Strøm

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Publisert av Arne Heimestøl 12.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Ett av disse selskapene er Sør-Aurdal Energi.

Støtten til SAE er på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten har, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten da blir på 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.

Tilskuddet reguleringsmyndigheten fordeler, er bevilget av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Sætrang orienterer

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang

Dette skriver daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang, i e-post til Hedalen.no

«Vi mottok informasjon om tildeling av støtte tiltariffutjevning sist fredag.

Hvordan beløpet på kr 1 283 897 skal fordeles på kundene, er ikke besluttet. Eksempelet som vist i epost til hedalen.no fra Reguleringsmydigheten, fordeler hele summen på et volum på 59,166 GWh og antyder hvordan det kan se ut om alt brukes til kompensering av variabelt ledd.

Det er flere spørsmål som skal vurderes i forhold til tariff,  blant annet hvordan omdisponering av merinntekt fra Statnett skal disponeres.

Vi vil avvente informasjon om hvordan dette blir for 1. halvår 2023 før vi tar stilling til eventuell endring av tariffene.

Det er ikke gitt en dato for når denne beslutningen tas (av Statnett), men det antydes innen utgangen av mars.  I så fall vil vi kunne varsle endringer i tariffene med virkning fra 1. mai slik vi har gjort tidligere år med tariffstøtte.»

Les også..

Thomas Bye

Høyaktuell teaterforestilling på kulturfestivalen

Lørdag 3. august kl. 18.00 blir det en teaterforestilling på ...
Oddvar Gran. Foto: Arne G. Perlestenbakken

Oddvars 16. dialektkviss

Oddvar sender oss fortsatt dialektord som vi kan lage kvisser ...
Vassfarplassen

Bli med Sør-Aurdal Historielag på tur til:BEKJENTGJØRELSE 

Vassfaret og Vassfarplassen lørdag 31. august 2024. Det går buss ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Bautahaugen lørdag 6. juli

Temaet denne lørdagen på Bautahaugen var plantefarging, hvilket var veldig ...
Kniv

Bautahaugen lørdag 13. juliBEKJENTGJØRELSE 

Tema: KNIVMAKING med Bjørn Michaelsen. Få med deg sommerutstillinga «Bare ...
Framdriftsplan

Mange private avløpsanlegg må oppgraderes

Sør-Aurdal kommune er i gang med kartlegging av alle private ...