Integrering

15 flyktninger kan bosettes i Bagn i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 26.02.2023. Sist oppdatert 25.02.2023.

Sør-Aurdal kommune har mottatt oppfordring fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 15 nye flyktninger i 2023.

Prognosene viser at behovet for bosetting i 2023 er beregnet til å være omtrent
35 000 personer. I saken kommunestyret behandlet torsdag 23. februar, leser vi at Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger.

Bosetting kun i Bagn

– Det ligger som en forutsetning at kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum. Dette med bakgrunn i behovet for gåavstand til ulike tjenester, det effektiviserer oppfølging fra innvandrertjenesten, tryggheten ved å lett kunne ta kontakt med flyktninger i samme situasjon, samt at bosatte selv ytrer et ønske om å bo mest mulig sentralt.

Debatt i kommunestyret

Ola Jonny Fossholt (Ap) minte om at det nå er et år siden krigen i Ukraina startet, og at det er kommunen som tar imot flyktninger, ikke bare Bagn sentrum.

Til dette sa kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven at flyktninger ofte ønsker å bo nærme sentrum.

Marit Hougsrud (Sp) reiste spørsmål om flykninger eksempelvis kan bo i Hølera. – Ja, svarte Islandsmoen Kleven og la til at de da må disponere bil.

– Vi har flyktningeboliger i Hedalen, og vi bør ikke bli for snevre. Det bor folk i alle bygdene i Sør-Aurdal, sa Fossholt. – Vi er sammen for å hjelpe. Hovedsaken er at flyktningene som kommer, får det trygt og godt.

Olav Kristian Huseby (H) sa at han gjerne kunne tenke seg å ha ukrainere i nabolaget. – De som kommer til Sør-Aurdal, er nok vant med å bo mer sentralt.

Roger Kjensrud (Ap) viste til saksframstillingen og forslag til vedtak der det står at Sør-Aurdal kommune ikke kan ta imot mindreårige flyktninger. – Hva skal til for at kommunen kan gjøre det? spurte han.

– Vi har ikke bemanna bofellesskap som kreves for at vi skal kunne gjøre dette, svarte Islandsmoen Kleven.

Behandling

Nytt forslag, foreslått av Ola Jonny Fossholt, Arbeiderpartiet
Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger. Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i kommunen. Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDi og det aktuelle mottaket. Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.

Votering
Nytt forslag: Falt med 7 (1 Sp, 1 Frp, 5 Ap) mot 11 stemmer.
Opprinnelig forslag: Vedtatt med 11 mot 7 stemmer.

KS – 004/23 Vedtak:
Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger. Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum. Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDi og det aktuelle mottaket. Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.

Les også..

Sommerens åpningstider

Åpningstider på biblioteka i Sør-Aurdal i sommerBEKJENTGJØRELSE 

I sommer blir det litt endringer i åpningstidene i Hedalen. ...
Tidligere kommunalsjef samfunnsutvikling Gro Anita Bakketun. Foto: Privat

Har anmeldt Sør-Aurdal kommune

Onsdag 12.6. fikk Hedalen.no kopi av e-post med en rekke ...
Vannverket i Hedalen Foto: Arne G. Perlestenbakken

– Grenseverdier skal ikke overstiges

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Haakon Boie Ludvigsen

Kommunedirektøren svarer på spørsmål om fluor i drikkevann

Hedalen.no har sendt en felles henvendelse til Sør-Aurdal kommune og ...
Foto: Arne G. Perlestenbakken

Gunnar på Mo

Onsdag 5. juni fikk Sør-Aurdalsheimen og Hedalsheimen besøk av teaterforestillingen ...
Drikkevannet har så høye fluorverdier at innbyggerne i bygda anbefales å droppe både fluortannkrem og fluortabletter.

Mens vi venter på mer informasjon

Sist torsdag publiserte Hedalen.no en artikkel om fluor i drikkevannet ...