Integrering

15 flyktninger kan bosettes i Bagn i 2023

Publisert av Arne Heimestøl 26.02.2023. Sist oppdatert 25.02.2023.

Sør-Aurdal kommune har mottatt oppfordring fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å bosette 15 nye flyktninger i 2023.

Prognosene viser at behovet for bosetting i 2023 er beregnet til å være omtrent
35 000 personer. I saken kommunestyret behandlet torsdag 23. februar, leser vi at Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger.

Bosetting kun i Bagn

– Det ligger som en forutsetning at kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum. Dette med bakgrunn i behovet for gåavstand til ulike tjenester, det effektiviserer oppfølging fra innvandrertjenesten, tryggheten ved å lett kunne ta kontakt med flyktninger i samme situasjon, samt at bosatte selv ytrer et ønske om å bo mest mulig sentralt.

Debatt i kommunestyret

Ola Jonny Fossholt (Ap) minte om at det nå er et år siden krigen i Ukraina startet, og at det er kommunen som tar imot flyktninger, ikke bare Bagn sentrum.

Til dette sa kommunalsjef Inger Randi Islandsmoen Kleven at flyktninger ofte ønsker å bo nærme sentrum.

Marit Hougsrud (Sp) reiste spørsmål om flykninger eksempelvis kan bo i Hølera. – Ja, svarte Islandsmoen Kleven og la til at de da må disponere bil.

– Vi har flyktningeboliger i Hedalen, og vi bør ikke bli for snevre. Det bor folk i alle bygdene i Sør-Aurdal, sa Fossholt. – Vi er sammen for å hjelpe. Hovedsaken er at flyktningene som kommer, får det trygt og godt.

Olav Kristian Huseby (H) sa at han gjerne kunne tenke seg å ha ukrainere i nabolaget. – De som kommer til Sør-Aurdal, er nok vant med å bo mer sentralt.

Roger Kjensrud (Ap) viste til saksframstillingen og forslag til vedtak der det står at Sør-Aurdal kommune ikke kan ta imot mindreårige flyktninger. – Hva skal til for at kommunen kan gjøre det? spurte han.

– Vi har ikke bemanna bofellesskap som kreves for at vi skal kunne gjøre dette, svarte Islandsmoen Kleven.

Behandling

Nytt forslag, foreslått av Ola Jonny Fossholt, Arbeiderpartiet
Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger. Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i kommunen. Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDi og det aktuelle mottaket. Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.

Votering
Nytt forslag: Falt med 7 (1 Sp, 1 Frp, 5 Ap) mot 11 stemmer.
Opprinnelig forslag: Vedtatt med 11 mot 7 stemmer.

KS – 004/23 Vedtak:
Sør-Aurdal kommune stiller seg positiv til å bosette flyktninger, og kan i 2023 bosette til sammen 15 flyktninger. Det ligger som en forutsetning av kommunen har tilgang til egnede boliger i nærheten av Bagn sentrum. Innvandrertjenesten avtaler tidspunkt for bosetting i dialog med IMDi og det aktuelle mottaket. Sør-Aurdal kommune kan ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger.

Les også..

Bjørn Lien

Gode muligheter for å søke på jobb

Ved utgangen av februar var 3 480 personer i Innlandet ...
Klar for rumpeldunkkamp

Brevet

Mellomtrinnet ved Hedalen skole har gjennomført et 8-ukers tverrfaglig prosjekt ...
Brennbakken

Gå med oss onsdag 6. marsBEKJENTGJØRELSE 

Vi møtes ved Hallomkrysset kl. 11.00 og går en tur ...
Dialekter

Vanskelig dialekter

En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et ...
Logoen til Bautahaugens Venner

ÅrsmøteBEKJENTGJØRELSE 

Bautahaugens Venner har årsmøte i Brakastuggua onsdag 6. mars kl. ...
Normisjon

Hedalen misjonsforeningBEKJENTGJØRELSE 

har møte hos Anne Eide Jordet fredag 8. mars kl. ...