Strøm

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Publisert av Arne Heimestøl 12.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Ett av disse selskapene er Sør-Aurdal Energi.

Støtten til SAE er på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten har, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten da blir på 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.

Tilskuddet reguleringsmyndigheten fordeler, er bevilget av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Sætrang orienterer

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang

Dette skriver daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang, i e-post til Hedalen.no

«Vi mottok informasjon om tildeling av støtte tiltariffutjevning sist fredag.

Hvordan beløpet på kr 1 283 897 skal fordeles på kundene, er ikke besluttet. Eksempelet som vist i epost til hedalen.no fra Reguleringsmydigheten, fordeler hele summen på et volum på 59,166 GWh og antyder hvordan det kan se ut om alt brukes til kompensering av variabelt ledd.

Det er flere spørsmål som skal vurderes i forhold til tariff,  blant annet hvordan omdisponering av merinntekt fra Statnett skal disponeres.

Vi vil avvente informasjon om hvordan dette blir for 1. halvår 2023 før vi tar stilling til eventuell endring av tariffene.

Det er ikke gitt en dato for når denne beslutningen tas (av Statnett), men det antydes innen utgangen av mars.  I så fall vil vi kunne varsle endringer i tariffene med virkning fra 1. mai slik vi har gjort tidligere år med tariffstøtte.»

Les også..

knivkurs

KnivkursBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag ønsker velkommen til knivkurs. HKHL avholder ...
Hedalen kunst- og husflidslag

Åpen dagBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen kunst- og husflidslag arrangerer åpen dag på Nordre Lokalen ...
Foto: Sigrid Haugen

Driftesetrene på Teinvassåsen

Søndag 10. september rydda medlemmer av Sør-Aurdal Historielag «ein heilt ...
Sauer hentes hjem. Foto: Grete Skogly

Vil du være med på sauesanking?

Det kan du gjøre ved å melde fra med én ...
Logo HUK

HUK høsten 2023BEKJENTGJØRELSE 

Datoer:Lørdag 23. septemberLørdag 21. oktober24.–26. november (leir m/Anders på Gulsrud- ...
Jordras ved Spangerudfeltet Foto: Privat

Oppdatering vedrørende Spangrud

Kommunen hadde 14. september befaring i Spangrud sammen med Norges ...