned over 700 dugnadstimer i prosjektet. Næringslivet har bidratt med varer og tjenester til over 30 000 kroner. – Noen få fakturaer er ikke mottatt ennå, men vi regner med at prosjektet vil koste ca. 1,2 millioner kroner, inklusiv dugnadsinnsats og gratisleveranse av varer og tjenester.

Lag, foreninger, kommunen og andre bidragsytere fikk en varm takk for stor innsats.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bygger mer

Vi legger til at Hedalen idrettslag har et annet, stort prosjekt i år. Lysløypa blir oppgradert med delvis ny trasé samt nytt lysanlegg. Dette er beregnet til ca. 1,4 millioner kroner. Til høsten tennes det lys både i aktivitetsparken, lysløypa, hoppbakken og på skøytebanen.

Og her kan du se video fra åpninga i januar 2020 av dette prosjektet:

Video: Helge Nordby

Les også..

Hedalen kulturfestival

Hedalen Kulturfestival fyller 5 år!

Hedalen Kulturfestival fyller i år 5 år, og vi gleder ...
Tinestafetten

Tinestafetten 2024

Det ble tett på skoleslutten, men vi fikk arrangert Tinestafetten ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

Vannverksaka på NRK

Onsdag og torsdag var det oppslag om vannverksaka i Hedalen ...
Lørdagssamlinga på Bautahaugen var godt besøkt. Foto: Arne Heimestøl

Bautahaugen samlingerBEKJENTGJØRELSE 

Valdresmusea informerer om sommerprogrammet på Bautahaugen samlinger. Les informasjonssida her.
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Ønsker å gi tilbud til flere

Tirsdag 11. juni fikk kulturskolens elever vise fram noe av ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Våt, men problemfri tur gjennom Vassfaret

Lions club Vassfaret har arrangert  denne turen siden 1978. I ...