Strøm

26 000 strømkunder får redusert nettleie

Publisert av Arne Heimestøl 12.03.2023. Sist oppdatert 12.03.2023.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har tildelt 20 millioner kroner til de syv nettselskapene som har høyest nettleie. Ett av disse selskapene er Sør-Aurdal Energi.

Støtten til SAE er på 1 282 897 kr, og reguleringsmyndigheten har, med bakgrunn i data fra 2021, beregnet at støtten da blir på 2,17 øre per kWh for SAE sine kunder.

Tilskuddet reguleringsmyndigheten fordeler, er bevilget av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.

De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.

Sætrang orienterer

Nils Martin Sætrang
Nils Martin Sætrang

Dette skriver daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang, i e-post til Hedalen.no

«Vi mottok informasjon om tildeling av støtte tiltariffutjevning sist fredag.

Hvordan beløpet på kr 1 283 897 skal fordeles på kundene, er ikke besluttet. Eksempelet som vist i epost til hedalen.no fra Reguleringsmydigheten, fordeler hele summen på et volum på 59,166 GWh og antyder hvordan det kan se ut om alt brukes til kompensering av variabelt ledd.

Det er flere spørsmål som skal vurderes i forhold til tariff,  blant annet hvordan omdisponering av merinntekt fra Statnett skal disponeres.

Vi vil avvente informasjon om hvordan dette blir for 1. halvår 2023 før vi tar stilling til eventuell endring av tariffene.

Det er ikke gitt en dato for når denne beslutningen tas (av Statnett), men det antydes innen utgangen av mars.  I så fall vil vi kunne varsle endringer i tariffene med virkning fra 1. mai slik vi har gjort tidligere år med tariffstøtte.»

Les også..

Forut

Gul basarBEKJENTGJØRELSE 

Fredag 31.3. kl. 11.00–13.00 blir det gul basar på skolen. ...
Bautahaugen

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Det blir årsmøte i Stiftelsen Bautahaugen samlinger onsdag 29. mars ...
HUL

Påskedisco med vår egen DJ DennisBEKJENTGJØRELSE 

Hedalen ungdomslag inviterer mandag 3. april alle barn fra Bagn, ...
HIL liten

«Alle med» i Hedalen idrettslagHIL INFORMERER 

Den fysiske aktiviteten blant barn og unge er dessverre synkende, ...
Joker Hedalen

Åpningstider i påskaANNONSE 

Joker Hedalen finner du i Hedalsvegen 2036. I påska har ...
Jostein Lie er daglig leder i Hedalen sveis Hedalen Sveis & Rep

Hedalen sveis & rep.ANNONSE 

Hedalen sveis & rep. holder stengt tirsdag 28.3. Dette er ...